R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

XVI - budżetowa Sesja Rady Miejskiej w Dąbiu za nami

18-02-2020 11:25 | Źródło: gminadabie.pl | Wyświetleń artykułu: 4,179 | Komentarzy: 0

Podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Dąbiu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2023 oraz budżet Gminy Dąbie na rok 2020.

Foto:
R E K L A M A

Wysokość dochodów Gminy Dąbie ustala się na łączną kwotę 32 755 406,57 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 26 634 266,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 121 140,57 zł. Wysokość wydatków ustala się w łącznej wysokości na kwotę 30 331 672,57 zł z tego wydatki bieżące to kwota 26 547 487,85 zł, wydatki majątkowe 3 784 184,72 zł. 

Najważniejsze wydatki Gminy Dąbie w 2020 r. to m.in. dotacja celowa na budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno na kwotę 483 344,00 zł, "Rozwój infrastruktury turystycznej nad rzeką Ner w miejscowości Domanin" w kwocie 55 000,00 zł, "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Dąbie" w kwocie 55 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych w kwocie 400 000,00 zł, dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu w kwocie 603 111,00 zł, zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew od OSM Koło w kwocie 100 000,00 zł, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno" na kwotę 1 568 802,79 zł, dotacja dla MGOK w Dąbiu na realizację zadania "Kino za rogiem" 231 536,00 zł.

Uchwała w sprawie budżetu była dogłębnie analizowana, by zaplanowane w danym roku zadania zaspokoiły najważniejsze potrzeby mieszkańców Gminy Dąbie. Budżet gminy jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym każdego samorządu. Radni przyjęli uchwały jednogłośnie. Burmistrz wyraził obawę że z uwagi na wzrost stałych wydatków (m. in. na podwyżki wynagrodzeń w oświacie nieujęte w subwencji oraz zwiększone o około 20% wydatki na oświetlenie uliczne, niedofinansowanie zdań zleconych a także ulgi podatkowe dla osób do 26 roku życia) dochodzi do uszczuplenia dochodów własnych gminy, co może mieć realne przełożenie na mniej optymistyczny budżet w latach kolejnych.

Na koniec sesji miało miejsce pożegnanie kończącej pracę w Urzędzie Miejskim w Dąbiu byłej Skarbnik Pani Anny Lewińskiej. Pani Anna Lewińska była pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbiu 24 lata, wykonując funkcję Skarbnika od 2015 r. Na ręce byłej Skarbnik bukiet kwiatów złożyli Burmistrz Miasta Dąbie oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu.

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze