R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Część szpitala skreślona z listy zabytków gminnych

22-02-2018 08:50 | Źródło: Redakcja e-kolo | Wyświetleń artykułu: 12,701 | Komentarzy: 5

Od dnia 15 lutego br. część gmachu kolskiego szpitala została skreślona z Gminnej Ewidencji Zabytków. Ma to pomóc w przeprowadzeniu rozbudowy jednostki zdrowia.
Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Zmiany dotyczą tzw. budynku B oraz skrzydła C:

Gminna Ewidencja Zabytków nie jest dokumentem zamkniętym. Winna podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na uzupełnianiu jej o kolejne budynki oraz na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp). Jej zmiany nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad zabytkami. Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku, jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno - budowlany z organem konserwatorskim (Wojewódzki Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 i 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 2017 poz. 1073) oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego Dz.U. 2017 poz. 1332). W dniu 15.12.2017r. wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, z prośbą o wykreślenie budynku szpitala, położonego w Kole przy ul. Poniatowskiego 25 z Gminnej Ewidencji Zabytków. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono zestawienie robót remontowych zrealizowanych w latach 1996-2010, które wg wnioskodawcy przyczyniły się do utraty walorów historycznych budynku szpitala. W dniu 12.02.2018r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał Burmistrzowi Miasta Koła (data wpływu pisma do UM Koła 13.02.2018r.), zarządzenie Nr 3/WEZ/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w którym wyraża zgodę na wyłączenie z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Koła budynek "B" i skrzydło "C" Szpitala Powiatowego, ob. rejonowego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 w Kole. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Koła przychylił się do wniosku i postanowił wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków budynek "B" i skrzydło "C" Szpitala Powiatowego, ob. rejonowego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 w Kole.

Podpisała Zastępca Burmistrza
Elżbieta Modrzejewska

Kolski szpital

Dziś każdy z nas wie, gdzie znajduje się kolski szpital i jakie są jego zadania. Jednak słowo „szpital”, cho...

Czytaj więcej

Przypomnijmy,  że w najbliższym czasie w kolskim szpitalu zostaną zrealizowane liczne inwestycje. Do największej należy dobudowanie nowego skrzydła, stworzenie nowego, nowoczesnego bloku operacyjnego oraz nowych oddziałów. Jak powiedział w ostatnich "Kolskich Rozmowach" Wieńczysław Oblizajek - budowa niebawem powinna się rozpocząć. 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (5) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA