R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Grzegorzew

Kolejny jaz pozwoli walczyć z suszą. Otwarcie w Barłogach

08-06-2021 08:33 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 8,345 | Komentarzy: 0

Susza rolnicza jest obecnie bardzo dużym wyzwaniem dla Polski. Przeciwdziałanie jej skutkom obliguje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do administrowania zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Cel ten ma być realizowany poprzez opracowanie dokumentów planistycznych, realizację działań retencyjnych, jak i poprzez edukację społeczną.

Foto:redakcja e-kolo.pl
R E K L A M A

W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wybudował 6 jazów na rzece Rgilewce. Inwestycje te zlokalizowane są w gminach Grzegorzew i Kłodawa we wschodniej Wielkopolsce, która boryka się z największymi deficytami wody. Koszt inwestycji wyniósł 10 630 817 zł. Uzyskana dzięki temu retencja wyniesie 21 tys. m3, bezpośrednim zasięgiem oddziaływania objęty zostanie obszar o powierzchni 284 ha, a pośrednim obszar o powierzchni blisko 3 tys. ha.

Kolejną inwestycją zrealizowaną w powiecie konińskim było zadanie polegające na odprowadzeniu wody z polderu Barłogi do rzeki Warty w gminie Rzgów. Celem inwestycji była budowa pompowni odwadniającej, umożliwiającej odprowadzenie wód roztopowych i deszczowych z terenu polderu Barłogi na wypadek wystąpienia wielkich wód w korycie rzeki Warty oraz dużego spływu wód z terenu polderu.

Wody Polskie opracowały plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Tym samym nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny. Ma on wskazać najistotniejsze kierunki działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Podkreślano w nim kluczową rolę jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu ustaleń PPSS. Końcowym etapem przygotowania planu będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

aPZRP

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. Do 22 września br. potrwają, ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP. W sumie odbędą się w aż 28 miejscowościach w całym kraju.

Źródło: Wody Polskie

W uroczystości otwarcia jazu w miejscowości Barłogi wzięli udział m.in. Poseł RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorzew Tadeusz Sosnowski wraz z przedstawicielami Rady, i inni.

najlepsze oc - ocsamochodu.plR E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze