× Nowość! Kolska Baza Medyczna - znajdź specjalistę już dziś!
Ciężkie opady śniegu 0.7
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

"Pszczoły" - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

Autor: PiMBP w Kole 14 Maj 2019 przeczytasz w ok. 3 min.
© px
(0) | Czytano:
7,742 razy | przeczytasz w ok. 3 min.
Rysunek pszczoły

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do konkursu plastycznego "Pszczoły".

R E K L A M A
0
Czytano:
7,742 razy
Udostępnij

Regulamin Konkursu plastycznego „Pszczoły”

&1 Organizator

1. Konkursu Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu – 63 21 78 005. Osoba do kontaktu – Anka Pietruszka.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

&2

Cele Konkursu:

1. Poznanie królestwa pszczół (bardzo dobre źródło inspiracji stanowi książka Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego „Pszczoły”), rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

&3 Założenia Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas: 1-3, 4-6, 7-8 (gimnazjalistów) szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.

3. Każdy uczestnik wykonuje pracę przestrzenną przedstawiającą pszczołę.

4. Każdy uczestnik Konkursu składa jedną pracę.

5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.

6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

8. Dostarczona na Konkurs praca winna być opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz dane personalne nauczyciela, nazwę i e-mail placówki edukacyjnej do której uczęszcza.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.

12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.

13. Prace należy dostarczyć/nadesłać – do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.

14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.

15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl

&4

Ocena prac konkursowych

1. Rozstrzygnięcia Konkursu – wyłaniając laureatów – dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, , samodzielność wykonania pracy.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

&5

Ogłoszenie wyników

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona – do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie – drogą mailową.

3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Powiat Kolski
Ferie zimowe - spędź je bezpiecznie !
8 godziny temu 230

Ferie zimowe - spędź je bezpiecznie !

Inne
Przypomnieli o zmarłym koledze, piłkarzu Olimpii jednocześnie wspierając WOŚP
8 godziny temu 3,013

Przypomnieli o zmarłym koledze, piłkarzu Olimpii jednocześnie wspierając WOŚP

Wypadki
Pijany kierowca wjechał Mercedesem do rowu i dachował
9 godziny temu 20,331 8

Pijany kierowca wjechał Mercedesem do rowu i dachował

Miasto Koło
138 223,08 złotych to wynik ze wszystkich puszek. Będzie rekord?! [ZDJĘCIA]
1 dzień temu 9,978 8

138 223,08 złotych to wynik ze wszystkich puszek. Będzie rekord?! [ZDJĘCIA]

Inne
Skokochron uratował kobietę, która wyskoczyła z okna
1 dzień temu 23,146

Skokochron uratował kobietę, która wyskoczyła z okna

Inne
Łukasz Wojnicki najlepszy w biegu Policz się z cukrzycą [ZDJĘCIA][WYNIKI]
1 dzień temu 4,659 1

Łukasz Wojnicki najlepszy w biegu Policz się z cukrzycą [ZDJĘCIA][WYNIKI]

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz