R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Czytelnik neguje wykonane prace na kanale Ulgi w Kole. Wody Polskie odpowiadają

9 dni temu | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 19,263 | Komentarzy: 8

Jakiś czas temu otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, która zawierała szereg zastrzeżeń co do wykonanych prac renowacyjnych w obrębie kanału Ulgi. Postanowiliśmy zapytać Wody Polskie, o inwestycję.

Foto:czytelnik
R E K L A M A

W wiadomości wysłanej na naszą skrzynkę e-mailową czytamy:

Kanał miał mieć szerokość dna 2m, jest ledwo 1m, dno kanału jest powyżej lustra wody głównego koryta rzeki, przez co woda w kanale w ogóle nie płynie. Ten kanał przed powodzią w 2010r miał 4-8 m szerokości miejscami głębokina 2-3m, można było łowić ryby co osobiście robiłem i kąpać się też można było, teraz to każdy się śmieje. W przedmiarze robót jest mowa o szerokości kanału a nie ma wzmianki o jego głębokości. To co wykonano to popelina, koparka to zrobiła w 4 dni. Jak będzie wysoki stan wody w rzece to i tak woda pójdzie łąką a nie korytem kanału. Zdjęcia w załączniku. Czy to ma tak być? Kto skontrolował wykonawcę był już jakiś odbiór?

- czytelnik

Postanowiliśmy w przedmiocie wykonanych prac zadać pytania instytucji Wody Polskie, która zlecała inwestycję. Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedzi, które poniżej umieszczamy w całości:

  1. czy inwestycja została pozytywnie odebrana przez Wody Polskie?

Na Kanale Ulgi w mieście Koło w roku bieżącym zostały zrealizowane prace utrzymaniowe pn: Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło, wykonywane w ramach obowiązków utrzymania wód. Zadanie utrzymaniowe  pn: Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło, miało na celu poprawę jego sprawności technicznej i zostało zrealizowane  poprzez usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi Kanału Ulgi, wykaszanie roślinności ze skarp i półki cieku na średniej szerokości 20 m oraz mechanicznym hakowaniu dna Kanału Ulgi na średniej szerokości 2 m (głębokość hakowania zależna od ukorzenia roślinności jednak nie więcej niż 20-30cm poniżej istniejącego dna). Prace utrzymaniowe zostały zrealizowane w okresie od 16.08.2022 r. do 24.08.2022 r., odebrane w dniu 31.08.2022 r., a ich jakość komisja odbiorowa określiła jako dobrą. Zrealizowane prace utrzymaniowe nie obejmowały robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej wchodzącej w skład tzw. polderu Gozdów, w tym właśnie prac związanych z rozbudową istniejącego kanału ulgi na terenie miasta Koło oraz budowie zabezpieczenia wyrwy brzegu lewego rzeki Warty na odcinku 440+760-441+000 (tuż przy wlocie do kanału ulgi).
Przedmiotowa inwestycja jest na etapie uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Na chwilę obecną Burmistrz Miasta Koło od dnia 04 grudnia 2019 roku na wniosek  Zarządu Zlewni w Kole  prowadzi  postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. W roku 2021 w ramach ww. inwestycji na podstawie decyzji nakazowej nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego (WIK.7143.26.2010.MP i WIT.771.2.7.2018.MP) nakazującej zarządcy obiektu budowlanego wykonanie prac na wale, zrealizowano modernizację wału rzeki Warty na Polderze Gozdów w km 4+770-6+956 obejmującą m.in. dogęszczenie gruntu w korpusie wału, oraz wykonanie przesłony szczelnej wydłużającej drogę filtracji wody przez korpus wału.

Reasumujące: inwestycja jest na etapie uzyskiwania wymaganych prawem decyzji, a prace utrzymaniowe realizowane w ramach obowiązków utrzymania wód, nie obejmujące robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego kanału ulgi, zostały wykonane i pozytywnie odebrane przez komisję odbiorową dnia 31.08.2022 r

2. czy tak docelowo miała wyglądać modernizacja? (foto w załączniku)

wykonane prace utrzymaniowe pn. Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło wykonywane były w ramach obowiązków utrzymania wód i nie obejmowały robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego kanału ulgi.

W załączeniu zdjęcia przed wykonaniem prac utrzymaniowych i po ich wykonaniu, obrazujące stopień zarośnięcia kanału ulgi i potrzebę wykonania chociażby prac utrzymaniowych zwiększających jego przepustowość w przypadku wystąpienia wezbrania.

Do robót budowlanych obejmujących rozbudowę istniejącego kanału ulgi (modernizację), zgodnie z obowiązującym prawem Zarząd Zlewni w Kole nie może przystąpić przed uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych.

3. czy planowane jest poprawienie zrealizowanego zamówienia?

Zrealizowane w roku bieżącym prace utrzymaniowe pn. Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Po uzyskaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wymaganych decyzji administracyjnych planowane jest wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku w km 0+000-6+970rozbudowie kanału ulgi oraz budowie zabezpieczenia wyrwy brzegu lewego rzeki Warty na odcinku 440+760-441+000.

4. czy obecny stan (foto w załączniku) spełni zamierzone cele?

Celem wykonania zamówienia pn. Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło była poprawa sprawności technicznej Kanału ulgi oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Koło, które zostało zrealizowane poprzez wykonanie prac utrzymaniowych obejmujących usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi Kanału Ulgi, wykaszanie roślinności ze skarp i półki cieku na średniej szerokości 20 m oraz mechanicznym hakowaniu dna Kanału Ulgi na średniej szerokości 2 m. Wykonane prace utrzymaniowe przyczyniły się do znacznej poprawy drożności kanału ulgi na terenie miasta Koło, oraz zwiększyły jego bezpieczeństwo powodziowe.

Jednakże, nadal wymagane jest przeprowadzenie Inwestycji obejmującej rozbudowę kanału ulgi oraz budowę zabezpieczenia wyrwy brzegu lewego rzeki Warty na odcinku 440+760-441+000, której celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej.

Należy nadmienić iż, kanał ulgi stanowi budowle przeciwpowodziową do przeprowadzania wód wezbraniowych i odciążenia głównego cieku wodnego oraz zmniejszenia naporu wód wezbraniowych na wały przeciwpowodziowe. Kanał ulgi w okresach niskich stanów rzeki Warty przy wlocie (przesłane zdjęcia) może pozostawać suchy, gdyż jego zadaniem jest ww. przeprowadzenie wód wezbraniowych.

5. czy w zamówieniu wspominano o głębokości docelowej kanału?

Zadanie utrzymaniowe  pn: Udrożnienie Kanału Ulgi na terenie miasta Koło, będące przedmiotem zamówienia obejmowało m.in. usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi Kanału Ulgi, wykaszanie roślinności ze skarp i półki cieku na średniej szerokości 20 m oraz mechanicznym hakowaniu dna Kanału Ulgi na średniej szerokości 2 m (szerokość hakowania zależna od istniejącej szerokości dna, a głębokość hakowania zgodnie ze sztuką zależna jest od ukorzenia roślinności dennej jednak nie więcej niż 20-30cm poniżej istniejącego dna).

Ponadto, należy nadmienić iż wykonane prace utrzymaniowe na istniejącym kanale ulgi przygotowały teren pod realizację inwestycji oraz ukazały pilną potrzebę przeprowadzenia robót budowlanych związanych z jego rozbudową.

Zdjęcia wykonane przez czytelnika:

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (8) Pokaż komentarze