R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Koło

Rok 2020. Wójt Gminy Koło podsumowuje ten czas

25 dni temu | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 5,997 | Komentarzy: 8

Mimo, iż rok 2020 zostanie zapamiętany głównie, jako trudny czas pełen ograniczeń i przeszkód, to Gmina Koło może podsumować rok z uśmiechem. Dlaczego? Wraz z Mariuszem Rybczyńskim, Wójtem gm. Koło podsumowaliśmy rok.
Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Gmina Koło podsumowuje rok:

Uczestniczymy w Programie Czyste Powietrze, które realizujemy w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu, w którym można uzyskać dofinansowanie w budownictwie jednorodzinnym. Gmina prowadzi doradztwo, udziela pomocy w pisaniu wniosków o udzieleniu dotacji oraz rozliczaniu uzyskanego dofinansowania. W 2020 roku z pomocy skorzystało 34 mieszkańców, a kwota dofinansowania uzyskana przez naszych mieszkańców to 498.986 zł. W ubiegłym roku skorzystało z tej pomocy 35 mieszkańców na kwotę 688.531 zł.

Myślę, że mimo wszystko był to dobry rok. Udało nam się pozyskać sporą kwotę zewnętrznych dofinansowań w kwocie 5.749.382 zł, dzięki której mogliśmy zrealizować zadania inwestycyjne w 2020 rok jak również środki te pozwoliły nam skonstruować budżet na 2021 roku. Poza tym zawarte porozumienie z m.in. z Wodami Polskimi pozwoli zrealizować duże przedsięwzięcie hydrologiczne (1.525.200 zł)na terenie gminy przy niewielkim udziale finansowym Gminy Koło (150.000 zł), czy kontynuacja porozumienia zawartego 8 lipca 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dzięki któremu nasi mieszkańcy, właściciele budynków jednorodzinnych  mogli uzyskać dofinansowania związane z termomodernizacją i wymianą pieców w kwocie 498.986 zł w tym roku, a od początku realizacji porozumienia to juz kwota 1.187.517 zł. Podkreślić należy, że korzystaliśmy z bardzo wielu źródeł dofinansowań i rożnych wysokości, czyli staraliśmy się w jak największym stopniu zmniejszać obciążenia naszych mieszkańców. Każde dofinansowanie zewnętrzne duże czy małe to oszczędności dla budżetu. Poza własnymi zadaniami reagowaliśmy również na potrzeby innych, wsparliśmy dotacją w wysokości 20.000 zł Parafię Wrząca Wielka, dzięki której i wsparciu z Ministerstwa Kultury (290.000 zł) udało się wyremontować częściowo zabytkowy kościół parafialny. Wsparliśmy kwotą 45.000 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Dotowaliśmy również kwotą 100.000 zł Szkołę Podstawową nr 4 w Kole i dowóz dzieci z terenu Gminy Koło do szkół w mieście Kole. Sporządzona została, również na koszt Gminy, dokumentacja wraz z uzgodnieniami ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej 270, gdzie zarządcą drogi wojewódzkie, zadeklarowaliśmy również wkład własny do tej inwestycji.

W roku 2020 wykonaliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda na Hydroforni we Wrzącej Wielkiej i Oczyszczalni Ścieków w Powierciu, żeby obniżyć rachunki związane ze zużyciem energii. Wspólnie z Powiatem Kolskim i Miastem Koło realizujemy zadanie Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P, z którą wiążemy nadzieje związane z nie tylko z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych ale głównie z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

2020 rok to sporo inwestycji związanych z drogami. Zrealizowaliśmy 5 zadań drogowych w Chojnach, Kiełczewie Smużnym Czwartym, Czołowie - Kolonii (ul. Sienkiewicza), Powierciu (ul. Konwaliowa) czy Borkach (ul. Polna) o łącznej długości 2,56 km. Wspólnie z Powiatem Kolskim  wyremontowaliśmy odcinki dróg powiatowych w Kiełczewie Smużnym Czwartym i Dzierawy - Lubiny oraz ukończyliśmy chodnik w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Realizacja zadań drogowych to w tej chwili długi proces, wykraczający poza jeden rok budżetowy. Każda inwestycja drogowa poprzedzona jest sporządzeniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, co również czyniliśmy po to żeby budować drogi i starać się o ich finansowanie w kolejnych latach.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku dotyczyły głównie:

 • Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (Powiercie i Wrząca Wielka) 320 000 zł
 • Przebudowa dróg powiatowych 139 247,19 zł
 • Budowa północnej obwodnicy Koła 7 914,96 zł
 • Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie – 76 993,32 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czołowo Kolonia – ul. Sienkiewicza 108 885,54 zł
 • Budowa lamp ulicznych hybrydowych (Chojny, Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Górny i Mikołajówek) łącznie 60 900,00 zł
 • Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przybyłów 36 797,55 zł
 • Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Borki ul. Polna – 709 278,47 zł

Najważniejsze zadania:

 • Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P w m. Kiełczew Smużny Czwarty - wartość robót 629.516 zł dofinansowanie 146.000 zł
 • Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny - wartość robót 1.092.732 zł dofinansowanie 604.985 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
 • Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - kwota dotacji 121.692 zł
 • Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło - 154,5 tony azbestu (72 osoby) - 48.723 zł (100%) WFOŚiGW
 • Szatnia na Medal - realizacja w Sz.P. w Powierciu i Sz.P. we Wrzącej Wielkiej - wartość robót 256.469 zł, dofinansowanie 100.000 zł
 • Utworzenie dwóch ekopracowni w Szkołach Podstawowych w Powierciu i Sokołowie – 68 420,16 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW - 47.200 zł Edukacja ekologiczna
 • Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła + - 59.800 zł i 53.520 zł
 • Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło-planowane dofinansowanie PROW 270.104 zł
 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - całkowity koszt 120.380 zł (6 miesięcy funkcjonowania) - 101.160 zł
 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - całkowity koszt 218.406 zł, (12 miesięcy 2021 roku) - dofinansowanie 218.406 zł
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło - wartość robót 80 578,84 zł , dofinansowanie PROW 46.131 zł
 • Dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wrząca Wielka, Powiercie, Kiełczew Smużny Pierwszy i Ochle - 93.134 zł (WFOŚiGW) dofinansowanie 100%
 • Dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wrząca Wielka i Powiercie w ramach Funduszu Sprawiedliwości - 24.240 zł (Ministerstwo Sprawiedliwości) dofinansowanie 99%
 • Program Rozwoju lokalnej Infrastruktury Sportowej - Sportowa Polska - remont trzech przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Powiercie, Wrząca Wielka i Sokołowo - planowane koszty 1.681.964 zł, dofinansowanie 765.600 zł
 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie 500.000 zł
 • Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - 2.500.000 zł
 • Złożyliśmy wniosek w ramach PROW 2014-2020 na "Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło" – planowane koszty 76.516 zł , dofinansowanie 48.687 zł
 •  (Mariusz Rybczyński) - Zawarliśmy porozumienie z PGW Wody Polskie, Gmina Kramsk i ZE PAK S.A. dotyczące poprawy stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy - całkowity koszt zadania to 1.525.200 zł, w tym wkład Gminy Koło 150.000 zł, zewnętrzne finansowanie to 1.375.200 zł


R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (8) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA