R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Grzegorzew

Po 6 latach zmieni się wysokość podatków w gminie Grzegorzew, o ile?

26-11-2019 16:07 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 10,025 | Komentarzy: 0

Dzisiejsza Sesja Rady Gminy Grzegorzew, jak wspomniała sama Wójt Bożena Dominiak była skupiona głównie wokół spraw finansowych. Jedno z kluczowych głosowań dotyczyło wysokości podatków obowiązujących na terenie gminy.

Foto:pixabay
R E K L A M A

Jednogłośnie przegłosowano zmiany w systemie podatkowym co przekłada się na wpływu do budżetu gminy. Podwyżki choć niewielkie pozwolą wygospodarować dodatkowe środki do całęj, budżetowej puli. Warto wspomnieć, że wysokość podatków w tej gminie nie były zmieniane od 2013 roku. 

Od roku 2020 obowiązywać będą następujące wysokości podatków (w nawiasie dotychczasowa kwota)

1)  od  gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,83zł.      ( bez zmian ) od 1 m 2 powierzchni

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  4,80 zł   ( 4,63 zł ) od 1 ha powierzchni

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego 0,28   (0.26 zł)   od 1 m 2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym  mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15  zł.  ( 3,04 zł ) od 1 m² powierzchni,

2)  od budynków lub ich części :

a)  mieszkalnych    0 ,70    zł       ( 0,68 zł ) od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 ,76 zł  ( bez zmian ) od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80zł  ( bez zmian ) od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70zł  ( bez zmian )  od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5 ,40zł   ( 5,20 zł ) od 1 m2 powierzchni użytkowej

3)  od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie  art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 . ( bez zmian )

 

Podatek od środków transportowych nie uległ zmian.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze