(16)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Lekkie opady śniegu -2.7
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Podatek od nieruchomości w Kole w górę o 19%? Jest propozycja uchwały

Autor: Redakcja e-kolo.pl 15 Listopad 2023 przeczytasz w ok. 5 min.
Podatek od nieruchomości w Kole w górę o 19%? Jest propozycja uchwały
© pixabay
(16) | Czytano:
7,010 razy | przeczytasz w ok. 5 min.

Na 22 listopada 2023 roku wyznaczono termin Sesji Rady Miejskiej w Kole. Patrząc na obszerność harmonogramu - może być to długa sesja. Radni podejmować będą te uchwały, które interesują każdego roku szczególnie mieszkańców Koła.

R E K L A M A
16
Czytano:
7,010 razy
Udostępnij

Z informacji, jakie zostały załączone do harmonogramu posiedzenia są te dotyczące podatku od nieruchomości. Radni otrzymali propozycję zwiększenia wysokości tego podatku o 19% w porównaniu z tegorocznymi.

Nowe stawki miałyby wyglądać następująco:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,04 zł od 1 m² powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,57 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1m² powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 i 1688) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m²;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,84 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,55 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,53 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Projekt został złożony przez Burmistrza Miasta Koła wraz z uzasadnieniem, którego część prezentujemy poniżej a całość znajduje się pod tym linkiem

Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok zostały ustalone na poziomie wyższym o 19 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w roku 2023. Działanie takie stanowi faktycznie waloryzację stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy w roku 2023 i zostało podyktowane dbałością o zapewnienie właściwego poziomu przychodów niezbędnych do realizacji zadań własnych. Należy podkreślić, że Gmina Miejska Koło, jako jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do dbania o dochody budżetu, z których realizowanych jest wiele zadań ogólnospołecznych, m.in. zadań oświatowych, inwestycyjnych, kulturalnych, bezpieczeństwa publicznego. Zaś sam podatek od nieruchomości stanowi niewątpliwie jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy. Zatem, bez proponowanej zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwiększenia jego wpływów do budżetu, wskazane zadania wykonywane na rzecz lokalnej społeczności nie będą mogły być realizowane w wystarczającym zakresie. Aktualna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Gminy Miejskiej Koło, jest wyjątkowo trudna. Należy zauważyć, że od stycznia 2024 r. nastąpi wzrost płacy minimalnej o 17,84 % tj. do kwoty 4.242,00 zł brutto, w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku stanowiącej 3.600,00 zł brutto. Ponadto, od 1 lipca 2024 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.300,00 zł brutto, tj. łączny wzrost o 700,00 zł w stosunku do płacy minimalnej w toku 2023 r. - czyli łącznie o ponad 19%. Planowany jest również wzrost wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej o 12,3%. Nie bez znaczenia dla obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej Gminy pozostaje fakt znacznego przewidywanego wzrostu kosztów utrzymania, w tym opłat za energię elektryczną i cieplną. Z uwagi na konieczność złagodzenia skutków zwiększających się wydatków, podniesienia płacy minimalnej w roku 2024, znaczny wzrost cen opłat za media, podwyższenie stawek podatku od nieruchomości jest w pełni uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań Gminy. W tym miejscu należy zauważyć, że na skutek uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w proponowanej wysokości oraz biorąc pod uwagę aktualne przedmioty podlegające opodatkowaniu, planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą kształtowały się na poziomie 23.650.000,00 zł, przy czym plan w roku 2023 stanowił 20.100.000,00 zł (planowany wzrost o 3.550.000,00 zł) . W świetle powyższych ustaleń, w pełni uzasadnione stało się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w roku 2023.

- czytamy w uzasadnieniu do uchwały

To czy projekt zostanie przyjęty i skierowany do realizacji zależy od głosowania radnych. 

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
Podobne tematy
R E K L A M A
Komentarze (16)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Wyróżniony komentarz
N. K · 15 Listopad 2023
Oszczędności należy zacząć od siebie np. zrezygnować z auta służbowego i spacerkiem chodzić do pracy i wtedy będzie widać potrzeby jakie należy zrobić w mkeście
kolanin · 19 Listopad 2023
Czerwonym zawsze brakuje. Oni muszą mieć dochody. Nie ważne, że właścicielom nieruchomości nikt nie podniósł dochodów o 19 procent. Burmistrzu Maciaszek wróć i zrób porządek z tymi nierobami.
Gość · 16 Listopad 2023
Woda drożej, podatek od nieruchomości drożej, śmieci drożej,to po co nam utrzymywać tych wszystkich radnych tak rządzić to małpa zejdzie z drzewa i też potrafi.
Gość · 17 Listopad 2023
A jaki jest twój pomysł na zarządzanie gdy koszty rosną? Rozumiem że swoim domowym budżetem też jesteś w stanie tak zarządzać, że mimo podwyżek zostaje ci coraz więcej. Może imigranci za najniższą zatrudniać w wodociągach, ciepliku itp zamiast Polaków? Wtedy byłoby dużo taniej
Pim · 16 Listopad 2023
Burmistrz przedstawił propozycje podwyżek
Kolo · 16 Listopad 2023
A może tak sami radni zrezygnują z części diety i przekażą je na rozwój miasta, pokażą że dbają o mieszkańców a nie o swoje kieszenie
pracownik · 16 Listopad 2023
dlaczego były przyznawane podwyżki po kilkaset zł dla pracowników ale wg własnych "widzimisię" , kto ładniejszy, lub kto bardziej skacze. To samo stanowisko, ten sam stopień a wypłata różna....
Poważnie? · 15 Listopad 2023
Jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości mieszkalnej to kwota niewielka ale od działalności to masakra . Chyba że podwyżki od działalności będą dotyczyć marketów a nie małych przedsiębiorców. KIEDY KONIEC SLD W KOLE.?
Loki · 15 Listopad 2023
Taka podwyżka podatku jest zasadna, by pieniędzy nie przesuwać z innych paragrafów czy posilić się kredytami na pokrycie kosztów inwestycji. A praca w urzędzie jest to taki sam zakład pracy jak każdy inny. Miasto trzeba rozwijać gospodarczo.
Gość · 17 Listopad 2023
To jedz do Warszawy i spytaj się dlaczego Kaczyński ogranicza budżet na szkoły i szpitale (żeby obywatelom zostawało więcej w kieszeni i cieszyli się jaki to dobry PiS) jednocześnie podnosząc pensje minimalną i zmuszając samorządy do szukania pieniędzy i podnoszenia różnych opłat. I wychodzi że PiS dobry bo daje a samorządy (gdzie w większości PiS nie rządzi) są złe i zabierają pieniadze
miejscowy · 16 Listopad 2023
to powiedz mi dlaczego te koszty mają pokrywać tylko właściciele nieruchomości, a szczególnie nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne? Od dochodu, jeśli taki osiągają, to odprowadzają podatek dochodowy, który częściowo zasila budżet miasta. Natomiast z przywilejów jakimi są szkoły, oświetlone ulice, odśnieżone tereny, zagospodarowana zieleń publiczna itp. korzystają wszyscy, a szczególnie ci nie posiadający żadnych nieruchomości bo mają najwięcej wolnego czasu i nie mogą spędzić go na własnej nieruchomości. Podsumowując, tak głupi wpis może zrobić tylko pasożyt, który nic nie posiada
N. K · 15 Listopad 2023
Oszczędności należy zacząć od siebie np. zrezygnować z auta służbowego i spacerkiem chodzić do pracy i wtedy będzie widać potrzeby jakie należy zrobić w mkeście
Yogi · 15 Listopad 2023
Ciekawe jak będą głosowali radni którzy nie mieszkają w Kole i mało ich to obchodzi bo nie dotyczy to ich samych.
Gość · 17 Listopad 2023
Po drugie PiS podnosi pensje minimalną ku uciesze wszystkich to teraz muszą się na to znaleźć pieniądze.
Gość · 17 Listopad 2023
Jak mieszkańcy nie mają nic? Będą mieli funkcjonujące urzędy, zapalone latarnie i nauczycieli w szkołach. Bo jeśli np pensje nauczycieli będą zbyt niskie to zacznie ich brakować, odejdą z pracy i pójdą do innej lepiej płatnej. A mieszkańcy koła będą dowozić dzieci do Konina. Coś za cos
miejscowy · 15 Listopad 2023
z treści artykułu wynika, że podatek łącznie z podwyżkami pójdzie głównie na podwyższenie poborów urzędnikom UM Koło oraz nauczycielom, a ponadto na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania urzędu i szkół (prąd, ciepło itp.). Natomiast płacący te podatki nie będą z tego mieli zupełnie nic. Pomijając kwestię zasadności podatku od nieruchomości (bo z dobrodziejstw miejskich korzystają wszyscy mieszkańcy, a nie tylko właściciele nieruchomości - oświetlenie ulic, zamiatanie ich, urządzanie zieleni, odśnieżanie itp.) to może wypadałoby jakąś część przeznaczyć na cele związane z nieruchomościami.
Czytelnik · 15 Listopad 2023
W ich miejscach zamieszkania też się płaci tego typu podatki. Też na ogół co roku są one inne. Zawsze jednak wyższe.
Gmina Kościelec
Twoje dziecko chciałoby być majsterkowiczem? Zwróć uwagę na te zajęcia
6 godziny temu 188

Twoje dziecko chciałoby być majsterkowiczem? Zwróć uwagę na te zajęcia

Miasto Koło
Pamiętaj! Nie wchodź na niesprawdzony lód, to może skończyć się tragicznie
6 godziny temu 137

Pamiętaj! Nie wchodź na niesprawdzony lód, to może skończyć się tragicznie

Miasto Koło
Szanujemy wodę ! Rusza Deszczówka 5.0!
13 godziny temu 1,792

Szanujemy wodę ! Rusza Deszczówka 5.0!

MS
Inne
Oddali hołd poległym na służbie policjantom [WIDEO]
13 godziny temu 3,294

Oddali hołd poległym na służbie policjantom [WIDEO]

Gmina Babiak
Gmina Babiak: ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż mienia ruchomego
16 godziny temu 1,814

Gmina Babiak: ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż mienia ruchomego

MS
Inne
Nowy radiowóz w codziennej służbie kolskiej policji
1 dzień temu 3,786

Nowy radiowóz w codziennej służbie kolskiej policji

R E K L A M A