R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Tytuł Zasłużony dla Miasta Koła dla trzech osób? Radni dziś zagłosują

24-05-2022 09:12 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 11,202 | Komentarzy: 17

W porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kole, radni podejmować będą decyzję co do przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Koła" trzem osobom.

Foto:archiwum e-kolo.pl
R E K L A M A

Projekty uchwał złożone zostały przez Komisję Honorową, która wnosi o nadanie w/w tytułu: Lesławowi Dereniowi, Jerzemu Przybylskiemu oraz Florianowi Olejniczakowi

Uzasadnienie uchwały dot. tytułu dla Lesława Derenia

Doktor Lesław Dereń urodził się 2 lipca 1951 roku. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Izbicy Kujawskiej. W 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i w 1975 roku uzyskał tytuł lekarza medycyny. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kole na oddziale Wewnętrznym I. W 1978 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1982 roku drugi stopień tej specjalizacji. Równocześnie z pracą w oddziale wewnętrznym kolskiego szpitala pełnił funkcję lekarza w Przychodniach Przyzakładowych kolskich zakładów pracy: Fabryka Maszyn „Zremb”, Fabryka Wyrobów Sanitarnych „Ceramika”, Fabryka Wyrobów Ściernych „Korund” oraz Zakładów Mięsnych, w której to pracy wielokrotnie wykazał, iż człowiek stanowił dla niego najwyższe dobro. Od 1999 roku pracował jako lekarz rodzinny i lekarz medycyny pracy. Był autorytetem moralnym. Traktował swój zawód nie jako obowiązek lecz darowanie zdrowia i miłości bliźnim. Zawsze stał przy człowieku, nawet w trudnych czasach pandemii jeżdżąc do pacjentów z wizytami domowymi, ratując im życie. Wykazywał bezinteresowną pomoc chorym i ich rodzinom. Pomagał biednym i bezdomnym. Był cenionym lekarzem. W środowisku lekarskim kolega, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym i dobrą radą. Lesław Dereń zmarł 3 listopada 2020 roku. Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromny żal i smutek wśród społeczności kolskiej. Pacjenci nazywali go „Lekarz ludzkich serc”.

Uzasadnienie uchwały dot. tytułu dla Jerzego Przybylskiego

Jerzy Przybylski urodził się 27 listopada 1941 roku w Kole, w rodzinie Stanisława i Marianny z domu Przybylskiej. Edukację rozpoczął w 1948 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole, a w roku 1958 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kole. Pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Katowicach w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych, a następnie w kompleksie energetycznym Turoszów w Bogatyni. W latach 1962 – 1965 odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej na jednostkach pływających. W 1965 roku podjął pracę w budującej się Fabryce Materiałów Ściernych KORUND w Kole jako brygadzista, a następnie mistrz wydziału remontowego. W 1976 roku został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1990 roku. W tym czasie nastąpił bardzo szybki rozwój spółdzielni, W latach 1984 – 1990 Jerzy Przybylski był Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole, a następnie w wyborach samorządowych w czerwcu 1994 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej i powierzono mu stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Koła. 17 marca 1995 roku został Dyrektorem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole. W październiku 1998 roku w wyborach do samorządu trzeciej kadencji, reprezentując Sojusz Lewicy Demokratycznej, został ponownie Radnym Rady Miejskiej w Kole i powierzono mu funkcję Burmistrza Miasta Koła. Mandat ten pełnił do 19 listopada 2002 roku. W okresie tych lat zwracał szczególną uwagę na wykonanie w mieście niezbędnych inwestycji. Do priorytetów zaliczał budowę i modernizację dróg, infrastrukturę techniczną, inwestycje oświatowe oraz wykorzystanie wód geotermalnych. W 1999 roku uruchomiono trzy Gimnazja, oddano do użytku korpus główny ratusza, przeprowadzono remont i modernizację budynku zabytkowego przy ul. Mickiewicza 12. Wybudowano zakład utylizacji odpadów komunalnych w Maciejewie gm. Osiek Mały. Wybudowano także dwa budynki mieszkalne przy ul. Grodzkiej i przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej. Był inicjatorem prac nad projektem pn. „Wykorzystanie wód geotermalnych w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła. Działania te zaowocowały uzyskaniem zapewnienia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w momencie rozpoczęcia inwestycji, oraz podpisaniem listu intencyjnego z Bankiem Światowym. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców na nadzór geologiczny oraz wykonanie pierwszego odwiertu GT-1. Po podpisaniu stosownych umów z wykonawcami oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace wiertnicze miały się rozpocząć w I połowie 2003 roku. Bardzo ważnym działaniem w trakcie zarządzania była pomoc społeczna. Wykupiono od Zakładów Mięsnych budynek hotelowy przy ul. Sosnowej i zorganizowano tam noclegownię.

07 czerwca 1999 roku Burmistrz Jerzy Przybylski wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta mieli zaszczyt witać Papieża Jana Pawła II w Licheniu i przekazać akt nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Koło, oraz wręczyć dwie misy wyprodukowane w kolskiej Fabryce Fajansu. Zainicjował współpracę i podpisanie umowy o przyjaźni między Ukraińskim miastem Ładyżyn i Kołem raz z Niemieckim miastem Reinbek. Jerzy Przybylski był społecznikiem i samorządowcem. Działał aktywnie w organizacjach młodzieżowych. Do Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki Orkiestry Dętej OSP w Kole wstąpił w 2003 roku.

Za swoją działalność społeczną w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Za działalność zawodową i społeczną Jerzy Przybylski został odznaczony: Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego – w 1982 roku Brązowy Krzyż Zasługi - w 1967 roku Złoty Krzyż Zasługi – w 1979 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – w 1986 roku oraz wieloma Honorowymi Odznaczeniami Organizacji w których działał i odznaczeniami resortowymi Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Jerzy Przybylski zmarł 8 listopada 2020 roku.

Uzasadnienie uchwały dot. tytułu dla Floriana Olejniczaka

Florian Olejniczak urodził się 27 czerwca 1938 roku w Łagiewnikach, gmina Grodziec w powiecie konińskim. Wraz z rodzicami mieszkał w Kole. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole. Mając 16 lat, w latach 1954-1955, pracował jako stażysta w Stoczni Gdańskiej. W latach 1956-1966 pracował na stanowisku starszego ekonomisty w dziale produkcji w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Kole. Przez 29 lat , w latach 1966-1995, pracował na stanowisku kierownika wydziału w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND w Kole. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, zdobywając tytuł inżyniera. W 1998 roku kandydował w wyborach do Rady Miejskiej w Kole, zdobywając mandat radnego. Podczas II sesji został wybrany przez radę na członka Zarządu i Zastępcę Burmistrza Miasta. Stanowisko to pełnił przez całą kadencję do 2002 roku. NA radnego kandydował z powodzeniem w następnych kadencjach, to jest 2002-2006. 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018. W sumie był samorządowcem przez 5 kadencji, czyli 20 lat. Trzy razy otwierał pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w Kole jako najstarszy wiekiem radny. Był radnym bardzo aktywnym, w każdej z kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Podczas sesji często zabierał głos na różne tematy związane z rozwojem miasta wykazując znajomość sprawy, zawsze będąc przygotowanym do omawianego tematu. Wskazywał często błędne decyzje organów wykonawczych proponując możliwość innych rozwiązań. Zaznaczyć należy, że podczas sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, razem z ówczesnym Burmistrzem Miasta Koła – Jerzym Przybylskim, zainicjowali prace nad projektem pn. „Wykorzystanie wód geotermalnych, w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (17) Pokaż komentarze