R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Babiak

XXXI Sesja Rady Gminy Babiak

27-02-2018 02:26 | Źródło: Gmina Babiak | Wyświetleń artykułu: 2,951 | Komentarzy: 0

W dniu jutrzejszym o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Babiak.

Foto:
R E K L A M A

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/288/17 Rady Gminy Babiak z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Babiak na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów logopedów, doradców zawodowych i psychologów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Babiak mienia komunalnego.

13. Wnioski i zapytania radnych.

14. Wnioski i zapytania sołtysów.

15.. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Babiak.

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze