R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Nowoczesne technologie w ZST w Kole

06-07-2018 13:19 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 3,552 | Komentarzy: 1

Powiat Kolski jako partner Powiatu Tureckiego realizuje wspólnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

Foto:zst-kolo.pl
R E K L A M A

Projekt realizowany przez Nasz powita nosi nazwę „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

Cel  główny projektu zbieżny jest z założeniami działania 9.3 i przypisanym mu celem strategicznym tj.: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest bowiem inwestycja w infrastrukturę edukacyjną – zakup sprzętu i wyposażenia dla 3 placówek edukacyjnych.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to m.in.:
•    wyrównywanie szans rozwojowych między regionami,
•    wzrost aktywności zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi wkraczających na rynek pracy,
•    dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
•    odpowiedź na zdiagnozowane zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy,
•    podniesienie jakości i poziomu kształcenia w szkołach zawodowych,
•    lepsze przygotowanie przyszłych pracowników do wejścia na rynek pracy,
•    odpowiedź na realne zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców,
•    poprawa jakości i poziomu nauczania w szkołach,
•    rozwój kompetencji kluczowych,
•    poprawa estetyki miejsca nauki i pracy (ZST Koło).
 
Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatów tureckiego i kolskiego. Projekt będzie miał istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce, bowiem działania edukacyjno-szkoleniowe stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego i społecznego.
 
Łączna wartość projektu wynosi 15 mln zł. Wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 13,3 mln zł.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze