R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Miasto Koło wystąpi ze Związku Miast Polskich?

22-11-2020 17:59 | Źródło: Redakcja portalu e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 21,113 | Komentarzy: 8

W trakcie najbliższej sesji Rady Miasta Koła, radni podejmować będą decyzje co do przyszłości Koła w Związku Miast Polskich.

Foto:ZMP | Mapa miast należących do ZMP
R E K L A M A

Projekt Burmistrza Miasta Koła, Krzysztofa Witkowskiego zatytułowany "w sprawie wystąpienia Miasta Koła ze stowarzyszenia o nazwie Związek Miasta Polskich" został złożony pod obrady najbliższej sesji. 

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Na podstawie uchwały Nr XIX/87/95 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 1995 r. Miasto Koło wstąpiło do stowarzyszenia gmin pod nazwą Związek Miast Polskich. Przystępując do ZMP miasto oczekiwało wymiernych efektów mających bezpośredni wpływ na kreowanie wizerunku miasta Koła, przez szeroko rozumianą promocje naszego miasta, wymianę doświadczeń – pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu problemów, udział w konferencjach, kontaktów zagranicznych, szeroko rozumianego wsparcia eksperckiego.

Zakres współpracy ze Związkiem oraz wymierne korzyści z tego wynikające dla naszego miasta mogą budzić wątpliwości w stosunku do ponoszonych z tego tytułu kosztów. Miasto z uwagi na przynależność do Związku opłaca składkę członkowską. Z tytułu przynależności miasta Koła do Związku Miast Polskich składkę członkowską w 2021 r. obliczono na podstawie uchwały nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Zabrzu z dnia 13 marca 2014 r. Zgodnie z ztreścią tej uchwały składka w 2021 r. wynosi 0,3375 zł od mieszkańca miasta. Składka członkowska na rok 2021, którą wyliczył ZMP wynosić ma 7 265,03 zł, natomiast składka członkowska na rok 2020 wynosiła 7 239,30 zł Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Członkostwo w Związku nie przynosi dla miasta żadnych korzyści oprócz przesyłanych na maila apeli i wniosków, z którymi można zapoznać się z innych źródeł. Koło należy do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych i tutaj wiemy za co płacimy. Pracownicy mają dostęp do o wiele tańszych szkoleń i konsultacji za mniejszą składkę. Osobiście nie widzę żadnych wymiernych korzyści z bycia członkiem ZMP poza wątpliwą korzyścią opłacania dużej składki.

- dodaje Krzysztof Witkowski dla portalu e-kolo.pl

Historia Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny.

Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 330 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

 

O tym czy miasto Koło wystąpi ze związku zadecydują radni w trakcie najbliższej sesji.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (8) Pokaż komentarze