R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Budżet miasta Koła na 2019 uchwalony. Na co pójdą pieniądze?

24-01-2019 13:20 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 14,175 | Komentarzy: 4

Nie bez dyskusji przegłosowano w trakcie wczorajszej Sesji Rady Miasta budżet Koła na obecny, 2019 rok. Szczególnie jeden wniosek wywołał podział wśród radnych.

Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

200 000 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole? to pytanie zajęło większość czasu dyskusji nad nowym budżetem. Wśród radnych byli zwolennicy tego, aby OSP otrzymała takie środki a w konsekwencji mogła starać się o dofinansowanie na nowy wóz bojowy (wartości 800 000 złotych), aby byli i tacy, którzy wskazywali inne priorytety budżetowe oraz to, że niebawem każda złotówka może się przydać na ratowanie jednej z miejskich spółek.

Głos zabierał m.in. prezes jednostki OSP, który przedstawił ostatnie statystyki wyjazdów, omówił sprzęt jaki otrzymali od Urzędu Miejskiego itd. Odniósł się również do stwierdzenia jakoby OSP Koło Nad Wartą posiadało najlepszy sprzęt w powiecie, że jest to informacja nieprawdziwa na dowód przytoczył rocznik wozu bojowego jako najstarszego wozu strażackiego w Powiecie Kolskim.

Wiele padało argumentów za i przeciw, lecz to co dało się zauważyć to powrót do poziomu dyskusji z poprzedniej kadencji, czyli wypowiedzi zawierające słowne "przepychanki" i docinki. Z pewnością każdy z radnych zabierających głos miał swoje racje - budżet przecież to nie worek bez dna i należy ustalić priorytety, jednak dyskutować można, a nawet powinno się merytorycznie i na poziomie. Radny Michał Piasecki i radna Urszula Pękacz jako jedyni apelowali o zakończenie dyskusji i odejście od takiego poziomu wymiany zdań. 

Finalnie nie wprowadzono poprawek do budżetu, które umożliwiłyby kolskiej jednostce OSP starania o wóz.

W budżecie znalazły się m.in. wydatki majątkowe:

  • przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej, - 429 176,00zł
  • wykupy gruntów - 750 000 zł
  • zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego - 50 000 zł
  • rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 159 827,00 zł
  • wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego KOŁO GT-1 - 9 812 050,00zł
  • ocieplenie rury zjeżdżalni krytej pływalni - 95 000 zł
  • budowa drogi wewnętrznej - 130 000,00zł
  • rozbudowa monitoringu miejskiego - 35 000 zł
  • wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w MZUK Sp. z o.o. - 190 000 zł

 Polecany materiał video

Budzetowa Sesja Rady Miasta Koła 2019

24-01-2019 09:35 |   1,023

W trakcie sesji wspomniano kilkukrotnie, że faktycznym autorem projektu budżetu jest poprzednia wiceburmistrz a podpis pod dokumentem złożył pełniący funckję burmistrza - Jan Stępiński, zatem nowy burmistrz nie będzie realizował własnej wizji budżetu, co oczywiście nie blokuje możliwośći nanoszenia zmian w trakcie roku.

Zreferowany budżet znalazł się na stronie urzędu:

Wysokość dochodów wynosi 104.290.636,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 93.873.586,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10.417.050,00 zł. Na poziom dochodów bieżących składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.347.244,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł, podatki i opłaty w kwocie 21.345.850,00 zł, subwencje w kwocie 20.103.929,00 zł, dotacje w kwocie 20.358.345,00 zł. W planie dochodów majątkowych znalazła się dotacja w wysokości 9.812.050,00 zł dotycząca realizacji zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł.

Wydatki oszacowano na kwotę 101.838.636,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 90.187.583,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 11.651.053,00 zł. Na wydatki bieżące składają się m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.190.164,00 zł, oświatą i wychowaniem w kwocie 33.382.983,00 zł, edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 2.005.884,00 zł, gospodarką komunalną w kwocie 3.364.559,00 zł, pomocą społeczną 6.919.431,00 zł, ochroną zdrowia w kwocie 661.000,00 zł, rodziną w kwocie 19.688.034,00 zł, gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 6.113.676,00 zł, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 1.793.760,00 zł (burmistrz proponował kwotę 1.873.760,00 zł, czyli o 80 tys. zł wyższą, o zmianach zdecydowała rada w głosowaniu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów poparty przez Klub Radnych „Porozumienie dla Koła”), kulturą fizyczną w kwocie 4.332.393,00 zł (burmistrz proponował kwotę 4.252.393,00 zł, a o zmianie ponownie zdecydowała rada przychylając się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów popartego przez Klub Radnych „Porozumienie dla Koła”). Wydatki majątkowe w kwocie 11.651.053,00 zł przeznaczone zostały na zadania: „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 429.176,00 zł, „Wykupy gruntów” w kwocie 750.000,00 zł (dot. ulicy Różanej), „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 50.000,00 zł, „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie w kwocie 159.827,00 zł,  „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” w kwocie 9.812.050,00 zł, „Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni” w kwocie 95.000,00 zł, „Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27” w kwocie 130.000,00 zł, „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 35.000,00 zł, „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole” w kwocie 190.000,00 zł. W budżecie zaplanowano również, zgodnie z obowiązującymi umowami kredytowymi, spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2.452.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 352.100,00 zł.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (4) Pokaż komentarze