× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Słonecznie -0.7
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Zwykłe/Niezwykłe Koło. Konkurs fotograficzny. Atrakcyjne nagrody.

Autor: PiMBP w Kole 16 Maj 2022 przeczytasz w ok. 4 min.
Zwykłe/Niezwykłe Koło. Konkurs fotograficzny. Atrakcyjne nagrody.
© px
(0) | Czytano:
4,217 razy | przeczytasz w ok. 4 min.
Aparat fotograficzny

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole ogłasza konkurs fotograficzny„Zwykłe/Niezwykłe Koło”. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: Grand Prix – 1 500,00 PLN, II nagroda – 800,00 PLN i III nagroda – 500,00 PLN!

R E K L A M A
0
Czytano:
4,217 razy
Udostępnij

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Koła.

3. Konkurs odbywa się w ramach miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022).

4. Tematem konkursu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczo-krajobrazowego miasta Koła w obszarach takich jak architektura, krajobraz, wydarzenia kulturalne i sportowe, codzienne życie mieszkańców.

2. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich miłośników fotografii.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na stronie www.biblioteka-kolo.pl w artykule „Zwykłe/Niezwykłe Koło”. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny z podaniem wszystkich danych pod rygorem odrzucenia zgłoszenia i tym samym wykluczenia z udziału w konkursie.

5. Złożenie formularza konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona do konkursu fotografia jest autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, jeśli taka zgoda jest prawnie wymagana.

6. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2022 r.

3. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace.

2. Zgłoszone do konkursu prace przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie JPG, z preferowaną rozdzielczością 300 dpi i dłuższym boku 3000 pix - parametrach umożliwiających wydruk w formacie wystawowym

3. Pliki cyfrowe zgłaszanych prac powinny być opisane wg następującej specyfikacji: numer_imię_nazwisko_tytuł.jpg, np. 01_jan_kowalski_bez_ tytułu.jpg

4. Prace (pliki cyfrowe) wraz z formularzem zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną bezpośrednio na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, lub przesłać/dostarczyć osobiście w postaci płyt CD/DVD na adres: Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19.

5. Wydruk prac nagrodzonych oraz przyjętych na wystawę pokonkursową odbędzie się staraniem i na koszt Organizatora.

6. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu konkursu, wadliwe technicznie.

7. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej www.biblioteka-kolo.pl nie później niż do dnia 18 lipca 2022 roku. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 września 2022 r. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

4. NAGRODY

1. Nadesłane na konkurs prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora w dniu 7 lipca.

2. Autorzy najlepszych prac otrzymają: Grand Prix – 1 500,00 PLN, II nagroda – 800,00 PLN i III nagroda – 500,00 PLN, albumy fotograficzne i przyrodnicze oraz dyplomy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród przez jury konkursu.

4. Decyzja jury konkursu o podziale nagród jest ostateczna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji miasta Koła i powiatu kolskiego w postaci umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, publikacjach i wykorzystania w innych formach przekazu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym.

3. Wydruki prac nagrodzonych i prezentowanych na wystawie pokonkursowej po zakończeniu wystawy przechodzą na własność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Z 2002 r. NR101, poz.926 z późn. zm.).

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.biblioteka-kolo.pl a także pod nr tel. 63 21 78 005.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Formularz konkursowy, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Klauzula informacyjna dla uczestników imprezy znajduje się na - http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=19326&preview=true

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Gmina Kłodawa
Kino Objazdowe zaprasza do Kłodawy. Cztery propozycje czekają na Was
1 godzinę temu 253

Kino Objazdowe zaprasza do Kłodawy. Cztery propozycje czekają na Was

Gmina Kościelec
Jarmark Świąteczny w Gminnym Domu Kultury w Kościelcu
1 godzinę temu 640

Jarmark Świąteczny w Gminnym Domu Kultury w Kościelcu

Gmina Kościelec
Kościelec - Gminny Konkurs Plastyczny
3 godziny temu 224

Kościelec - Gminny Konkurs Plastyczny

Miasto Koło
Dwa wilki zarejestrowane w kolskim Nadleśnictwie [WIDEO]
6 godziny temu 9,822

Dwa wilki zarejestrowane w kolskim Nadleśnictwie [WIDEO]

Wypadki
Zderzenie czołowe na prostym odcinku drogowym
6 godziny temu 7,529

Zderzenie czołowe na prostym odcinku drogowym

Miasto Koło
To już pewne. Liczba radnych w Kole zmniejszy się o 6 osób!
1 dzień temu 8,638 9

To już pewne. Liczba radnych w Kole zmniejszy się o 6 osób!

R E K L A M A