(49)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Miejscowe opady deszczu w pobliżu 9.2
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Rada Powiatu przeciw rozwiązaniu umowy z Radnym S. Szczesiakiem

Autor: 30 Grudzień 2015 przeczytasz w ok. 3 min.
Rada Powiatu przeciw rozwiązaniu umowy z Radnym S. Szczesiakiem
©
(49) | Czytano:
48,440 razy | przeczytasz w ok. 3 min.

Na wczorajszej Sesji Rady Powiatu Kolskiego radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Sebastianem Szczesiakiem zatrudnionym na stanowisku pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole.

R E K L A M A
49
Czytano:
48,440 razy
Udostępnij
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Powołany przepis przewiduje również, że Rada Powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać m.in.

W dniu 11.12.2015r. do Rady Powiatu Kolskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Koła o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Kolskiego Sebastianem Szczesiakiem będącym zatrudnionym na stanowisku pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole. W uzasadnieniu wniosku pracodawca podał następujące przyczyny rozwiązania stosunku pracy:
1. korzystanie ze sprzętu komputerowego w celach prywatnych;
2. opuszczanie stanowiska pracy bez wiedzy przełożonych;
3. przebywaniu na zwolnieniu chorobowym i jednoczesnym uczestnictwie w sesJI Rady Powiatu Kolskiego;
4. nie przekazywaniu informacji służbowych przełożonym;
5. umieszczaniu wpisów w lokalnych mediach społecznościowych;

Przewodniczący rady Marek Tomicki skierował ww. wniosek celem wstępnej analizy do Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Radni po dokładnym wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miejskiego w Kole oraz zapoznaniu się z pismami radnego Sebastiana Szczesiaka ustalili:
1. w sprawie korzystania ze sprzętu komputerowego w celach prywatnych - Komisja nie znalazła dowodów na potwierdzenie tego zarzutu;
2. w sprawie złożonego zwolnienia chorobowego- Pan Sebastian Szczesiak przesłał ksero przedłożonych zwolnień lekarskich, na których jest pieczątka wpływu Urzędu Miejskiego w Kole i na których jest wpisane przez lekarza symbol ,,2 tj. chory może chodzić";
3. w sprawie opuszczenia stanowiska pracy bez zgody kierownika - członkowie Komisji uznali, że na zdjęciach dostarczonych przez Panią Wadelską nie ma radnego Sebastiana Szczesiaka, ale jest inny pracownik, który mógł go zastępować podczas nieobecności;
4. w sprawie nie przekazywaniu informacji służbowych przełożonemu- Komisja stwierdziła, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tego zarzutu;
5. w sprawie zamieszczania komentarzy na portalach internetowych - Komisja przyjęła, że nie można ocenić zasadności tego zarzutu, ponieważ nie jest znany dokładny adres IP, nie wiadomo czy to wpis radnego i czy miał wpływ na pracę Pana Burmistrza i pływalni.

Zdaniem Komisji z pism, które przedłożył radny, stanowiące korespondencję z Burmistrzem Miasta Koła wynika, że wielokrotnie deklarował on chęć spotkania i przedyskutowania spornych kwestii. Radni podczas dyskusji podnieśli, że Burmistrz Miasta Koła, jeżeli nie był zadowolony z pracy radnego Sebastiana Szczesiaka, to powinien zastosować najpierw inne środki oddziaływania jak np. rozmowa ostrzegawcza, upomnienie albo nagana.

Mając na względzie ww. argumenty Rada Powiatu Kolskiego nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Sebastianem Szczesiakiem, zatrudnionym na stanowisku pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole.
Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (49)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani.
Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji!
Michał · 03 Styczeń 2016
W artykule napisane jest że wymagana jest zgoda rady a nie opinia. Chociaż teraz prawomocne wyroki trybunału konstytucyjnego są tylko opinią więc dalsze losy sprawy są jeszcze nie znane
tak czy tak · 03 Styczeń 2016
tak czy tak burmistrz będzie mógł teraz całkowicie legalnie zwolnic radnego z pracy. Spełnił obowiązek zwrócenia się do rady o opinię, rada wydała negatywną, a burmistrz zwalnia go przecież z przyczyn nie związanych z wykonywaniem mandatu radnego - zgromadził na to odpowiednie dowody. I posprzątane na basenie.
Stanisław Macia... · 03 Styczeń 2016
Panie śmieszny... oczywiście mógłbym podpisać się pańskim nazwiskiem i co wtedy? Co jeśli też akurat bym się nazywał Stanisław Maciaszek? Wszystkich się tobie człowieku (jak już tutaj widać) zwolnić nie uda. Pani kadrowej dostarczającej zdjęcia życzę oczywiście, by doczekała na swoim stanowisku emerytury, albo nawet awansu, jednak delikatnie przypominam, co burmistrz zrobił z (powołanym przecież już przez siebie) wiceburmistrzem Zielińskim.
beata · 03 Styczeń 2016
Panie Radny, ale to o czym teraz Pan pisze nie wynika z treści artykułu. Może warto byłoby w pierwszej kolejności poprosić o sprostowanie albo doprecyzowanie artykułu, a nie denerwować się na ludzi, że wyrażają swoje zdanie. Zdanie jest adekwatne do treści artykułu, a że artykuł nie zawiera najważniejszych faktów, to i reakcje ludzi są takie jakie są.
Aga · 03 Styczeń 2016
Zwolnienie lekarskie a udział w sesji Autor: Grażyna Syjut / 20.12.2012 PRAWNIK ODPOWIADA 31 8 2007 31 Czy radny korzystający ze zwolnienia lekarskiego może uczestniczyć w pracach komisji lub w sesji rady gminy albo powiatu? Czy jeśli w takiej sytuacji bierze udział w sesjach rady, natomiast nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy, to ten może go zwolnić dyscyplinarnie? Enumeratywne wyliczenie podstaw rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika określa art. 52 § 1 kodeksu pracy. Jedną z przyczyn, która ewentualnie mogłaby mieć zastosowanie w ww. stanie faktycznym, jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym uczestniczenie w pracach komisji lub sesji rady można by uznać za naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych tylko wówczas, gdyby pracownik postępował wbrew zaleceniom lekarza (np. chory powinien leżeć), a wykonywanie obowiązków społecznych radnego było sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy i powodowało przedłużenie nieobecności w pracy. Tylko wówczas można wyprowadzić wniosek, że takie zachowanie pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie obowiązku dbałości o dobro zakładu czy obowiązku lojalności wobec pracodawcy, obowiązku świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności. A contrario, jeżeli pracownik będzie postępował zgodnie z zaleceniami, sformułowanymi przy okazji udzielania zwolnienia lekarskiego (przy istnieniu na zwolnieniu lekarskim adnotacji „chory może chodzić\"), gdy uczestniczenie w pracach komisji lub sesji rady nie mogło spowodować skutków polegających na pogorszeniu stanu zdrowia, to nie można zarzucić naruszenia obowiązków pracowniczych, a tym samym uruchomić sankcji wynikającej z art. 52 kp (patrz np. wyrok SN z 19 stycznia 1998 r., I PKN 486/97 - OSNAPiUS 1998/23/687, wyrok SN z 26 września 2001 r., I PKN 638/00 - Pr. Pracy 2002/1/35). Oznacza to, że samo ustalenie, iż w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik uczestniczył w pracach komisji lub w sesji rady gminy czy powiatu nie wystarcza do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiącego podstawę zastosowania art. 52 § 1 pkt 1 kp). Okoliczność, czy radny pobrał za swój udział w pracach komisji lub za udział w sesji rady dietę, nie ma znaczenia, albowiem dokonuje się tutaj tylko oceny, czy takie uczestnictwo miało wpływ na ewentualne przedłużenie niezdolności do pracy, tj. czy było sprzeczne z celem udzielonego zwolnienia lekarskiego. W znaczeniu kodeksu pracy wykonywanie społecznych obowiązków radnego nie jest pracą, niemniej jednak przy ocenie, czy dane zachowanie pracownika w okresie korzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, chodzi o podejmowanie jakichkolwiek działań (nie tylko pracy w znaczeniu kp, ale także np. wykonywania swojej działalności gospodarczej, odbywania uciążliwej podróży, wykonywania prac wymagających znacznego wysiłku fizycznego, uczestniczenia w zawodach sportowych itp.), które mogły być sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego, tj. odzyskaniem zdolności do pracy, z zaleceniami lekarskimi, mogąc de facto spowodować przedłużenie nieobecności w pracy i godząc w dobro pracodawcy. Grażyna Syjut Kancelaria K. Kawecki, G. Syjut & Wspólnicy Sp. kom.
Sebastian Szczesiak Radny Powiatu Kolskiego · 02 Styczeń 2016
Szanowni Państwo Odpowiadając Panu Michałowi i innym z Państwa, chcę jednoznacznie powiedzieć iż zarzut że uczestniczyłem w Sesji podczas zwolnienia chorobowego jest zarzutem błędnym. Byłem obecny na rozpoczęciu sesji ale tylko na chwilę by poinformować Pana Przewodniczącego o tym że przebywam na zwolnieniu. Wszystkich Państwa odsyłam do Biura Rady by to potwierdzić.Najpierw trzeba solidnie coś sprawdzić zanim cokolwiek się komuś zarzuci, pozdrawiam
do michal · 02 Styczeń 2016
Michał szanowny Pan radny już ci nie odpowie na to pytanie niestety... jego aktywność wygasła hehehehe
Michał · 01 Styczeń 2016
Witam Panie Radny, Super że jest Pan tak bardzo aktywny na FB jak i na naszym forum. Dzięki temu mam pewność że otrzymam odpowiedz na jedno zasadnicze pytanie. Jakim cudem będąc na zwolnieniu lekarskim typu \"2\" był Pan w stanie uczestniczyć w sesji rady powiatu a nie mógł Pan normalnie pójść do pracy?
koniec · 31 Grudzień 2015
nikt nie opluwa malinowej mamby, tylko wiekszość po prostu zauważa że decyzja burmistrza o zwolnieniu z pracy osoby nie nadającej się na to stanowisko, była jak najbardziej trafiona. Nikt, w pełni rozumu, nie zatrudniałby dalej takiego pracownika.
Maciej · 31 Grudzień 2015
A teraz dwa słowa do Tych którzy naciskają na te kciuki w dół do komentarza o \"Zasadach Etyki Radnego\": Puknijcie się w czoło, zanim naciśniecie. Idzie Nowy Rok a zanim postanowienia noworoczne. Może postanówcie sobie np: Będe lepszym człowiekiem. Koniec tematu. Jeszcze jedno odnośnie Malinowej Mamby. Panie Sebastianie, byłem dumny jako Kolanin gdy w pracy na zachodzie, pokazywałem moim kolegom niemieckim, pokazywałem i tłumaczyłem co to jest Malinowa Mamba i o co w tym chodzi. Wszyscy zawsze byli pełni uznania i wszyscy zgodnie twierdzili że jest pan wspaniałym człowiekiem, jak i cała idea Malinowej Mamby. Proszę pamiętać że jest pan kojarzony z Malinową Mambą a dla wielu jest pan Malinową Mambą. Jak pan wlazł do polityki to i Malinowa wlazła z panem. To dlatego Malinowa już nie robi furory. Gdy koledzy w pracy mnie pytają: Co tam w Malinowej?, i gdy powiem że Lider zajął się polityką, to już tylko machają reką i nie ma tematu. Proszę zrozumieć ludzi i ich myślenie a nie ganiać ich po sądach.
Maciej · 31 Grudzień 2015
Zasady Etyki powinny być zawsze na pierwszym miejscu w pracy dla obywateli. Powiem tylko i wyłącznie w swoim imieniu, dodając kilka słów. Jestem pewien że p. Szczesiak, wykonywał świetną pracę dla miasta Koła wraz z kolegami i koleżankami z Malinowej Mamby. Ale przejście do polityki, niestety wywarło na mnie jako zwykłym szarym obywatelu miasta Koła, niesmaczne myśli. Ja, który bardzo mało interesuje się polityką, uważam iż osoba która zdobywa popularność i szacunek swoją ciężką i wspaniałą pracą charytatywną, przekreśla wszystko gdy wstępuje w polityke. Rada? Wycofać się z polityki, odbudować swoje dobre imię wśród społeczeństwa, pracą charytatywną z Malinową Mambą, otwarcie powiedzieć\"popełniłem błąd\". I zobaczy pan, panie Sebastianie jak wróci pan życia. Z całym światem pan nie wygra. Prosze brać przykład z ludzi w naszym mieście którzy robią robotę bez publicznego poklasku. Pozdrawiam i życzę spokoju i zdrowia.
Maciej · 31 Grudzień 2015
Może powinien pan, panie radny zacząć od tego: Zasady ogólne Radny, jako członek władz lokalnych posiadając władzę określoną prawem, winien działać zgodnie z prawem i nie nadużywać swojej władzy. Przy sprawowaniu swojej funkcji winien stosować się do roty ślubowania składanej przed objęciem mandatu, której treść brzmi: \" Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. \" Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulamin Rady. Radny jest zobowiązany stosować się do tych nakazów i zasad oraz dbać, aby jego sytuacja osobista nie kolidowała z ustaleniami kodeksu i prawa. Radny nie powinien nigdy być zwolennikiem działań sprzecznych z tymi zasadami, ani też do nich zachęcać. Radni w szczególności, powinni działać zgodnie z następującymi zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywności, uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, jawności, dbałości o interes publiczny, godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami. Więcej przeczyta Pan pod tym adresem: infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/259633,Zasady-etyki-radnego.html Życzę miłej lektury (pisze z IP domowego, własnego)
Sebastian Szczesiak - Radny Powiatu Kolskiego · 31 Grudzień 2015
Witam Państwa. Postanowiłem wtrącić się w tę rozmowę aby bronić dobrego imienia Stowarzyszenia Malinowa Mamba. Chcę zaznaczyć iż to że na tym portalu i na innych nie publikuje się informacji o akcjach Malinowej to nie znaczy że ich nie ma. Wszelkie pisanie o tym iż to Stowarzyszenie \"stoi \" w kącie jest krzywdzeniem ludzi którzy poświęcają swój prywatny czas na to aby pomagać innym. Zastanówcie się Państwo czy warto być aż takim złym człowiekiem aby atakować moją osobę poprzez ubliżanie, pomniejszanie zasług Malinowej Mamy, czy warto zniżać się do takiego poziomu ? Informuję Państwa iż wszelkie informacje nieprawdziwe dotyczące Stowarzyszenia Malinowa Mamba, jego członków oraz mojej osoby będę zgłaszał odpowiednim organom ścigania. Nie pozwolę na to abyście bezkarnie opluwali pracę ludzi którzy zazwyczaj stoją w cieniu ! Na koniec chcę życzyć Państwu Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku 2016 :) ps: wpisy szkalujące Stowarzyszenie Malinowa Mamba można odebrać jako atak na tę grupę. Dochodziły do mnie słuchy iż ma mieć to miejsce ale nie wierzyłem w to gdyż sądziłem że nie można karać za czynienie dobra. Czas pokaże co z tego wyjdzie
taka · 31 Grudzień 2015
Przecież jeszcze w połowie listopada przez facebooka szukał pracy (wpis już został usunięty)... To po co teraz ta cała szopka?
Evangelin Lilly · 31 Grudzień 2015
Panie radny \"Kończ Waść wstydu oszczędż\"
Kowalski Jan · 30 Grudzień 2015
Do tych państwa którzy się tak znają,wszystko wiedzą i jak oni by nie postąpili...wylaczcie lepiej komputery i zajmijcie się krytykowaniem wlasnego życia i postepowania. Ciekawe czy wszyscy z was to tacy wzorowi pracownicy.
wyborca · 30 Grudzień 2015
Panie Sebastianie głosowałem na Pana ponieważ mówił Pan, że chce coś w tym mieście zmienić, że chce Pan rozwalić stare układy itp. a tak naprawdę dzisiaj okazuje się, że gdyby nie koledzy z rady to by było po robocie, którą wiadomo kto dał... O akcjach po wyborach e-kolo przestało pisać, widać po tym co robi Pan Mazurkiewicz, że polityki nie da się łączyć z pracą społeczną, albo jedno albo drugie trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym. ...
Karolek · 30 Grudzień 2015
Szanowni Państwo, dlaczego z góry zakładacie że zarzuty stawiane Panu Radnemu są prawdziwe i z góry go skazujecie i oceniacie. Skoro Burmistrz ma niezbite dowody na takie zachowanie Pracownika to go zwolni z art 52 i tyle. Skoro jednak nie dojdzie do zwolnienia to można sądzić iż nie ma dowodów na złe zachowanie w pracy Radnego. proste
syf · 30 Grudzień 2015
Jak osoba pełniąca funkcję kierowniczą zachowałby się w stosunku do pracownika, który będąc na zwolnieniu chorobowym, zajmował się dodatkowym zajęciem, nie ukrywając tego? Jak zareagował by przeciętny szef, gdyby wiedział ze jego pracownik pełniący odpowiedzialną funkcje, podczas godzin pracy udzielał się na forach internetowych, zamiast zajmować sie pracą? Co by zrobił szef gdyby jego pracownik, bez jego wiedzy wychodził z pracy kiedy zechce? Jak by zareagował gdyby jego podwładny nie informował go o istotnych sprawach związanych z firmą? Ja bym takiego pracownika wywalił na zbity pysk, i nie pomogły by dwie rady powiatu. Niech go kolesie zatrudniuą w swoich firmach, najlepiej prywatnych, ciekawe jak długo by u nich pracował.
Gość · 30 Grudzień 2015
Panie Sebastianie--jak Pan robił to co robił--było ok--a jak Pan poszedł do lokalnej\"polityki\"--to juz Pan nie jest tym kim był--mam pytanie co z Malinowa Mambą?---p.Mazurkiewicz,ze swoimi \"MY KOLANIE\"--wystartował bardzo daleko za Panem--a zostawił Pana na dzień dzisiejszy--dalekoooooooooooo w tyle!!!--i co warto było??
wielkie coś · 30 Grudzień 2015
Popieram akurat w tej kwestii Pana burmistrza w pracy trzeba pracować
ktos · 30 Grudzień 2015
Rada Powiatu nie czytała wytycznych z ZUS, które dostępne są na ich stronie. a w końcu sesja to praca. „Wskazania lekarskie” wystawionego na druku ZUS ZLA lekarz leczący wpisze cyfrę 2 oznaczającą „ chory może chodzić”. Adnotacja lekarza wcale nie oznacza, że pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynności, a w szczególności, że w okresie tego zwolnienia może wykonywać pracę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt III AUa 3189/01 - Pr. Pracy z 2003 r. nr 10, poz. 43).Taka adnotacja upoważnia niezdolnego do pracy pracownika do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego takich jak np. udanie się na ewentualne zabiegi, kontrolną wizytę lekarską czy po codzienne zakupy żywności.
ppp · 30 Grudzień 2015
adres ip można sprawdzić bez problemu, co to znaczy- \"nie jest znany dokładny adres IP\", a mniej dokłądny jest znany? kolska mafia się trzyma, burmistrz ma małe szanse, ale mu kibicuje, moze chociaż namąci w tm źmijowisku
pppppppppp · 30 Grudzień 2015
adres ip można sprawdzić bez problemu, co to znaczy- \"nie jest znany dokładny adres IP\", a mniej dokłądny jest znany? kolska mafia się trzyma, burmistrz ma małe szanse, ale mu kibicuje, moze chociaż namąci w tm źmijowisku
pppppppppp · 30 Grudzień 2015
adres ip można sprawdzić bez problemu
ppppppp · 30 Grudzień 2015
ale jajca, zus powinien mu kazac oddac kasę za zwolnienie. ja jak miałem chorobowe, tez miałem zaznaczone :chory moze chodzić\", ale dotyczy to np. wyjścia do apteki, lekarza, a nie uczestnictwa w aktywnym zyciu zawodowym, no bo skoro taki chory ze do pracy nie może iśc, to chyba na sesję rady tez nie? ciekawe jak go potraktuje zus- jeli nic nie zrobi, to znaczy ze kazdy inny na chorobowym tez może nie śc do pracy, al np na fuche do sąsiada połozyc płytki ma prawo
as · 30 Grudzień 2015
patrz punkt 1 i 5. Pozdrawiam
do as · 30 Grudzień 2015
a jaka to inwigilacja skoro caly obiekt jest monitorowany? a nagrania sa archiwizowane? w kazdym momencie mozna zobaczyc ktory pracownik co kiedy robil
as · 30 Grudzień 2015
Spodziewam się dwóch działań instytucji odpowiedzialnych za prawo pracy. 1. ZUS pozbawi pana radnego wypłaconego mu zasiłku chorobowego, 2. Państwowa Inspekcja Pracy pozbawi pana burmistrza pracy za stosowanie mobbingu, czego dowody zawarte są we wniosku burmistrza skierowanym do Rady Powiatu. Z zawartych tam informacji wnioskuję, że pracownik - radny Szczesiak był szpiegowany i inwigilowany.
bella · 30 Grudzień 2015
Ależ ja nikogo nie skrytykowałam. Napisałam jak to wygląda faktycznie. Zresztą nie bardzo rozumiem do czego Pan/Pani się odnosi w moim wpisie. Radny zachował się bardzo nierozważnie idąc na sesję będąc jednocześnie na zwolnieniu lekarskim. Sam sobie zrobił krzywdę. Wie, że jest na cenzurowanym i sam się podkłada.
do belli · 30 Grudzień 2015
Najpierw niech Pani zacznie płacić za wejście na basen a później niech Pani się dopiero weźmie za krytykowanie kogoś innego ! Porządki robimy od siebie samej !
Kolanin · 30 Grudzień 2015
To jest tylko opinia i P.Burmistrz i tak go zwolni ,bo to On jest pracodawcą.Będzie po temacie.
bella · 30 Grudzień 2015
Na pływalni działa monitoring- stąd pewnie zdjęcie radnego. Nie ma się co oburzać i pisać o inwigilacji. Druga sprawa- to, że na zwolnieniu zostało zaznaczone, że chory może chodzić nie oznacza wcale, że może robić co chce. Może iść do lekarza lub apteki, na rehabilitację. Wtedy w przypadku kontroli z ZUS i niezastania chorego, kontroler prosi o wyjaśnienie i kontrolowany zobowiązany jest złożyć wyjaśnienie i przedstawić dowody (np. paragon z apteki z godziną zbliżoną do godziny kontroli, zaświadczenie od lekarza potwierdzające wizytę). Skoro radny przyszedł na sesję, to równie dobrze mógł przyjść do pracy, przecież nie ma pracy fizycznej... Pole do popisu dla ZUS i podstawa do cofnięcia świadczenia. Są niezbite dowody niewłaściwego wykorzystania zwolnienia- protokoły z sesji czy choćby uzasadnienie uchwały wspomnianej w powyższym artykule. Niestety radny sam ukręcił bat na własny tyłek. Swoją drogą zastanówmy się kogo wybieramy na radnych, bo uzasadnienie Komisji Prawa i Porządku Publicznego jest żenujące. Ludzie, którzy nie mają podstawowego pojęcia o prawie (a wystarczy choćby poszukać w internecie, a potem upewnić się w ZUSie czy przepisach prawa) stanowią prawo lokalne. Zgroza!
kolanka · 30 Grudzień 2015
Teraz to Panie z ZUSu powinny zainterweniować bo jakim prawem ktoś bierze zasiłek chorobowy i stawia się na obrady. Spróbujcie być w jednej pracy na zwolnieniu a do drugiej chodzić,a poza tym gdy mamy wpisane 2 że chory może chodzić to i tak w razie sprawdzenia przez Panie z ZUSu ze nas nie ma w domu to musimy przedstawić zaświadczenie od lekarza że byliśmy na wizycie lub na zabiegu bo inaczej cofną nam zasiłek chorobowy. Wiec co niektórzy stoją ponad prawem?
adam · 30 Grudzień 2015
co do komputera potwierdzam wypowiedź mojego przedmówcy, niejednokrotnie jako klient pływalni wraz z moją żoną i dzieckiem widzieliśmy tego gośćia jak siedzi na komputerze przy kasie i gra sobie w jakieś gówniane gry internetowe i siedzi na portalach społęcznościowych typu Facebook, widać praca biletera go zanudzała. Grał tak zacięcie, że aż mój syn zapytał się mnie w co ten Pan gra. Słaba ta komisja, ale co poradzić skoro jest on radnym powiatu i koledzy z rady powiatu rozpatrywali wniosek dot. jego zwolnienia to było do przewidzenia. Pozdrawiam
klient basenu · 30 Grudzień 2015
Potwierdzam gierki komputerowe ,czat oraz przebywanie nie wiadomo gdzie w czasie pracy - byłem i widziałem nie raz nie dwa ale myślałem ,że dyrekcja pozwala na takie zachowanie - za dużo chyba pozwolono lub ma dobre układy z kierownictwem
johny · 30 Grudzień 2015
Ten koleś to jedna wielka Kolska porażka, kolejny co od koryta się nie potrafi oderwać... za takie zarzuty to z art. 52 go wyje.... powinni i koledzy z Rady Powiatu już nie pomogą. Spokojnie trafi kosa na kamień i nie będziemy musieli już tego Pana od biletów w kolskim życiu oglądać.
Eliza · 30 Grudzień 2015
Czy prawo zezwala na fotografowanie pracownika w pracy , jeśli tak to proszę o fotografowanie godzin rozpoczęcia pracy swojej koleżanki z instytucji kultury .
thomas · 30 Grudzień 2015
Jakim prawem jak on jest już radnym powiatu i bierze kasę z naszych podatków!!!!! To jeszcze pełni drugie państwowe stanowisko jakim jest stanowisko pracownika ds. obsługi klienta w Wydziale ds. Obsługi Krytej Pływalni Urzędu Miejskiego w Kole!!!!!! I z naszych podatków bierze podwójną kasę????
Kolanin · 30 Grudzień 2015
Kolejna święta krowa nie chce oderwać się...Ja za takie zarzuty dostałbym art. 52 bez gadania...
kolak · 30 Grudzień 2015
Że też Szczesia za takie rażące argumenty nie ukamienowali.........
xxx · 30 Grudzień 2015
W tym rzecz, jeśli dobrze zrozumiałem, że nie ma go na tym zdjęciu bo... sobie gdzieś polazł. Ilu z was może oddalić się z miejsca pracy w czasie pracy i np zrobić zakupy, a później tłumaczyć się że inny pracownik Cię zastępuje? Nie rozumiem też jak można usprawiedliwiać pracę człowieka będący na zwolnieniu chorobowym. Zwykła przyzwoitość nakazuje zostać w domu, bo albo nie jest wcale chory i ściemnia albo jest chory i pogarsza swój stan, czym przedłuża stan choroby (świadczenia). To że na dokumencie jest \"2\" i może chodzić wcale nie oznacza że wolno pracować.
Karolek · 30 Grudzień 2015
o widać fanklub Szczesia się uaktywnił, morda bydlak. Ciekawe czym nas jeszcze poczęstują :)
bydle · 30 Grudzień 2015
Bezczelny bydlak.....
knsllsdjwl · 30 Grudzień 2015
Jestem w szoku z jednego powodu. Ktoś robił pracownikowi zdjęcia, aby potem je wykorzystać do zwolnienia. Nie jestem w stanie określić dostatecznie obraźliwym słowem takiego zachowania. Po drugie, skoro pracownik jest fotografowany to czy może się czuć swobodnie w pracy? Czy to nie jest nękanie pracownika???? Metody czysto UB-eckie
Też kolanka · 30 Grudzień 2015
A może zwolnić Pana Burmistrza ?
ddd · 30 Grudzień 2015
Jak widzę mordę tego gościa........
Kolanka · 30 Grudzień 2015
W uzasadnieniu dot. zwolnienia Pana Sebastiana zabrakło mi zarzutu, że jest z Marsa...choć to akurat byłby prawdziwy zarzut, bo przecież wszyscy faceci są z Marsa ;-)
as · 30 Grudzień 2015
Wierzyć się nie chce, że tak można argumentować powody zwolnienia pracownika. Najlepsze z nich to zdjęcie \"na zdjęciach dostarczonych przez Panią Wadelską nie ma radnego Sebastiana Szczesiaka\". Wstyd dla miasta, wstyd dla władzy. Panie burmistrzu tak nie wolno robić.
Inne
Statystyka wyjazdów strażaków [24.03.2023 - 31.03.2023]
4 godziny temu 1,324

Statystyka wyjazdów strażaków [24.03.2023 - 31.03.2023]

Miasto Koło
Kolorowy pochód ulicami miasta i finał pod Starostwem Kolskim [ZDJĘCIA]
82
5 godziny temu 2,407

Kolorowy pochód ulicami miasta i finał pod Starostwem Kolskim [ZDJĘCIA]

Wypadki
Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji na autostradzie A2
1 dzień temu 11,900 3

Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji na autostradzie A2

Polityka
19:00 - wywiad na żywo z Przewodniczącym Rady Miejskiej Koła
1 dzień temu 12,792 42

19:00 - wywiad na żywo z Przewodniczącym Rady Miejskiej Koła

Polityka
Będzie powtórka z głosowania nad kredytem dla MZEC! Zwołano sesję nadzwyczajną
2 dni temu 22,971 76

Będzie powtórka z głosowania nad kredytem dla MZEC! Zwołano sesję nadzwyczajną

Gmina Grzegorzew
Grzegorzew: eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
2 dni temu 3,996

Grzegorzew: eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej

5 godziny temu 1170 2
R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz