(12)
Częściowe zachmurzenie 17
Popularne tagi:

Radni zagłosowali - podatki w Kole pójdą w górę

Autor: Redakcja e-kolo.pl 23 Listopad 2022 przeczytasz w ok. 5 min.
Radni zagłosowali - podatki w Kole pójdą w górę
© Redakcja e-kolo.pl
(12) | Czytano:
7,310 razy | przeczytasz w ok. 5 min.

Podwyżki, jakie by nie były to zawsze temat niepopularny i trudny, szczególnie kiedy chodzi o podwyżki. Dziś radni przegłosowali projekt uchwały, w której podatki w naszym mieście zostaną podniesione o 17,9%.

R E K L A M A
12
Czytano:
7,310 razy
Udostępnij

Zmiany w podatkach na rok 2023

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  obecnie: 0,74 po zmnianie 0,87
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych
  obecnie: 3,97 po zmianie 4,68
 • grunty pozostałe
  obecnie 0,26 po zmianie 0,31
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, ulgową albo zabudowę o przeznaczeniu obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  obecnie 3,27 po zmianie 3,81 (stawka lokalna równa stawce maksymalnej)
 • budynki mieszkalne
  obecnie 0,60 po zmianie 0,71
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  obecnie 20,35 po zmianie 23,99
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  obecnie 9,48 po zmianie 11,18
 • budynki związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
  obecnie 4,07 po zmianie 4,80
 • budynki pozostałe 
  obecnie 6,79 po zmianie 8,01

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

 • 18 -za
 • 1 - przeciw
 • 1 - wstrzymujący się
 • 0 - brak głosu
 • 1 - nieobecny

Uzasadnienie do uprojektu uchwały

Podatki i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy. Podstawowym ich źródłem jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku posiada Rada Gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów. Określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza ich wysokość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wyżej wskazanej zasady.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 (M.P. poz. 696), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku wzrósł o 11,8 %. Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2022 r. (M.P. poz. 731). Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały ustalone na poziomie wyższym o 17,9 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w roku 2022, co odpowiada wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego.

Pozyskane w związku ze wzrostem stawek podatkowych środki finansowe będą częściowo rekompensowały rekordowo wysoką inflację, która na dzień 31 października 2022 r. wyniosła aż 17,9%. Jednocześnie działanie takie podyktowane zostało dbałością o zapewnienie właściwego poziomu przychodów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Należy podkreślić, że Gmina Miejska Koło, jako jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do dbania o dochody budżetu, z których realizowanych jest wiele zadań ogólnospołecznych, m.in. zadań oświatowych, inwestycyjnych, kulturalnych, bezpieczeństwa publicznego. Zaś sam podatek od nieruchomości stanowi niewątpliwie jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy. Zatem, bez proponowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwiększenia jego wpływów do budżetu, wskazane zadania wykonywane na rzecz lokalnej społeczności nie będą mogły być realizowane w wystarczającym zakresie.

dalsza część artykułu pod reklamą
R E K L A M A

Aktualna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Gminy Miejskiej Koło, jest diametralnie trudna. Należy zauważyć, że od stycznia 2023 r. nastąpi wzrost płacy minimalnej o 15,9% tj. do kwoty 3.490,00 zł brutto, w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku stanowiącej 3.010,00 zł brutto. Ponadto, od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.600,00 zł brutto, tj. łączny wzrost o 590,00 zł w stosunku do płacy minimalnej w toku 2022 r. - czyli łącznie o 19,6%. Zgodnie z planem dochodów na rok 2023 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił będzie 20.916.133,00 zł, co oznacza spadek w stosunku do planu z roku 2022 w kwocie 22.339.446,00 zł (bez dodatkowych udziałów). Nie bez znaczenia dla obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej Gminy pozostaje fakt znacznego wzrostu kosztów utrzymania w tym opłat za paliwo gazowe, tj. wzrost w 2022 r. stawki za 1 kWh do kwoty 0,70177 zł w porównaniu do stawki z roku 2021 wynoszącej 0,0833 zł za 1 kWh (wzrost o ponad 700%). Z uwagi na konieczność złagodzenia skutków zwiększających się wydatków, podniesieniem płacy minimalnej w roku 2023, poziomem inflacji największym od 25 lat, znacznym wzrostem cen opłat za media, podwyższenie stawek podatku od nieruchomości jest w pełni uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań Gminy.

W tym miejscu należy zauważyć, że na skutek uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w proponowanej wysokości oraz biorąc pod uwagę aktualne przedmioty podlegające opodatkowanych, planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą kształtowały się na poziomie 20.100.000,00 zł, przy czym plan w roku 2022 stanowił 17.010.000,00 zł (planowany wzrost o 3.090.000,00 zł) . W świetle powyższych ustaleń, w pełni uzasadnione stało się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w roku 2022.

R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (12)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Wyróżniony komentarz
rok · 24 Listopad 2022
podziekujcie pisuary malemu eunuchowi ktory prowadzi kraj do ruiny
Anty... · 25 Listopad 2022
Na PO nie sensu głosować. PO już była i było gorzej niż dziś.
rch · 24 Listopad 2022
z kąt wziąć najlepiej ludziom z kieszeni, radni bezradni żałosne.
Tylko PiS · 25 Listopad 2022
"rch" to kolejny analfabeta Tuska, już wiem skąd PO bierze swoich zwolenników ha ha ha
Po · 24 Listopad 2022
Ja chcę żeby była praca ! 500+, i wiek emerytalny 65 lat a PiS to daje a Po zabiera, stop! Po
emeryt · 24 Listopad 2022
zapamiętamy podwyżki przy urnach . A po cichu nie zwiększyli sobie diet?
Antytusk · 25 Listopad 2022
Emerycie nie odpowiedziałeś co oferuje Ci Tusk i PO. Nie ma podstaw by na nich zagłosować.
Po · 24 Listopad 2022
Podziękujcie PO przypomnę wiek emerytalny dla kobiet z 60 lat do 67 ...dla m z 65 na 67.! VAT z 22 na 23 % , 500 + jest zły , ale tęcza jest dobra ! Pomoc Rosji .
rok · 24 Listopad 2022
podziekujcie pisuary malemu eunuchowi ktory prowadzi kraj do ruiny
Antytusk · 25 Listopad 2022
Gdzie ta ruina? Chyba w TVNie ha ha ha
LUKASZEWSKA RYSZARDA · 23 Listopad 2022
JAK NASZ WUC TAK LUBI REMONTOWAC RUINY POLECAM SIEBIE JA JESTEM DO KAPITALKI MICHAL BEZ JAJ OGARNIJ SIE BO TAK JAK MUWIKES NA SESJI RZUCE TOBIE REKAWICE
Halina · 23 Listopad 2022
3mln będzie na podwyżki i na remont zamku. jak tak burmistrzowi zależy na ruinach to kupmy mu kontener i niech pilnuje tych ruin a burmistrzem zróbmy piaseckiego hi hi hi
Libbant · 24 Listopad 2022
Tego od Libacji w Zmierzchu ...
Miasto Koło
Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy
12 godziny temu 2,063 2

Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy

Miasto Koło
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik
14 godziny temu 1,814

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik

Powiat Kolski
Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie zakończona
14 godziny temu 5,823 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie zakończona

Miasto Koło
Stowarzyszenie Klubu Seniora Trzecia zmiana w Kole: Zmiany w Zarządzie i plany na wakacje
15 godziny temu 3,759

Stowarzyszenie Klubu Seniora Trzecia zmiana w Kole: Zmiany w Zarządzie i plany na wakacje

Powiat Kolski
Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 23.05.2024
15 godziny temu 3,378

Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 23.05.2024

Miasto Koło
Minister Krzysztof Hetman gościem naszego podcastu [WIDEO]
1 dzień temu 1,396 1

Minister Krzysztof Hetman gościem naszego podcastu [WIDEO]

R E K L A M A