R E K L A M A
ren
R E K L A M A
pwsz
Wiadomości Gmina Grzegorzew

W Gminie Grzegorzew podatki nie wzrosną!

14-12-2018 12:06 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 3,716 | Komentarzy: 1
Na tym samym poziomie pozostaną w najbliższym roku podatki na terenie gminy Grzegorzew. Podczas ostatniej sesji, radni jednogłośnie przyjęli stawki, które obowiązywać będą w 2019 roku.
W Gminie Grzegorzew podatki nie wzrosną!
Foto:Esquire.pl
R E K L A M A
hydra

Każdego roku w każdej gminie rada podejmuje decyzję co do wysokości podatków, m.in. podatku od nieruchomości, podatku od transportu oraz podstawe do naliczania podatku rolnego. Radni Grzegorzewa nie zwiększyli stawek, zatem ile w najbliższym roku zapłacą mieszkańcy gminy?

Podatek od nieruchomości od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,83zł. od 1 m 2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,26 zł od 1 m 2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł. od 1 m² powierzchni, 

Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych 0 ,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 ,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5 ,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 . 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 530,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 790,00

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia :
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:
  a) od 12 ton i wyżej o liczbie osi dwie - 2 000,00
  b) od 12 ton i mniej niż 25 ton o liczbie osi trzy - 2 000,00
  c) od 25 ton o liczbie osi trzy - 2 260,00 d/ od 12 ton i wyżej o liczbie osi cztery i więcej - 2 260,00
2) z innymi systemami zawieszania osi jezdnych:
  a) od 12 ton i wyżej o liczbie osi dwie - 2 000,00
  b) od 12 ton i wyżej o liczbie osi trzy - 2 260,00
  c) od 12 ton i wyżej o liczbie osi cztery i więcej - 2 610,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 630,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 840,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1 260,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia :
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:
  a) od 12 ton do 36 ton włącznie o liczbie osi dwie - 1 890,00
  b) powyżej 36 ton o liczbie osi dwie - 2 310,00
  c) od 12 ton i wyżej o liczbie osi trzy i więcej - 2 400,00
2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
  a) od 12 ton do 36 ton włącznie o liczbie osi dwie - 2 060,00   
  b) powyżej 36 ton o liczbie osi dwie - 2 310,00
  c) od 12 ton a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej - 2 310,00
  d) od 40 ton i wyżej o liczbie osi trzy i więcej - 2 710,00

Gmina Grzegorzew głosami radnych obniżono średnią cenę skupu żyta, za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, z kwoty 54,36 zł. do kwoty 52,00 zł. za 1 dt

 
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze
R E K L A M A
tomasz
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
Franspol
R E K L A M A
kotleszka gym
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
pizzeria fabrico
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
24 Lip.
17:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
Adonis ma gościa
27 Lip.
10:00

Plac przed GOKiBP Babiak
Dni Gminy Babiak
29 Sierp.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
W cyklu