R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Dziś XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole [na żywo]

30-03-2016 10:19 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 25,946 | Komentarzy: 62

W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole.

Foto:
R E K L A M A
Zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo na łamach naszym portalu. Nagranie sesji będzie dostępne poniżej porządku obrad. Zapraszamy.

Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2015.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości działania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole jako podmiotu realizującego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu (droga wewnętrzna w rejonie ul. Piaski).
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej Koło pod nazwą „Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole” realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Toruńska 73 w Kole stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Pomagamy”.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2030.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
24. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (62) Pokaż komentarze