× Wszystkie informacje o 31 Finale WOŚP w Kole
Zachmurzenie -0.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Konkurs "Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem". Zapraszamy!

Autor: PiMBP w Kole 08 Luty 2019 przeczytasz w ok. 3 min.
Konkurs
© wikipedia
(0) | Czytano:
3,568 razy | przeczytasz w ok. 3 min.
Pomnik Koziołka Matołka w Pacanowie

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem”.

R E K L A M A
0
Czytano:
3,568 razy
Udostępnij

Regulamin Konkursu plastycznego „Moja podróż z Koziołkiem Matołkiem”

§1

1. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu - 63 21 78 005. Osoba do kontaktu - Anka Pietruszka.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

§2

Cele Konkursu

1. Celami Konkursu są: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; spopularyzowanie klasycznej literatury dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Kornela Makuszyńskiego (w 2019 r. obchodzimy 135. rocznicę urodzin pisarza); przybliżenie stworzonej przez Makuszyńskiego literackiej postaci Koziołka Matołka; rozwijanie dziecięcej wyobraźni, w tym pozasłownych form wyrazu, poprzez wykorzystanie i doskonalenie odpowiednich technik plastycznych.

§3

Założenia Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6 szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.

3. Każdy uczestnik wykonuje pracę nawiązującą do tytułu Konkursu.

4. Każdy uczestnik Konkursu składa 1 egzemplarz pracy wykonanej na papierze formatu A4 lub A3.

5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.

6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.

7. Prace mogą być wykonane jedną z dwóch technik plastycznych: pastelami olejnymi lub farbą plakatową.

8. Dostarczona na Konkurs praca winna być na rewersie opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz nazwę i e-mail placówki edukacyjnej do której uczęszcza.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu - oświadczenie dostępne  pod: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=15470

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.

12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.

13. Prace należy dostarczyć/nadesłać - do dnia 15 marca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.

15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - www.biblioteka-kolo.pl

§4

Ocena prac konkursowych

1. Rozstrzygnięcia Konkursu - wyłaniając laureatów - dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, zastosowanie wskazanej w regulaminie techniki plastycznej, samodzielność wykonania pracy.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5

Ogłoszenie wyników

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - www.biblioteka-kolo.pl

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona - do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie - drogą mailową.

3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Gmina Grzegorzew
Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji
2 godziny temu 1,075

Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji

Powiat Kolski
30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów
3 godziny temu 733 1

30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów

Pożary
Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy
5 godziny temu 2,856

Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy

Muzeum
Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum
22 godziny temu 452

Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum

Inne
Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023
23 godziny temu 1,235

Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023

Inne
Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty
1 dzień temu 1,601 2

Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz