R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Miasto Koło będzie miało nowego Honorowego Obywatela?

29-09-2021 10:29 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl, UM Koło | Wyświetleń artykułu: 8,876 | Komentarzy: 0

Dziś w Ratuszu Miejskim odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej Koła. Jednym z punktów, nad którym pochylą się radni , będzie uchwała nt. nadania Honorowego Obywatela Mieszkańca Koła Ewarystowi Jaśkowskiemu.

Foto:archiwum e-kolo.pl
R E K L A M A

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

Zgodnie z uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem miasta. Może on być nadawany żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiąca wzór do naśladowania dla kolan. Dnia 28.09.2020 r. Burmistrz Miasta Koła - Krzysztof Witkowski złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła Panu Ewarystowi Jaśkowskiemu. Komisja Honorowa, na posiedzeniach w dniach 07.10.2020 r. i 22.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Burmistrza Miasta Koła.

Ewaryst Jaśkowski urodził się 10 marca 1934 roku w Przasnyszu (woj. mazowieckie), mieszka w Kole od 1956 roku. Przepracował zawodowo 49 lat. Był nauczycielem, uczył matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kole. Był etatowym prezesem Oddziału Powiatowego ZNP, podinspektorem szkolnym w PPRN w Kole, kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych w PPRN w Kole, zastępcą dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie pełniąc tam równocześnie funkcję przedstawiciela Wojewódzkiego Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Był też zastępcą naczelnika miasta Koła i inspektorem do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Kole, gdzie zaangażowany był w reformę oświaty i organizowanie gimnazjów.

W latach 1994-2003 był rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miejskim. W tym czasie osobiście opracował około 300 artykułów ściśle współpracując z dziennikarzami lokalnej i regionalnej prasy oraz Radiem Konin. Za tę wzorową współpracę w roku 1996 uhonorowany został tytułem Rzecznika Roku 1995 nadanym przez Wielką Kapitułę przedstawicieli konińskich redakcji. Otrzymał wówczas dyplom i symboliczny złoty telefon.

Zawsze był społecznikiem zainteresowanym działalnością samorządów i regionalistyką swego miasta i powiatu. Interesuje się historią miasta Koła, gromadzi materiały dotyczące regionu. Posiada własną bibliotekę liczącą ponad półtora tysiąca książek, w tym wiele o tematyce lokalnej. Posiada wszystkie lokalne gazety, które ukazały się w Kole po 1990 roku oraz inne materiały dotyczące Koła i okolicy. Posiada wszystkie obwieszczenia wyborcze od 1990 roku w wyborach do rady miejskiej, powiatu i sejmiku oraz wykaz radnych miejskich (kadencjami i alfabetycznie) od okresu powojennego, czyli po 1945 r. swoje zbiory chętnie udostępnia studentom piszącym prace magisterskie lub licencjackie o tematyce kolskiej. Przez cały okres pracy zawodowej oraz na emeryturze – zawsze jest aktywny w różnego rodzaju organizacjach społecznych, m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Miasta Koła, Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, w zarządzie Miejskiej Orkiestry Dętej. Przez 25 lat pracował w Kolegium ds. wykroczeń na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i rejonowym, usytuowanym przy urzędach administracji państwowej, a od 1990 r. przy Sądzie Rejonowym.

W 1989 roku na wzgórzach Jerozolimy zasadzono 5 drzew z jego nazwiskiem za realizację budowy pomnika w Kole poświęconego pamięci pomordowanych Żydów. W zakresie materiałów opublikowanych jest współautorem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pt. "Województwo Konińskie" z 1986 roku, autorem dwóch broszur kadencyjnych Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Kole, broszur o przeglądzie wydarzeń w mieście, autorem historii oświaty w Kole, publikacji o kolskich ulicach i ich patronach. Dokonał inwentaryzacji pomników i tablic pamiątkowych w Kole oraz grobów nauczycieli pochowanych na kolskim cmentarzu parafialnym. We wszystkich "Rocznikach Kolskich" publikuje kalendarium wydarzeń w Kole począwszy od 1990 roku. Opracował historię Miejskiej Orkiestry Dętej OSP, jest współautorem wydawnictw ,,650 wydarzeń na 650 lat miasta Koła", "Z dziejów Żydów kolskich" oraz red. naczelnym "Kolskiego Słownika Biograficznego". Od ponad 50 lat jest filatelistą. Zgromadził tysiące znaczków polskich i zagranicznych. Posiada wiele odznaczeń państwowych łącznie z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznak lokalnych i resortowych oraz dużą ilość dyplomów i podziękowań, między innymi z ostatnich lat dyplomod prezesa OSP Waldemara Pawlaka za opracowanie dziejów orkiestry OSP oraz dyplom od Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego "Nominowany do nagrody głównej za rok 2013". Cała mdziałalność regionalistyczna p. E. Jaśkowskiego wspierana jest przez Stowarzyszanie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, którego jest aktywnym członkiem oraz przez kolskie muzeum. Pan Ewaryst Jaśkowski jest zasłużonym dla miasta społecznikiem i regionalistą. Dzięki jego rzetelnej pracy polegającej głównie na dokumentowaniu przeszłości miasta, mieszkańcy mają dostęp do licznych opracowań dających obraz wszelkich przemian Koła, które wraz z upływem czasu nabierają coraz większej wartości.

Całokształt dokonań zawodowych i społecznych oraz postawa życiowa Pana Ewarysta Jaśkowskiego stanowiąca wzór do naśladowania dla kolan daje podstawy do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze