R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomo軼i Biblioteka

"Pszczo造" - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

14-05-2019 11:39 | 毒鏚這: PiMBP w Kole | Wy鈍ietle artyku逝: 6,899 | Komentarzy: 0

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do konkursu plastycznego "Pszczo造".

Foto:px | Rysunek pszczo造
R E K L A M A

Regulamin Konkursu plastycznego „Pszczo造”

&1 Organizator

1. Konkursu Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Ko這.

2. Informacje dotycz帷e Konkursu uzyska mo積a w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu – 63 21 78 005. Osoba do kontaktu – Anka Pietruszka.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

&2

Cele Konkursu:

1. Poznanie królestwa pszczó (bardzo dobre 廝ód這 inspiracji stanowi ksi捫ka Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego „Pszczo造”), rozwijanie kreatywno軼i, uzdolnie plastycznych, wra磧iwo軼i artystycznej dzieci i m這dzie篡, promowanie osi庵ni耩 uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie ró積orodnych form i technik plastycznych.

&3 Za這瞠nia Konkursu

1. Udzia w Konkursie jest bezp豉tny.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w鈔ód zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas: 1-3, 4-6, 7-8 (gimnazjalistów) szkó podstawowych Ko豉 i powiatu kolskiego.

3. Ka盥y uczestnik wykonuje prac przestrzenn przedstawiaj帷 pszczo喚.

4. Ka盥y uczestnik Konkursu sk豉da jedn prac.

5. Prace z這穎ne na Konkurs musz by pracami w豉snymi, wykonanymi samodzielnie i wcze郾iej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.

6. W przypadku z這瞠nia przez jednego autora wi瘯szej liczby prac ni zosta這 to okre郵one w §3 ust. 4, 瘸dna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.

7. Prace mog by wykonane dowoln technik plastyczn, z wykorzystaniem dowolnych materiaów.

8. Dostarczona na Konkurs praca winna by opatrzona informacj zawieraj帷 dane personalne autora (imi i nazwisko, klasa), oraz dane personalne nauczyciela, nazw i e-mail placówki edukacyjnej do której ucz瘰zcza.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka bior帷ego udzia w Konkursie, o鈍iadczenia stanowi帷ego za陰cznik do niniejszego Regulaminu.

10. Udzia w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodp豉tnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a tak瞠 prezentowania ich na wystawach oraz w innych 鈔odkach masowego przekazu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp豉tnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.

12. Zg這szenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodp豉tnym przeniesieniem na Organizatora prawa w豉sno軼i niniejszych prac, co skutkowa b璠zie brakiem mo磧iwo軼i zwrócenia ich autorom.

13. Prace nale篡 dostarczy/nades豉 – do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Ko這.

14. Prace nie spe軟iaj帷e formalnych za這瞠 organizacyjnych nie zostan wzi皻e pod uwag przez Komisj Konkursow, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.

15. Regulamin Konkursu dost瘼ny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl

&4

Ocena prac konkursowych

1. Rozstrzygni璚ia Konkursu – wy豉niaj帷 laureatów – dokona Komisja Konkursowa powo豉na przez Organizatora.

2. Kryteria oceny ustalone zostan w nast瘼uj帷y sposób: zgodno嗆 pracy z tematem konkursu, oryginalno嗆 pracy, jako嗆 i estetyka wykonania, , samodzielno嗆 wykonania pracy.

3. Decyzje Komisji Konkursowej s ostateczne.

&5

Og這szenie wyników

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona – do ka盥ej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udzia w konkursie – drog mailow.

3. Prace laureatów prezentowane b璠 na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pami皻aj, 瞠 dodaj帷 komentarz 豉mi帷y prawy - nara瘸sz si na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz康zeniem RODO dotycz帷ym Ochrony Danych Osobowych, dodaj帷 komentarz jednoznacznie wyra瘸sz zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imi/nick, adres e-mail, adres IP). Wi璚ej o polityce prywatno軼i przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Poka komentarze