R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Muzeum

Budynek sejmiku przekazany do Muzeum Technik Ceramicznych

01-02-2019 15:00 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 10,118 | Komentarzy: 6

Niebawem może rozpocząć się to, na co wielu a szczególnie poszczególni dyrektorzy Muzeum Technik Ceramicznych czekali najbardziej, czyli przeniesienie muzeum do większego budynku.

Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Na ostatniej sesji Rady Miasta Koła kolscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem nie tak dawno odkupionego od Starostwa Kolskiego budynku po byłym Sejmiku (ul. Mickiewicza 27) pod władanie Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Dobrze wiemy, że dzisiejszy gmach muzeum stanowi duże ograniczenie co do ekspozycji zbiorów ceramiki oraz organizowania nowoczesnych, multimedialnych wystaw, które byłyby atrakcją dla mieszkańców Koła, Powiatu Kolskiego i regionu. 

Gmina Miejska Koło jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27 oznaczonej m geodezyjnym działki 43 ark. mapy 31. Uchwałą Nr XXXVIII/383/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kole wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27 oznaczonej m działki 43 ark. mapy 31 w celu umożliwienia realizacji zadania polegającego na rewitalizacji Willi "Sejmik" i adaptacji tego budynku na cele muzealne. Przekazanie nieruchomości umożliwi realizację wyżej opisanej uchwały oraz pozwoli Dyrektorowi Muzeum Technik Ceramicznych na pozyskanie środków finansowych. Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy - za zgodą rady. Przekazanie wyzeJ wymienionej nieruchomości na rzecz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jest darowizną na cel publiczny, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, albowiem w myśl przepisu art. 6 pkt 10 tejże ustawy, celami publicznymi są "inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach". Taką odrębną ustawą, w tym przypadku, jest ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 L, poz. 987 ze zm.), w której "z art. 1 i 2 wynika jednoznacznie, że muzea są jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele publiczne."

- uzasadnienie uchwały podjętej przez radę.

Jednym z orędowników przeniesienia MTC do zabytkowego budynku przy ulicy Mickiewicza był Ś. P. Wieńczysław Oblizajek, który wielokrotnie powtarzał, że ten budynek idealnie nadaje się na cele muzealne i edukacyjne a dotychczasowy budynek nie za mały, aby instytucja mogła się rozwijać. 

Oczywiście przed muzeum i dyrektorem Tomaszem Nuszkiewiczem jest jeszcze długa droga, aby otworzyć pierwszą wystawę w nowym budynku, jednak pierwszy krok został poczyniony - sejmikiem zarządza już właśnie muzeum. 

Warto przypomnieć o deklaracjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, który przy okazji swojej wizyty w Kole obiecał wsparcie przy przeniesieniu. 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (6) Pokaż komentarze