R E K L A M A
ren
R E K L A M A
DUKAT
Wiadomości Miasto Koło

Wyniki są obiecujące. Ile stopni ma woda pod Kołem?

31-12-2018 10:53 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 16,912 | Komentarzy: 3
Wielu czytelników od dłuższego czasu kierowało na skrzynkę e-mailową redakcji pytania o aktualną sytuację odwiertu geotermalnego prowadzonego na działce w Chojnach. Dzięki obszernym informacjom, jakie udzieliła nam Hanna Zywert, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - możemy zrelacjonować to, co dzieje się na placu odwiertu.
Wyniki są obiecujące. Ile stopni ma woda pod Kołem?
Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A
hydra

Gmina Miejska Koło przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Zadanie jest realizowane z udziałem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 22.150.000,00 zł. 11 maja 2018r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Miejska Koło zawarła umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą jest G-Drilling S.A. ul. Jezioraki 67, 02-863 Warszawa. Koszt przedsięwzięcia to 22.979.920,00 zł netto, 28.265301,60 zł brutto.

10 lipca 2018r. została zawarta umowa na nadzór i dozór geologiczny z PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Kołowa 5/3 30-134 Kraków. Koszt to 170.000,00 zł netto, 209.100,00 zł brutto.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” oraz zgodnie z dodatkiem nr 1 do ww. projektu:

- Prace przygotowawcze (w tym: montaż urządzenia, droga technologiczna dojazdowa, plac budowy, zbiornik o pojemności 4000 m3 wraz z rurociągiem zrzutowym)

- Wiercenie otworu Koło GT-1 do głębokości 3600 m +/- 10% (w tym: m.in. uzbrojenie rurami o średnicy: 18 5/8”, 13 3/8”, 9 5/8”).

- Badania i pomiary hydrogeologiczne z ciągłą rejestracją parametrów hydrogeologicznych w tym pompowanie oczyszczające i pomiarowe.

- Badania geofizyki otworowej (w tym: pomiary geofizyczne przed posadowieniem kolumny rur 13 3/8”, przed posadowieniem kolumny 9 5/8” oraz pomiary geofizyczne po zakończeniu wiercenia).                         

- Badania laboratoryjne. Zakończenie wiercenia (w tym: m.in.: demontaż urządzenia wiertniczego, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów).

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

 

Projektowany otwór jest otworem poszukiwawczo-rozpoznawczym w aspekcie rozpoznania geologicznej budowy kraju, jak również z punktu widzenia potencjału geotermalnego. Zgodnie z opinią Ministra Środowiska, Głównego Geologa Kraju przyjęto głębokość otworu 3600 m +/- 10%  aby móc dotrzeć wierceniem do utworów triasu, jednocześnie opróbowując po drodze utwory kredy dolnej i utwory jury dolnej, które są perspektywiczne pod względem wykorzystania w celach energetycznych.

24.05.2018r. został przekazany Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zakończył prace przygotowawcze związane z organizacją placu wiertni, zainstalował urządzenia wiertnicze, uzyskał wymagane zgody na rozpoczęcie prac wiertniczych.

Niebawem stanie wieża wiertnicza do odwiertu geotermalnego

8 lipca br. informowaliśmy Państwa o tym, że na działce, gdzie umiejscowiony zostanie odwiert geotermalny są już pierwsz...

20-07-2018 11:02 |   11,102 |  2

02.08.2018 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie prac wiertniczych. Od tego dnia prowadzone są w sposób ciągły prace wiertnicze oraz badania geofizyczne i hydrologiczne. Wykonano wiercenie do pokładu kredy dolnej z zarurowaniem i z zacementowaniem do głębokości 2564 m. Kontynuowano wiercenie.

W takcie wiercenia prowadzone są na miejscu,  na bieżąco badania geologiczne, opisujące kolejne pokłady w dziennych raportach. Warstwa wodonośna znajduje się w interwale poniżej 2785 m. Pobrano próbki wody do badania wstępnego. Wg opinii geologa warunki złoża są bardzo korzystne, mówi się o temperaturze około 80oC – 900C i dobrej wydajności złoża. Obecnie wykonawca kontynuuje wiercenie w interwale 3888 – 3892 m, w jurze środkowej i triasie górnym.

Odwiert ruszył w ziemię! Uroczyste otwarcie inwestycji

W dniu dzisiejszej, o godzinie 16:00 rozpoczęło się to, co do niedawna było jedynie przejawem marzeń. Pierwszy odwiert g...

02-08-2018 17:22 |   19,061 |  10

Po dotarciu do głębokości 3905 m i określeniu złoża na tej głębokości, trzeba będzie podjąć decyzję, z którego miejsca będzie pobierana woda. Należy wykonać testy hydrodynamiczne. Podczas pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego prowadzone będą pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych: wielkości wydobycia wody termalnej, temperatury wody termalnej, poziomu zwierciadła wody, temperatury zewnętrznej, ciśnienia.

Na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać do zakończenia badań. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej będzie trwało około 6 miesięcy od zakończenia prac wiertniczych.

Materiał naszej telewizji

 Jakub Modrzyński wspomina 10-lecie portalu 


Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (3) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
tomasz
R E K L A M A
Franspol
R E K L A M A
kotleszka gym
R E K L A M A
pizzeria fabrico
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
24 Lip.
17:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
Adonis ma gościa
27 Lip.
10:00

Plac przed GOKiBP Babiak
Dni Gminy Babiak
29 Sierp.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
W cyklu