(12)
Pochmurno 0.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Radni zagłosowali - podatki w Kole pójdą w górę

Radni zagłosowali - podatki w Kole pójdą w górę

Autor: Redakcja e-kolo.pl 23 Listopad 2022
Radni zagłosowali - podatki w Kole pójdą w górę
© Redakcja e-kolo.pl
Komentarzy: 12 Czytano:
5,645 razy |

Podwyżki, jakie by nie były to zawsze temat niepopularny i trudny, szczególnie kiedy chodzi o podwyżki. Dziś radni przegłosowali projekt uchwały, w której podatki w naszym mieście zostaną podniesione o 17,9%.

R E K L A M A
12
Czytano:
5,645 razy
Udostępnij

Zmiany w podatkach na rok 2023

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  obecnie: 0,74 po zmnianie 0,87
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych
  obecnie: 3,97 po zmianie 4,68
 • grunty pozostałe
  obecnie 0,26 po zmianie 0,31
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, ulgową albo zabudowę o przeznaczeniu obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  obecnie 3,27 po zmianie 3,81 (stawka lokalna równa stawce maksymalnej)
 • budynki mieszkalne
  obecnie 0,60 po zmianie 0,71
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  obecnie 20,35 po zmianie 23,99
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  obecnie 9,48 po zmianie 11,18
 • budynki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
  obecnie 4,07 po zmianie 4,80
 • budynki pozostałe 
  obecnie 6,79 po zmianie 8,01

R E K L A M A

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

 • 18 -za
 • 1 - przeciw
 • 1 - wstrzymujący się
 • 0 - brak głosu
 • 1 - nieobecny

Uzasadnienie do uprojektu uchwały

Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy. Podstawowym ich źródłem jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku posiada Rada Gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów. Określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza ich wysokość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wyżej wskazanej zasady.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 (M.P. poz. 696), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku wzrósł o 11,8 %. Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2022 r. (M.P. poz. 731). Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały ustalone na poziomie wyższym o 17,9 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w roku 2022, co odpowiada wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego.

Pozyskane w związku ze wzrostem stawek podatkowych środki finansowe będą częściowo rekompensowały rekordowo wysoką inflację, która na dzień 31 października 2022 r. wyniosła aż 17,9%. Jednocześnie działanie takie podyktowane zostało dbałością o zapewnienie właściwego poziomu przychodów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Należy podkreślić, że Gmina Miejska Koło, jako jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do dbania o dochody budżetu, z których realizowanych jest wiele zadań ogólnospołecznych, m.in. zadań oświatowych, inwestycyjnych, kulturalnych, bezpieczeństwa publicznego. Zaś sam podatek od nieruchomości stanowi niewątpliwie jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy. Zatem, bez proponowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwiększenia jego wpływów do budżetu, wskazane zadania wykonywane na rzecz lokalnej społeczności nie będą mogły być realizowane w wystarczającym zakresie.

R E K L A M A

Aktualna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Gminy Miejskiej Koło, jest diametralnie trudna. Należy zauważyć, że od stycznia 2023 r. nastąpi wzrost płacy minimalnej o 15,9% tj. do kwoty 3.490,00 zł brutto, w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku stanowiącej 3.010,00 zł brutto. Ponadto, od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.600,00 zł brutto, tj. łączny wzrost o 590,00 zł w stosunku do płacy minimalnej w toku 2022 r. - czyli łącznie o 19,6%. Zgodnie z planem dochodów na rok 2023 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił będzie 20.916.133,00 zł, co oznacza spadek w stosunku do planu z roku 2022 w kwocie 22.339.446,00 zł (bez dodatkowych udziałów). Nie bez znaczenia dla obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej Gminy pozostaje fakt znacznego wzrostu kosztów utrzymania w tym opłat za paliwo gazowe, tj. wzrost w 2022 r. stawki za 1 kWh do kwoty 0,70177 zł w porównaniu do stawki z roku 2021 wynoszącej 0,0833 zł za 1 kWh (wzrost o ponad 700%). Z uwagi na konieczność złagodzenia skutków zwiększających się wydatków, podniesieniem płacy minimalnej w roku 2023, poziomem inflacji największym od 25 lat, znacznym wzrostem cen opłat za media, podwyższenie stawek podatku od nieruchomości jest w pełni uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań Gminy.

W tym miejscu należy zauważyć, że na skutek uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w proponowanej wysokości oraz biorąc pod uwagę aktualne przedmioty podlegające opodatkowanych, planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą kształtowały się na poziomie 20.100.000,00 zł, przy czym plan w roku 2022 stanowił 17.010.000,00 zł (planowany wzrost o 3.090.000,00 zł) . W świetle powyższych ustaleń, w pełni uzasadnione stało się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w roku 2022.

Oceń artykuł

średnia ocena: 4.2 liczba głosów: 5
R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Komentarze (12)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Wyróżniony komentarz
rok · 24 Listopad 2022
podziekujcie pisuary malemu eunuchowi ktory prowadzi kraj do ruiny
Anty... · 25 Listopad 2022
Na PO nie sensu głosować. PO już była i było gorzej niż dziś.
rch · 24 Listopad 2022
z kąt wziąć najlepiej ludziom z kieszeni, radni bezradni żałosne.
Tylko PiS · 25 Listopad 2022
"rch" to kolejny analfabeta Tuska, już wiem skąd PO bierze swoich zwolenników ha ha ha
Po · 24 Listopad 2022
Ja chcę żeby była praca ! 500+, i wiek emerytalny 65 lat a PiS to daje a Po zabiera, stop! Po
emeryt · 24 Listopad 2022
zapamiętamy podwyżki przy urnach . A po cichu nie zwiększyli sobie diet?
Anty... · 25 Listopad 2022
Emerycie nie odpowiedziałeś co oferuje Ci Tusk i PO. Nie ma podstaw by na nich zagłosować.
Po · 24 Listopad 2022
Podziękujcie PO przypomnę wiek emerytalny dla kobiet z 60 lat do 67 ...dla m z 65 na 67.! VAT z 22 na 23 % , 500 + jest zły , ale tęcza jest dobra ! Pomoc Rosji .
rok · 24 Listopad 2022
podziekujcie pisuary malemu eunuchowi ktory prowadzi kraj do ruiny
Anty... · 25 Listopad 2022
Gdzie ta ruina? Chyba w TVNie ha ha ha
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 23 Listopad 2022
JAK NASZ WUC TAK LUBI REMONTOWAC RUINY POLECAM SIEBIE JA JESTEM DO KAPITALKI MICHAL BEZ JAJ OGARNIJ SIE BO TAK JAK MUWIKES NA SESJI RZUCE TOBIE REKAWICE
Halina · 23 Listopad 2022
3mln będzie na podwyżki i na remont zamku. jak tak burmistrzowi zależy na ruinach to kupmy mu kontener i niech pilnuje tych ruin a burmistrzem zróbmy piaseckiego hi hi hi
Libbant · 24 Listopad 2022
Tego od Libacji w Zmierzchu ...
R E K L A M A