R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net
Wiadomości Gmina Kłodawa

Transmisja na żywo. III Sesja Rady Kłodawy

07-12-2018 09:52 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 6,498 | Komentarzy: 0
Od godziny 10:30 zapraszamy na transmisję na żywo obrad III Sesji Gminy Kłodawa. W trakcie tej sesji, m.in uchwalona zostanie wysokość podatków.
Transmisja na żywo. III Sesja Rady Kłodawy
Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A
hydra

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu II sesji.
4.Informacja o stanie gminy Kłodawa.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej.


8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energie cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia”Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą ”Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap VII”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa.
13.Podjęcie decyzji w sprawie podatku leśnego.
14.Ustalenie stawki podatku od nieruchomości.
15.Ustalenie stawki podatku od środków transportowych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gmin Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa a Powiatem Kolskim.
17. W sprawie uchylenia ‘’Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kłodawa’’.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na rok 2018.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Kłodawa na lata 2018-2043.
20.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad sesji.

Materiał naszej telewizji

 Konferencja prasowa. Bus 500+ w Powiecie Kolskim 


Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kotleszka gym
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
tomasz
R E K L A M A
Franspol
R E K L A M A
pizzeria fabrico
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
24 Lip.
17:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
Adonis ma gościa
27 Lip.
10:00

Plac przed GOKiBP Babiak
Dni Gminy Babiak
29 Sierp.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
W cyklu