sim
bricomarche

Zmiany w podatkach

08-01-2016 11:02 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 3,682 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Zmiany w podatkach
Foto:
Burmistrz Miasta Koła informuje o zmianach w zakresie podatków lokalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, a wprowadzone zostały na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015r. poz. 1045/.

Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm./, art. 6a ust. 10a i art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm./, art. 6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2013r. poz. 465 ze zm./ w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,- zł, podatek taki winien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wobec powyższego, gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca 2016 roku. Natomiast, jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę, to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W myśl zapisów art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a i art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zasada niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe /Dz. U. poz. 1529/. Obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.

Wobec powyższego od roku podatkowego 2016 nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru /obecnie kwota 6,10 zł/. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny /pobierany/.

Zmiany w podatku rolnym

W roku podatkowym 2016 będą obowiązywały nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych:

– grunty rolne zabudowane 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy

– rowy 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

– grunty pod stawami niezarybionymi 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego

– grunty, dla których nie można ustalić przelicznika 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy

Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.

Nadal zwolnione od podatku rolnego są grunty klasy V i VI.

Zmiany w podatku leśnym

Od 1 stycznia 2016r. zniesiona została preferencyjna stawka 50 % dla lasów ochronnych.

Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Zmiany w podatku od środków transportowych

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza nowy podział stawek podatku od środków transportowych dla autobusów, tj. w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca /poprzednio było mniejszej niż 30 miejsc/,

- równej lub większej niż 22 miejsca /poprzednio było równej lub wyższej niż 30 miejsc/

W roku podatkowym 2016 obowiązują dwa wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:

- deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A opublikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych /Dz. U. z 2015r. poz. 2025/. Podatnicy będący w posiadaniu środków transportowych stanowiących autobusy są zobowiązani do złożenia, w ustawowym terminie, deklaracji na podatek od środków transportowych na 2016 rok na niniejszym formularzu;

- oraz – obowiązująca do dnia 31 grudnia 2016 r. – deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A, a opublikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
Urząd Miejski w Kole
Kontakt z autorem: um@kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!