Częściowe zachmurzenie 10
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?
REKLAMA

XLVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego.Jednogłośne absolutorium

Autor: Starostwo Kolskie 05 Lipiec 2018 przeczytasz w ok. 4 min.
XLVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego.Jednogłośne absolutorium
© e-kolo.pl
(0) | Czytano:
4,953 razy | przeczytasz w ok. 4 min.

W dniu 28 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Zdzisław Domański. Następnie serdecznie powitał radnych, burmistrzów z gmin Powiatu Kolskiego, Kapelmistrzów Orkiestr Dętych OSP z Powiatu Kolskiego, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, media i wszystkich obecnych. Sesja połączona była ze szczególną okazją, mianowicie wręczeniem statuetek oraz dyplomów dla orkiestr uczestniczących w XX Jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się 3 czerwca br. w Parku Moniuszki w Kole oraz wręczeniem jubileuszowych statuetek dla Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Kolskiego.

R E K L A M A
0
Czytano:
4,953 razy
Udostępnij

Porządek obrad składał się z 19 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc czerwiec oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 21 maja do 22 czerwca 2018r.

Starosta w swoim wystąpieniu poinformował, że opracowana została koncepcja przebudowy terenu znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Planowane jest utworzenie skweru pod nazwą „Skwer Niepodległości”. Nazwa nawiązuje do Jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rada Miejska w Kole przyjęła już stosowną uchwałę w zakresie nadania nazwy w/w skweru.

Na tymże posiedzeniu serdecznie pożegnana została odchodząca po 20 latach pracy na emeryturę dyrektor PCPR w Kole Urszula Polewska.

Najważniejszym punktem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

Pan Starosta Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego przedstawił najistotniejsze dane dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 84 980 062,53 zł, co stanowi 96,88% planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Wyższe wpływy wykonano z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, udziału w podatkach PIT, dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

W roku 2017 nadwyżka budżetowa wynosiła 3 929 528,82 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 % planu wydatków po zmianach.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- transport i łączność – 14 038 209,56 zł tj. 17,32 %

- administracja publiczna – 9 800 606,15 zł tj. 12,09 %

- pomoc społeczna (dz. 852 i 853) – 9 322 940,03 zł tj. 11,50%

- oświata i wychowanie (dz. 801 i 854) – 36 925 372,30 zł tj. 45,55 %

- bezpieczeństwo publiczne- 4 719 428,42 zł, tj. 5,82%

- pozostałe wydatki – 6 243 977,25 zł tj. 7,70 %

Następnie Starosta poinformował, że wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 18,87%. Ogółem na inwestycje wydatkowano kwotę 15 301 794,61 zł, na zadania drogowe wydatkowano kwotę 9 659 652,37 zł. Zadania drogowe zostały dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.

W roku ubiegłym oddano do użytkowania most na rzece Rgilewka w Grzegorzewie – koszt inwestycji to 2 539 309,50 zł.

Na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Bursy Szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole przeznaczono kwotę 3 419 491,87 zł.

W 2017r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł, bankom spłaciliśmy wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 1 016 063,92 zł i odsetki w wysokości 80 329,12 zł.

Po pozytywnej opinii komisji rewizyjnej oraz wszystkich innych komisji odbyło się głosowanie, którego wynik był jednomyślny. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański pogratulował Panu Staroście, całemu Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za otrzymane absolutorium.

Starosta Wieńczysław Oblizajek podziękował radnym za jednogłośnie zagłosowanie za udzieleniem absolutorium, zdaje sobie sprawę, że jest szereg spraw do zrobienia i wiele inwestycji do zrealizowania na rzecz mieszkańców naszego Powiatu, ale Zarząd Powiatu Kolskiego jest otwarty na wszelkie propozycje.

Podczas XLVIII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 6 uchwał, które dotyczyły m in.:

  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2018r.

  • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2024.

  • wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru.

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

  • pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

  • zmieniająca uchwałę Nr XLIX/211/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie: ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.

MATERIAŁ WIDEO
MATERIAŁ WIDEO


R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Pożary
Samochód zapalił się wewnątrz garażu. Ogień przechodził na dom
3 godziny temu 4,958

Samochód zapalił się wewnątrz garażu. Ogień przechodził na dom

Miasto Koło
Ekologiczna Olimpiada w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole: wyjątkowy dzień dla Małych Ekologów
3 godziny temu 358

Ekologiczna Olimpiada w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole: wyjątkowy dzień dla Małych Ekologów

Miasto Koło
Promocja zawodu podczas pikniku sportowo-militarnego w ZST w KOLE
3 godziny temu 410

Promocja zawodu podczas pikniku sportowo-militarnego w ZST w KOLE

Powiat Kolski
Sukces na etapie powiatowym XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
5 godziny temu 687

Sukces na etapie powiatowym XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

Miasto Koło
Prognoza pogody dla Koła na nadchodzące dni. Jaka będzie majówka?
6 godziny temu 2,748

Prognoza pogody dla Koła na nadchodzące dni. Jaka będzie majówka?

Miasto Koło
Będą ponowne wybory w jednym z okręgów w Kole
6 godziny temu 8,814 2

Będą ponowne wybory w jednym z okręgów w Kole

R E K L A M A