R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Projekt uchwały zwiększającej wynagrodzenie Burmistrza Koła. O ile wzrośnie pensja?

18-11-2021 08:53 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 17,813 | Komentarzy: 30

Na najbliższej sesji, tj. 24 listopada br. Radni Rady Miejskiej w Kole zajmą się nie tylko projektem podwyższającym podatki od nieruchomości i środków transportu, ale i zwiększającym wynagrodzenie burmistrza Krzysztofa Witkowskiego.

Foto:UM Koło
R E K L A M A

Ile do tej pory zarabiał burmistrz?

Do tej pory funkcjonowało wynagrodzenie na podstawie Uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku.

Cytując dokładną treść uchwały:

Ustala się dla Burmistrza Miasta Koła - Pana Krzysztofa Witkowskiego następujące wynagrodzenie miesięczne:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800,00 zł brutto
  • dodatek funkcyjny w wysokości 2 100,00 zł brutto
  • dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenie zasadnicze i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 760,00 zł brutto,
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 720,00 zł brutto.

Łącznie 10 380 złotych brutto

Wynagrodzenie po zmianie uchwały

Ustala się dla Burmistrza Miasta Koła - Pana Krzysztofa Witkowskiego następujące wynagrodzenie miesięczne:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430,00 zł brutto
  • dodatek funkcyjny w kwocie: 700,00 zł brutto,
  • dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, t. j. w kwocie: 3 339,00 zł brutto.
  • Ponadto Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. /brak w uchwale kwoty/

Łącznie 14 469 zł brutto (bez dodatku za wieloletnią pracę - brak sprecyzowanej kwoty w projekcie uchwały)

Komentarz Burmistrza Miasta Koła

Szanowni Państwo, od 1 listopada br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, która wprowadziła minimalne wynagrodzenie jakie wójt, burmistrz, starosta musi otrzymać i takie minimalne wynagrodzenie gwarantowane przez ustawę jest zaprojektowane w uchwale rady miejskiej ( wyższe chyba o 30 złotych, gdyż ciężko idealnie dopasować składniki wynagrodzenia). Taka regulacja płac nastąpi we wszystkich samorządach w Polsce, również w Naszym powiecie. Dodam, że sam w rozmowie z panem przewodniczącym rady miejskiej i z radnymi podkreślałem, że nie chcę wynagrodzenia wyższego od gwarantowanego minimalnego, gdyż jest to i tak duża kwota.

- Krzysztof Witkowski, Burmistrz Miasta Koła

Uzasadnienie projektu uchwały

Niniejsza uchwała została podyktowana wyłącznie zmianami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). Pierwsza z nich określa minimalne i maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy. Natomiast rozporządzenie określa między innymi maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Maksymalne wynagrodzenie Burmistrza nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w myśl przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), na które to składają się: kwota maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, kwota maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz kwota dodatku specjalnego – wskazanego w tym rozporządzeniu. Zgodnie z artykułem 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 6 rozporządzenia Burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny, który powinien wynosić kwotę w wysokości 30% łącznie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W świetle ustawy o pracownikach samorządowych Burmistrzowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę (staż pracy), który nalicza się po osiągnięciu pięciu lat stażu pracy od 5% i który wzrasta o 1% za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na dzień sporządzenia projektu uchwały Burmistrzowi przysługuje dodatek w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym koniecznym staje się podjęcie przez Radę Miejską Koła uchwały ustalającej na nowych zasadach wynagrodzenie Burmistrza Miasta Koła, w wysokości określonej w postanowieniach uchwały, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2021 r., na poziomie zbliżonym do minimalnego wskazanego w ww. aktach prawnych.

Źródło: kolo.esesja.pl

 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (30) Pokaż komentarze