R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Budżet powiatu przyjęty. Przebudują ulicę PCK w Kole

24-12-2020 11:59 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 12,755 | Komentarzy: 7

Radni Powiatu Kolskiego uchwalili Budżet na 2021 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027.

Foto:archiwum e-kolo.pl
R E K L A M A

W projekcie budżetu powiatu na  2021 rok plan dochodów wynosi 93 200 594,92 zł, natomiast wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 96 377 860,42 zł.  

Deficyt budżetu w kwocie 3 177 265,50 zł planuje się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na tym etapie główne zadania inwestycyjne jakie Rada Powiatu zatwierdziła to:

  1. „Przebudowa  ul. PCK  w  Kole”   -  750 000,00 zł,
  2. „Kontynuacja budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 3 060 589,14 zł,                                                                                 
  3. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”  -  1 200 000,00 zł,
  4. „Przebudowa chodnika wraz  z  infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w  Kłodawie”  - 260 000,00 zł,
  5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka” -  500 000,00 zł

Na inwestycje drogowe po autopoprawkach  Zarząd Powiatu ustalił rezerwę celową w wysokości 1 870 000,00 zł, którą rozdysponuje po przedłożeniu przez gminy uchwał o pomocy finansowej.

Ponadto w roku 2021 planuje się dotacje celowe: 

1) dla Województwa Wielkopolskiego  na:

- „Dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”- 210 371,73 zł,

2) dla SP ZOZ  w  Kole na:

- „Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii  w  SP ZOZ  w  Kole wraz  z  wyposażeniem”- 800 000,00 zł.

3) dla Gminy Miejskiej w Kole na:

 - Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” – 150 000,00 zł.

Należy również wspomnieć, iż w roku 2021 realizowane będą projekty finansowane z udziałem środków unijnych, których wartość wynosi 2 482 258,41 zł.  Środki te przeznacza się m.in. na realizację wsparcia kształcenia zdalnego w 4 szkołach tj. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz Zespole Szkół Technicznych w Kole.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (7) Pokaż komentarze