R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Miliony z PROW na inwestycje dla gmin i powiatów

23-11-2021 10:21 | Źródło: Samorząd Woj. Wielkopolskiego | Wyświetleń artykułu: 7,151 | Komentarzy: 2

Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program został wydłużony o dwa lata. Zmiany oznaczają też nową pulę środków na realizację inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych dla samorządów lokalnych. Budżet do rozdysponowania w 2022 roku na tego typu działania w województwie wielkopolskim wynosi aż 227 milionów złotych.

Foto:Woj. Wielkopolskie
R E K L A M A

Gmina Przedecz jest jednym z beneficjentów PROW 2014-2020, którzy pozyskali środki na gospodarkę wodno-ściekową. Na zdjęciu od lewej: skarbnik gminy Teresa Dereszewska, burmistrz Przedcza Witold Siwiński, wiceprzewodniczący rady miejskiej Leszek Bińkowski oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak.

Wsparcie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury służącej mieszkańcom małych miejscowości to jeden z najbardziej istotnych zakresów pomocy finansowej przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potrzeby inwestycyjne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich są bardzo duże. W wielu wsiach i małych miasteczkach wciąż brakuje dobrej jakości dróg, zwłaszcza dróg gminnych i powiatowych. Problemem, szczególnie zauważalnym w najmniejszych miejscowościach regionu, jest ograniczony dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki Funduszom Europejskim samorządy lokalne mogą realizować zadania tak oczekiwane przez lokalne społeczności.

- Dotychczasowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiło przebudowanie blisko 270 km istniejących dróg oraz zbudowanie 34 km nowych odcinków drogowych. Na te inwestycje przeznaczyliśmy 135 milionów złotych ze środków unijnych. Aż 159 milionów trafiło do gmin na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Fundusze te pozwoliły m.in. na zbudowanie i przebudowanie 227 km sieci kanalizacji sanitarnej, 134 km sieci wodociągowej, 1277 przydomowych oczyszczalni ścieków, czy też 45 stacji uzdatniania wody. Cieszę się, że na początku 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie mógł ogłosić nowe nabory wniosków, umożliwiające objęcie dofinansowaniem kolejnych ważnych przedsięwzięć

- mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

140 milionów na wodę i ścieki

Środki finansowe na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową pochodzić będą z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, funduszu stworzonego, aby złagodzić negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa. Informacja ta jest o tyle ważna, że beneficjenci otrzymają do 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, podczas gdy maksymalna wartość dofinansowania dla pozostałych inwestycji w ramach Programu to maksymalnie 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Zwiększy się również limit pomocy przypadający na jedną gminę. Dotychczas wynosił on 2 miliony złotych, a po zmianie wzrośnie do 5 milionów złotych. Beneficjentem funduszy skierowanych na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nadal będą gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których gminy są jedynymi udziałowcami. Oferowane wsparcie dotyczyć będzie budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gromadzenia wód opadowych i roztopowych, a także zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w miejscowościach liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Łączna pula środków przewidzianych na dofinansowanie tego typu zadań to około 140 milionów złotych.

Wartość dotychczas przyznanej pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Wschodniej Wielkopolski

Dąbie

3 115 637 zł

Grodziec

1 956 339 zł

Rychwał

2 141 940 zł

Rzgów

1 881 565 zł

Brudzew

2 000 000 zł

Olszówka

1 738 632 zł

Chodów

2 000 000 zł

Koło

1 729 394 zł

Grzegorzew

2 000 000 zł

Przykona

1 578 279 zł

Kawęczyn

2 000 000 zł

Malanów

1 555 593 zł

Stare Miasto

2 000 000 zł

Golina

1 453 559 zł

Dobra

1 999 985 zł

Wierzbinek

1 379 725 zł

Tuliszków

1 999 742 zł

Skulsk

451 288 zł

Przedecz

1 966 128 zł

Sompolno

343 156 zł

Turek

1 959 815 zł

Łącznie

33 580 026 zł

 

Dobre i bezpieczne drogi

W 2022 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosi również nabór wniosków obejmujących wsparcie inwestycji w budowę lub modernizację dróg lokalnych. O fundusze na ten cel mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki. W przypadku tego działania górna granica dofinansowania przypadająca na jednego beneficjenta zwiększy się z dotychczasowych 3 milionów złotych do 5 milionów złotych. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadania mogą dotyczyć budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych, a także budowy kanałów technologicznych w ciągach tych dróg, które mają związek z potrzebami zarządzania daną drogą lub potrzebami ruchu drogowego. Samorządy lokalne zwracają uwagę, aby realizowane zadania infrastrukturalne przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pula środków do rozdysponowania wśród beneficjentów w województwie wielkopolskim na realizację inwestycji drogowych to blisko 87 milionów złotych. Zakończenie realizacji wszystkich przedsięwzięć, które objęte zostaną dofinansowaniem, musi nastąpić najpóźniej w pierwszej połowie 2025 roku.

Wartość dotychczas przyznanej pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje drogowe dla gmin i powiatów we Wschodniej Wielkopolsce

Gmina Kłodawa

3 000 000 zł

Gmina Przedecz

1 173 951 zł

Gmina Tuliszków

2 998 174 zł

Gmina Dąbie

678 326 zł

Gmina Rychwał

2 657 152 zł

Gmina Babiak

617 439 zł

Gmina Grzegorzew

2 519 158 zł

Powiat Kolski

572 078 zł

Gmina Rzgów

2 358 234 zł

Gmina Olszówka

508 341 zł

Powiat Koniński

2 280 371 zł

Gmina Golina

483 706 zł

Gmina Dobra

1 907 170 zł

Gmina Kawęczyn

463 712 zł

Gmina Sompolno

1 558 814 zł

Gmina Kościelec

462 833 zł

Gmina Chodów

1 374 368 zł

Gmina Władysławów

251 228 zł

Łącznie

25 865 055 zł

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim zawarte
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (2) Pokaż komentarze