R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole ws. przypadku ptasiej grypy

24 dni temu | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 16,403 | Komentarzy: 3

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole informuje, że w dniu 9 listopada 2021r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach stwierdzono wystąpienie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w próbkach pobranych ze zwłok trzech padłych łabędzi, które znaleziono w dniu 8 listopada 2021r. na terenie stawu w miejscowości Kościelec. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, wdrożył stosowne działania określone w prawodawstwie krajowym i unijnym w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa.
Foto:pixabay
R E K L A M A

Biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje o przestrzeganie poniższych zaleceń umożliwiających skuteczne zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

Należy wskazać, że wyizolowany podtyp wirusa H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi też możliwe zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, że człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce patogennej grypy ptasiej, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz nieprzestrzeganiu odpowiednich warunków higienicznych. Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim wędrowne gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, nie dotykaniu zwłok i zgłoszenie tego faktu służbom weterynaryjnym.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia środków bioasekuracji. W szczególności zaleca się:

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

  • przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);

  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

  • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

  • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

  • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Należy mieć na uwadze, że ludzie mogą się zarazić ptasią grypą przez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami, wydzielinami czy piórami. Człowiek może przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży, czy nawet rękach, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa. Do tej pory nie odnotowano przeniesienia infekcji z człowieka na człowieka. Na terenach, w których występują zachorowania na ptasią grypę, drób i produkty od niego pochodzące także mogą być spożywane, o ile zostały odpowiednio przygotowane i przyrządzone. Wirus H5N1 jest wrażliwy na działanie wysokich temperatur - temperatury zazwyczaj osiągane przy przyrządzaniu potraw (70°C we wszystkich częściach potrawy) są całkowicie wystarczające dla jego zniszczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje do wszystkich osób o ścisłe przestrzeganie powyższych zaleceń, które składają się na pojęcie bezpieczeństwa biologicznego, mającego na celu wyeliminowanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków i zapobieżenie wystąpieniu choroby.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KOLE

Radosław Namyślak

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (3) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

x Zamknij reklamę