R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Owocowice - konkurs plastyczny

6 dni temu | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 485 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Owocowice”. Celami konkursu są: rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia; propagowanie zdolności plastycznych.

Foto:px | Mango
R E K L A M A

Konkurs zainspirowany książką „Best Seler i tajemnica rodu Kokosów” Mikołaja Marcela. Książka przedstawia perypetie nieustraszonego szeryfa Jarzynowa, który w tej części przygód rozwiązuje trudne zadanie – musi odnaleźć siostrzenicę opływającego w dostatki Henryka Kokosa, którego potężny ród trzęsie Owocowicami. Zachęcamy do poznania fantastycznej lektury – dla młodych czytelników – z kryminalną, trzymającą w napięciu intrygą, naszpikowaną – ku uciesze rodziców (!) – całą masą cytatów z kultury popularnej.

Temat i zadanie: Zapraszamy do zabawy plastycznej! Zilustrujcie, krótką scenkę sytuacyjną, która rozgrywa się w wyimaginowanym miasteczku zamieszkiwanym przez OWOCE.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych – miasta Koła i powiatu kolskiego.

Warsztat: techniki plastyczne: rysunkowo-graficzna, malarska; format papieru- A3.

Założenia organizacyjne:

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

• zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,

• uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Owocowice” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

• uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-kolo.pl,

• praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,

• prace nie podlegają zwrotowi – Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

• prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Owocowice”, do 14 października 2022 r. na adres – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator,

• Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

• nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

• informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,

• zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

• Kontakt: Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, [email protected]

Oświadczenia i klauzula informacyjna na: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=19610

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze