R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Radni powiatowi obradowali w auli kolskiego liceum

04-05-2020 08:13 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 4,499 | Komentarzy: 0

W ostatni czwartek w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Kolskiego.
Foto:Starostwo Kolskie
R E K L A M A

Podczas sesji starosta kolski Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej Zarządu, a także informacje oraz dane dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kolskiego.

Nadal zawieszone są zajęcia szkolne. W ostatnim czasie do SPZOZ i DPS w KOLE dotarły środki z rezerw materiałowych od Wojewody Wielkopolskiego. Wdrożone zostały również polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2020 r., dotyczące dalszej kontynuacji czasowego ograniczenia działalności Domu poprzez zakaz opuszczania jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych, a także zakaz odwiedzin i urlopowania. Nadal odwołane są zajęcia, imprezy i spotkania grupowe mieszkańców, ponadto podejmowane są działania mające na celu ograniczenia wzajemnych kontaktów.

Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kole realizuje wszystkie swoje sprawy z zakresu administracji zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, prosząc jednocześnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń pracowników urzędu.

Informację na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przedstawiła dyrektor Iwona Wiśniewska. Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2019 rok przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.
- wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
- utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.
- włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.
- zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA