R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

"Warta" - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

19-09-2018 12:10 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 3,449 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Warta".

Foto:px | Kaczki na wodzie
R E K L A M A

Cele konkursu: przybliżenie – dzieciom i młodzieży – geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Warty; rozwijanie wyobraźni, wrażliwości twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Kategorie wiekowe: A – przedszkola, B – klasy 1-3 szkół podstawowych, C – klasy 4-6 szkół podstawowych, D – klasy 7 szkół podstawowych i klasy gimnazjalne.

Technika i format: forma płaska, technika dowolna, format papieru – A3, A4.

Temat i zadanie konkursowe:

- głównym tematem konkursu jest rzeka Warta przepływająca przez powiat kolski. Zadaniem – prezentacja rzeki w różnych aspektach: przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym oraz przedstawienie nadwarciańskie-go pejzażu z elementami (do wyboru): fauny, flory lub architektury,

- rozpatrywane będą tylko prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę,

- każdą pracę należy opisać: imię i nazwisko twórcy, klasa, e-mail i nazwa placówki edukacyjnej; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Wypełnioną czytelnie – drukowanymi literami – metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.

Termin i miejsce składania prac:

- prace należy dostarczyć – do 9 listopada 2018 r. – do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Liczy się data stempla pocztowego – po terminie prace nie będą przyjmowane,

- odpowiedzi na pytania – Anna Pietruszka (e-mail: [email protected]),

- wyniki konkursu oraz informacja o rozdaniu nagród zostaną przekazane szkołom oraz ogłoszone na stronie internetowej: www.biblioteka-kolo.pl oraz fanpage Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Warunki oceny oraz wyboru w konkursie plastycznym:

- oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: atrakcyjność i oryginalność, poziom artystyczny, estetykę wykonania.

Uwagi dodatkowe:

- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac w związku z celami konkursu i promocją,

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole nabywa majątkowe prawa autorskie do dostarczonych prac w następujących zakresach: wykorzystywania kompozycji do wszelakiej prezentacji (wydania, wystawiania, pokazywania – wszystkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu,

- decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna,

- na konkurs należy dostarczyć prace niepublikowane,

- organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny,

- niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu,

- nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu,

-w sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje organizator.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze