R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Były prezes MZEC i były burmistrz Koła staną przed sądem. Za co i co im grozi?

09-03-2022 12:27 | Źródło: Redakcja portalu e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 27,067 | Komentarzy: 12

Prokuratura skierowała akty oskarżenia do sądu przeciwko byłemu prezesowi Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole Dariuszowi R. oraz byłemu burmistrzowi Koła - Stanisławowi M. Co Prokurator zarzuca wspomnianym osobom?

Foto:MZEC Koło
R E K L A M A

Zacznijmy od początku. Na jednej z pierwszych sesji nowej, obecnej kadencji Rady Miejskiej w Kole wysłuchano audytów przeprowadzonych przez nowych prezesów kolskich spółek. Referat o MZECu był jednym z tych, po których mówcy wysunęli najwięcej negatywnych wniosków. Mówiąc delikatnie - zarzucono byłym władzom spółki niegospodarność. Obecna na obradach Posłanka Paulina Hennig-Kloska podjęła również działania w celu wyjaśnienia zarzutów, które wygenerował audyt. Z uwagi na długi okres czasu: od podjęcia działań do konkretnych wniosków prokurautury - Posłanka skierowała pismo do Prokuratury Okręgowej pytając, co w sprawie kolskiej spółki dzieje się po stronie organów ścigania.

Z informacji przekazanych naszej redakcji od Rzecznika Prasowego Prokuratury Rejonowej w Koninie wynika, że 28 lutego br. wpłynął do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi R. oraz Stanisławowi M.

Dariusz R. według prokuratury pełniąc funkcję prezesa MZEC-u nie dokonywał ustalenia szacunkowych wartości zleconych zamówień publicznych, co przełożyło się na straty finansowe dla spółki. W tym okresie doprowadził do podpisania czterech niekorzystnych dla zakładu umów:

  • umowa z 1 sierpnia 2017 dotycząca remontu elewacji budynku pompowni, malowania ogrodzenia na kwotę 84 924 zł, co według prokuratury przewyższało o kwotę prawie 60 000 złotych według ówczesnych cen rynkowych
  • umowa z 11 września 2017 dotycząca prac remontowych części ciśnieniowej drugiego kotła, za którą zapłacono jednej z firm 146 370 zł pomimo, że te same prace wykonała inna firma za 214 000 zł
  • umowa z 15 września 2017 dotycząca naprawy komina, za którą MZEC zapłacił o 30 755 zł więcej niż ówczesne ceny rynkowe
  • umowa z 16 maja 2018 roku na kwotę 147 292 zł co stanowiło zawyżenie wobec cen obowiązujących na rynku o 87 292 zł

Powyższe działania podlegają pod art. 296 KK par 1. 

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Drugi zarzut dla Dariusza R. dotyczy art. 270 par 1. 

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Historia drugiego zarzutu dotyczy siłowni zewnętrznej przy ulicy Buczka. Prezes w protokole przekazania siłowni na rzecz Gminy Miejskiej Koło poświadczył nieprawdę, gdyż w dniu podpisania przekazania siłownie nie istniała. Wartość siłowni to 38 037 zł

Dwa podobne zarzuty dla byłego burmistrza

Stanisław M. burmistrz Koła poprzedniej kadencji również w w/w protokole przekazania siłowni poświadczył nieprawdę za co prokuratura wnioskuje o ukaranie z art. 271 par. 3

Art.  271.  [Fałszerstwo intelektualne]
§  1.  Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  3.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W tym przypadku osiągnięto korzyść majątkowa na rzecz Gminy Miejskiej Koło

Drugim zarzutem jest poświadczenie nieprawdy w lutym 2017 roku w oświadczeniu o zabezpieczonych środków własnych oraz kosztów niekwalifikowanych w wysokości 226 973 zł. Oświadczenie to stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego 2014-2020. Wniosek złożony na rewitalizację ruin zamku wraz z jego otoczeniem. W chwili podpisania oświadczenia - środki faktycznie nie były zabezpieczone. Za powyższe działania skierowano akt oskarżenia również z mocy art. 271 par. 3

Niebawem Sąd Rejonowy w Kole wyznaczy termin rozprawy, w której podejmie wniosek prokuratury.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (12) Pokaż komentarze