R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Ile miasto sprzedało działek w tej i poprzedniej kadencji?

20-05-2022 08:16 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 10,967 | Komentarzy: 22

Po jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Kole ożył temat sprzedaży nieruchomości przez Gminę Miejską Koło. Radna Halina Musiałek złożyła interpelację, w której prosiła o przekazanie informacji nt. liczby sprzedanych działek w kadencji obecnej i poprzedniej.

Foto:archiwum e-kolo.pl
R E K L A M A

Radna otrzymała odpowiedzi na swoje pytania, które publikujemy poniżej:

1.  Proszę o podanie liczby wszystkich działek należących do gminy miejskiej Koło, które zostały sprzedane w latach: od 1 stycznia 2014 roku do 2018 roku, od stycznia 2019 do chwili obecnej.

Odpowiedź

  • od stycznia 2014 roku do 2018 roku - 36 działek
  • od stycznia 2019 roku do chwili obecnej - 62 działki

2.  Proszę podać ile jest jeszcze nieruchomości należących do miasta, które są planowane do sprzedaży?

Odpowiedź

wymieniona lista 7 działek

3. Ile miasto Koło posiada jeszcze wolnych działek?

Nie jest możliwe ostateczne określenie i stwierdzenie, które działki są "wolne" i mogą być przedmiotem sprzedaży przez Gminę Miejską Koło z uwagi na konieczność dogłębnej analizy każdej nieruchomości pod względem m.in. przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, weryfikacji ewentualnych obciążeń działki, możliwości dosyępi do drogi publicznej, jej parametrów i możłiwości zagospodasrowania oraz uzytku i stanu w ewidencji gruntów i budynków. Indywidualnego podejścia wymaga każda nieruchomość oraz sposób i tryb jej zbycia, Niejednokrotnie niezbędne jest uzyskanie opinii prawnej bądź też zasięgnięcie informacji z innych instytucji w wątpliwych kwestiach dot. danej działki, wczesniejsze wyjaśnienie spraw wieczysto księgowych, istniejących zabudowań czy granic działki. Pragnę nadmienić, iż zestawienia wszystkich nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło znajdują się w Wydziale Gospodsrki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole. 

Do odpowiedzi załączona została tabela, w której znajduje się opis każdej ze sprzedanych działek w latach od 2014 roku.

Przez ten okres, czyli od 2014 roku do 2022 sprzedawano działki w formie przetargu ustnego, bezprzetargowo, darowizny i aportu.

Każda sprzedaż musiała i musi być zaakceptowana przez Radę Miejską w Kole. 

Pełna odpowiedź na interpelacje znajdziesz tutaj 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (22) Pokaż komentarze