R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Grzegorzew

Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Grzegorzew

28-05-2019 13:19 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 4,522 | Komentarzy: 0

Od godziny 15:00 zapraszamy mieszkańców Gminy Grzegorzew do śledzenia transmisji na żywo obrad Rady.
Foto:archiwum e-kolo
R E K L A M A

Porządek obrad Sesji :

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o wnioskach i pismach, które wpłynęł w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Przedstawienie przez mjr mgr inż. Sylwina Donart Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie warunków wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej.

8. Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Grzegorzew za rok 2018.

9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Grzegorzew za 2018 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019 - 2032.

13. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Grzegorzew.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grzegorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski, głosy.

18. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

x Zamknij reklamę