× Wszystkie informacje o 31 Finale WOŚP w Kole
Pochmurno -0.4
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Wysłuchali sprawozdania o sytuacji szpitala

Autor: Starostwo Kolskie 03 Czerwiec 2019 przeczytasz w ok. 4 min.
Wysłuchali sprawozdania o sytuacji szpitala
© Starostwo Kolskie
(0) | Czytano:
9,571 razy | przeczytasz w ok. 4 min.

W dniu 31 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się X Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który powitał zebranych radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, media oraz wszystkich obecnych.

R E K L A M A
0
Czytano:
9,571 razy
Udostępnij

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 24 punktów. W sesji udział wzięło 21 radnych.

Radni przyjęli protokoły z VIII oraz IX Sesji Rady Powiatu Kolskiego oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek organizacyjnych za miesiąc maj.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały poniższe zagadnienia:
- Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2018 rok, w tym informacja o bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, które przedstawiła pełniąca obowiązki Dyrektora Szpitala w Kole Pani Iwona Wiśniewska;
- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kolskiego w roku 2018, która przedstawiona została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole Panią Ewę Lewicką.
Powyższe informacje zostały przyjęte przez aklamację.

Podczas X sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 12 uchwał, które dotyczyły m.in.:
- Określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu kolskiego; 
- Powołania Rady Społecznej SPZOZ w Kole, - Przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3”;
- Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od dnia 1 września 2019 roku;
- Zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski;
- Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;
- Powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole;
- Wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole;
- Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego;
- Uchylenia uchwał nr VII/51/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego;
- Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
- Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027;
- Skargi złożonej na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje, w ramach którego głos zabrali:
1. Radny Ryszard Kasiorek, który w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do Zarządu z prośbą o wygospodarowanie środków finansowych w roku 2019 z przeznaczeniem na podwyższenie płac dla pracowników Starostwa oraz jednostek podległych Starostwu. Swoją prośbę Radny złożył w formie wniosku formalnego z prośbą o jego przegłosowanie.
W uzasadnieniu w/w wniosku Radny wskazał na zbyt niskie pensje pracowników w odniesieniu do ilości pracy jaką wykonują, podkreślając przy tym, że w innych sektorach gospodarki wynagrodzenia pracowników są częściej podwyższane.
2. Radny Tomasz Barański
Poparł wniosek złożony przez Pana Ryszarda Kasiorka podkreślając, iż kwestia podwyżek pensji dla pracowników starostwa i jednostek mu podległych był poruszana również przez Radną Panią Ewę Ochędalską w toku posiedzeń Komisji Spraw Społecznych;
3. Radny Rafał Ławniczak
Popiera wniosek formalny dotyczący podwyżek wynagrodzeń dla pracowników starostwa, jednocześnie zwrócił się z zapytaniem czy są wygospodarowane środki finansowe, który mogłyby być przeznaczone na podniesienie płac.
Odpowiedzi na w/w zapytanie udzielił Przewodniczący Rady Marek Świątek sygnalizując, iż na dzisiejszej sesji najistotniejszą kwestią jest przegłosowanie wniosku formalnego, tak, aby Zarząd Powiatu mógł poddać tą kwestię do rozpatrzenia i przeanalizowanie w trakcie posiedzeń Zarządu.
4. Radny Marek Tomicki
Popiera w/w wniosek formalny oraz zwraca uwagę, iż Sesje Rady Powiatu nie zawsze odbywają się zgodnie z wypracowanym harmonogramem sesji.
Zwraca uwagę, iż wielu radnych wykonuje również inne obowiązki zawodowe, a zmiany terminu sesji powoduje często komplikacje w ich realizacji.
Następnie podziękował Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za naprawę drogi na odcinku Kamień- Dębno Poproboszczowskie.

Po wysłuchaniu interpelacji radnych Starosta udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Gmina Grzegorzew
Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji
1 dzień temu 5,603 11

Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji

Powiat Kolski
30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów
1 dzień temu 1,824 1

30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów

Pożary
Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy
1 dzień temu 4,800

Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy

Muzeum
Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum
1 dzień temu 563

Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum

Inne
Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023
1 dzień temu 1,375

Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023

Inne
Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty
1 dzień temu 1,884 4

Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz