R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Kościelec

Wójt Gminy Kościelec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY

28-06-2021 14:24 | Źródło: UG Kościelec | Wyświetleń artykułu: 4,623 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wójt Gminy Kościelec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3 Podinspektor ds. księgowości finansowej I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 1. Wymagania formalne: a) Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r, poz.1281 ze zm) b) Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym lub posiadania wykształcenia średniego i 3 lata stażu pracy. 2. Wymagania dodatkowe: a) wysoka kultura osobista i komunikatywność, b) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy c) znajomość przepisów prawa dotyczących finansów Gmin: ustawy o rachunkowości budżetowej i o finansach publicznych, d) umiejętność analitycznego myślenia, e) odporność na stres. II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: l. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków. 2. Zakładanie i prowadzenie niezbędnych urządzeń księgowych w jednostce budżetowej Urzędu Gminy, zgodnie z wewnętrzna instrukcją obiegu dokumentów księgowych. 3. Ewidencjonowanie dochodów i wydatków Urzędu gminy. 4. Bieżące księgowanie i uzgadnianie sald z wyciągami bankowymi. 5. Miesięczne uzgadnianie dochodów budżetowych z księgowością podatkową. 6. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych 7. Obsługa finansowa stowarzyszeń. 8. Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem udzielonych z budżetu dotacji. 9. Nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzona przez jednostki organizacyjne gminy. 10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu III Wymagane dokumenty: 1) Życiorys (CV). 2) List motywacyjny. 3) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje ( wykształcenie i staż pracy). 4) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych. 7) Podpisane oświadczenie w poniższym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260). Imię, nazwisko i podpis………………………………………..
Foto:

 

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
  2. Miejsce pracy: siedziba urzędu
  3. Wymiar czasu pracy: pełen etat
  4. Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
  5. Praca przy monitorze ekranowym

 

II.         Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maj 2021 roku jest niższy niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 15 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości finansowej w terminie do dnia  7 lipca  2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

           

            Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 9 lipca 2021 roku

 

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

R E K L A M A

Gmina Kościelec
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA