R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Kościelec

Budżet Gminy Kościelec

31-12-2020 11:50 | Źródło: UG Kościelec | Wyświetleń artykułu: 2,082 | Komentarzy: 0

Na XXV sesji Rady Gminy Kościelec, radni procedowali nad przyjęciem budżetu Gminy Kościelec na rok 2021.
Foto:

. A wygląda on następująco: po stronie dochodów wynosi trzydzieści trzy miliony szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze( 33.016.349,62 zł), z czego dochody bieżące stanowią kwotę trzydzieści jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy (31.715.729,89 zł), a dochody majątkowe to kwota milion trzysta tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze (1.300.619,73 zł).  Środki zgromadzone w ramach dochodów są przeznaczane na wydatki, których plan w budżecie Gminy Kościelec na 2021 rok określony został w wysokości trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze (31.856.570,62 zł). Wydatki bieżące stanowią kwotędwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych i dwanaście groszy (28.545.053,12 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy (3.311.517,50 zł). W ramach wydatków majątkowych największą kwotę środków przeznaczono na zadania drogowe – jest to kwota ponad milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych (1.255.000,00 zł). Planowane do realizacji inwestycyjne zadania drogowe to:

- Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Ruszków Pierwszy

- Budowa drogi gminnej  Kościelec – Dąbrowice Stare

- Budowa drogi w miejscowości Mariampol

- Budowa ul. Krętej i ul. Krótkiej w Kościelcu

- Przebudowa drogi gminnej  Białków Kościelny – Police Średnie

- Przebudowa drogi gminnej  w miejcowości  Leszcze

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Straszkowie 

W ramach wydatków zaplanowano również realizację następujących projektów, na które Gmina Kościelec otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych: - „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- środków stanowiących dofinansowanie do realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc w nowotworzonym żłobku w Kościelcu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH +.Zaplanowano również budowę placu zabaw w Trzęśniewie Małym, dokończenie modernizacji świetlicwiejskich (remiz OSP) Policach Średnich i Gąsiorowie,budowę oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Straszków,zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, budowę kolektora tłocznego z oczyszczalni w Kościelcu do sieci kanalizacji sanitarnej.W budżecie ujęto również:- „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kościelec” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata  2014-2020,  Rozwój elektronicznych usług publicznych,

Budżet Gminy Kościelec na 2021 rok zamyka się nadwyżką w kwocie milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych.(1.159.779,00 zł).

Materiał filmowy o budżecie Gminy Kościelec znajdą Państwo pod linkiem poniżej.

https://www.e-kolo.pl/telewizja/1517,budzet-gminy-koscielec.html

R E K L A M A

Gmina Kościelec
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA