R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Rewolucja w radach nadzorczych spółek. Miejscowych zastąpili członkowie z innych miast w tym politycy

30-12-2021 13:27 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 17,810 | Komentarzy: 37

Z dniem 1 stycznia 2022 roku rady nadzorcze kolskich spółek miejskich zmienią swoje składy. Roszady dotyczą: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Członków rady pochodzących w większości z tego terenu Burmistrz Koła zastąpił ludźmi "ze świata".

Foto:redakcja e-kolo.pl
R E K L A M A

Zawsze krytykowano w trakcie poprzedniej kadencji, że w radach nadzorczych spółek miejskich zasiadają osoby niezwiązane z naszym miastem, czy też powiatem. W programie wyborczym wtedy jeszcze kandydata na Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego widniał punkt

„Moim marzeniem jest, aby w Kole zatrudniani byli wyłącznie mieszkańcy Naszego miasta, którzy tutaj płacą podatki”

I faktycznie już jako Burmistrz doprowadził do zmian w radach. Miejsca członków zajęli w większości mieszkańcy Koła.

Z końcem 2021 Prezesi spółek otrzymali informacje o zmianach. Burmistrz Krzysztof Witkowski jako zgromadzenie wspólników postanowił wprowadzić zmiany i powołać nowe osoby, zupełnie niezwiązane z Kołem a pochodzące z odległych miast tj. Kalisz, Pleszew oraz pobliskich: Konin. Jak to ma się do obietnic wyborczych? Czy nie warto spełniać marzenia?

Informacje o nowych członkach pozyskaliśmy od prezesów spółek

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dotychczasowa Rada Nadzorcza:

 • Aleksandra Rytelewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Stasiak – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Krzyżański – Członek Rady Nadzorczej 

Nowa Rada Nadzorcza

 • Aleksandra Rytelewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Stasiak – Członek Rady Nadzorczej
 • Mateusz Podsadny - Członek Rady Nadzorczej , Wiceprezydent Kalisza, Zastąpił członka rady reprezentującego pracowników spółki

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Dotychczasowa Rada Nadzorcza

 • Jerzy Danielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Barbara Graczyk Malińska - Członek Rady Nadzorczej
 • Andżelika Staszczak – Piekarska - Członek Rady Nadzorczej

Nowa Rada Nadzorcza

 • Jerzy Danielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Barbara Graczyk Malińska - Członek Rady Nadzorczej
 • Krystian krawczyk - Członek Rady Nadzorczej

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Dotychczasową funkcję pełnili:

 • Przewodniczący RN – Jacek Klukaczyński
 • Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Rytelewska
 • Członek RN – Magdalena Przybyła

Nowa Rada Nadzorcza 

 • Henryk Woldański, SLD Pleszew
 • Witold Nowak, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych w Urząd Miejski w Koninie, były radny Koalicja Obywatelska
 • Łukasz Linke,  KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Poznań

​Informacje o politycznej przeszłości/teraźniejszości są łatwo dostępne w internecie

 

Postanowiliśmy zadać kilka pytań Burmistrzowi Koła, dlaczego nowe składy rad nadzorczych wyglądają tak a nie inaczej.

Pytania do Krzysztofa Witkowskiego:

1. dlaczego doszło do zmian w radach nadzorczych kolskich spółek: MZEC, MZWiK, MZUK?
2. dlaczego na miejsce lokalnych członków rad zatrudnione zostały osoby z odległych miast?
3. czym kierował się Burmistrz zatrudniając wiceprezydenta Kalisza w spółce MZWiK?
4. dlaczego w spółce MZWiK nie przedłużono kadencji członkowi rady pochodzącemu z załogi spółki
5. dlaczego w spółce MZUK wymieniono wszystkich członków rady nadzorczej? Wymieniono na osoby związane z partiami politycznymi SLD i KO
6. dlaczego wśród członków rad nadzorczych nie ma reprezentacji pracowników?

Odpowiedź Burmistrza

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytanie Pana redaktora dotyczące tego dlaczego doszło do zmian w Radach Nadzorczych spółek komunalnych Gminy Miejskiej Koło wskazuję, iż kierowałem się opinią prawną jaką otrzymałem od radcy prawnego. Postanowiłem, iż pięć z dwunastu osób nie powołam na nową kadencję. Pragnę nadmienić, że dotychczasowym członkom Rad Nadzorczych spółek Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2021 r. upłynęła trzyletnia kadencja, na jaką zostali powołani (za wyjątkiem jednego członka Rady Nadzorczej MZWIK Sp. z o.o., któremu kadencja upłynęłaby w dniu 09 stycznia 2022 r.). W związku z powyższym podjęto decyzję o ujednoliceniu kadencji wszystkich członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych tj. podjęciu uchwał o odwołaniu wszystkich członków Rad Nadzorczych z dniem 31 grudnia 2021 r. z uwagi na upływ kadencji, co doprowadziło również do wygaśnięcia ich mandatów oraz podjęciu uchwał o powołaniu nowych członków z dniem 01 stycznia 2022 r., tak aby kadencja wszystkich Rad Nadzorczych zaczynała i kończyła się w tym samym czasie. 

Wobec powyższego powołanie Rad Nadzorczych z dniem 01 stycznia 2022 r., będzie skutkowało tym, że  kadencja wszystkich członków będzie trwała do 31 grudnia 2024 r., jednakże mandat wygaśnie na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie za 2024 r., czyli w terminie do 30 czerwca 2025 r. 

Jeśli chodzi o pytanie: Dlaczego na miejsce lokalnych członków rad zatrudnione zostały osoby z odległych miast? pragnę wyjaśnić, iż nigdy nie było tak, że wszyscy członkowie rad nadzorczych byli mieszkańcami Koła, czy to w tej, czy poprzednich kadencjach samorządu, a to z prostej przyczyny, albowiem, aby zasiadać w radach trzeba mieć albo zdany egzamin państwowy, albo być radcą prawnym lub adwokatem, lub posiadać ukończone studia MBA. Na początku mojej kadencji przeprowadzałem rozmowy z mieszkańcami Koła posiadającymi stosowne uprawnienia jednakże część z tych osób nie zgodziła się, więc już na początku mojej pracy musiałem powołać osoby spoza Koła i nigdy w historii miasta nie było to niczym nadzwyczajnym.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące czym kierowałem się powołując nowych członków rad nadzorczych to mogę powiedzieć, iż tym aby posiadali oni stosowne uprawnienia oraz doświadczenie. Nigdy nie kierowałem się przynależnością partyjną. Z pięciu nowo powołanych osób wiem, że jedna należy do partii politycznej, co do reszty nic nie wiem o ich przynależności partyjnej, bo nigdy mnie to nie obchodziło.

Co do pytania dlaczego w MZWiK Sp. z o.o. nie przedłużono kadencji członkowi, który był przedstawicielem pracowników pragnę wyjaśnić, że była to jedyna spółka w której w radzie nadzorczej istniał przedstawiciel załogi. Uważałem, że jeśli w pozostałych spółkach nie ma przedstawiciela załogi to i w tej nie powinno go być. Odbyłem z tym Panem rozmowę i wyjaśniłem mu przyczyny odwołania.

Wśród pozostałych członków rad nadzorczych nie ma przedstawicieli załóg, gdyż tak nie stanowią umowy tych spółek i nie ma takiego prawnego obowiązku. Wydaje mi się, że o prawa pracowników w spółkach powinny dbać związki zawodowe, a rady nadzorcze są stricte organem nadzoru nad zarządami spółek.

Podsumowując, pragnę wyraźnie zaznaczyć, że powoływanie i odwoływanie członków rad nadzorczych należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników, a więc burmistrza i z tych uprawnień, po zakończonych kadencjach, skorzystałem. Notabene, porównując zmiany w radach nadzorczych w tej i poprzedniej kadencji, w tej następują one rzadziej i są uzasadnione upływem kadencji.

Przedstawiciela pracowników w MZEC usunięto w poprzedniej kadencji. Nadal w radach nadzorczych w znakomitej większości zasiadają osoby mieszkające w Kole, lub wywodzące się z Koła

- dodaje na koniec Burmistrz

 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (37) Pokaż komentarze