R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Grzegorzew

Przed nami inwestycje wodne za 12 milionów złotych

18-05-2020 14:00 | Źródło: RZGW Poznań | Wyświetleń artykułu: 13,914 | Komentarzy: 6

Susza stała się dziś wyzwaniem dla wszystkich Polaków. Zaczyna coraz bardziej doskwierać rolnikom i zdecydowanie wpływa na jakość plonów. Pogarsza się dostępność do wody, obniża się jej poziom w rzekach, jeziorach i w warstwach wodonośnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wdraża szereg rozwiązań, mających złagodzić skutki tych niekorzystnych zjawisk.

R E K L A M A

Jednym z nich jest retencja korytowa, pozwalająca zatrzymać wodę w górnych partiach zlewni rzek, przeciwdziałając jej nadmiernemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych. Jednym z priorytetowych działań Wód Polskich jest prowadzenie inwestycji retencji korytowej. Zadania te są planowane i finansowane z budżetu przeznaczonego na ten cel w wysokości 154,7 mln zł (na okres trzech lat). W tym roku planowane są prace na kwotę 60 mln zł. Program jest działaniem międzyresortowym, realizowanym wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników. Ma objąć wszystkie województwa. Woda jest zatrzymywana w rzekach czy rowach melioracyjnych poprzez znajdujące się na nich budowle piętrzące takie jak jazy i zastawki. Budowle te służą do regulacji przepływu wód - zahamowaniu odpływu i zmagazynowaniu wody w korytach cieków. 

Dziś w okolicach Grzegorzewa, na rzece Rgilewka odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła RP Leszka Galemby, Wicewojewody Anety Niestrawskiej, Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie, Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wójta gm. Grzegorzew Bożeny Dominiak, Wójta Gminy Koło Mariusza Rybczyńskiego oraz mediów.

Pod koniec 2018 roku wybudowano nowy jaz dla potrzeb retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Rgilewki w celu zapobiegania skutkom suszy w dolinie. Konstrukcja żelbetowa z zamknięciami w postaci zasuw stalowych napędzanych mechanizmami wyciągowymi ręcznymi spiętrza wodę o 1,10 m, co pozwala zmagazynować 7632 m3 wody. Za pomocą progu skorygowano spadek rzeki o 0,50 m. Budowlę wyposażono w urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. łatę wodowskazową dla obserwacji stanów wody oraz repery kontrolne do sprawdzania osiadania budowli. Po obu stronach obiektu wykonano nasypy ziemne zabezpieczające betonową konstrukcję jazu przed podmyciem, umocniono również skarpy koryta rzeki na poszurze i ponurze narzutem kamiennym w siatce stalowej. Koszt realizacji wyniósł 2 050 587,14 zł. Źródło finansowania to budżet wojewody.

Jutro zapraszamy do relacji wideo z konferencji.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (6) Pokaż komentarze