Częściowe zachmurzenie -1.1
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Podatek od posiadania psów pozostaje na takim samym poziomie

Podatek od posiadania psów pozostaje na takim samym poziomie

Autor: Redakcja e-kolo.pl 4 dni temu
Podatek od posiadania psów pozostaje na takim samym poziomie
© Pixabay
Komentarzy: 0 Czytano:
2,120 razy |

W tym roku właściciele czworonogów mogą odetchnąć z ulgą - w następnym roku nie zapłacą więcej za swojego zwierzaka.

R E K L A M A
0
Czytano:
2,120 razy
Udostępnij

Przegłosowana w trakcie ostatniej Sesji Rady Miejskiej w KOle uchwała podtrzymuje dotychczasową wysokość opłaty od posiadania psów w wysokości 42,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowa, bez wezwania w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego.

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej uiszczenia i płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

O okolicznościach powodujących powstanie, wygaśnięcie lub zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty, określonej w ust. 1 i 2, podatnik zawiadamia pisemnie, w terminie 14 dni od zdarzenia wpływającego na obowiązek uiszczenia opłaty.

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole

R E K L A M A

Niniejsza uchwała podtrzymuje zwolnienia dla posiadaczy psów:

  1. przez okres 2 lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło;
  2. przez okres 1 roku w przypadku zaczipowania psa przez posiadacza psa.

Zwolnienia wynikające z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psa pozostają bez zmian i wskazują, że opłaty od posiadania psów nie pobiera się między innymi od:

  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • Osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;
  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Oceń artykuł

średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Miasto Koło
Długie kolejki przed salonem operatora Energa w Kole
10 godziny temu 52,573 17
8 godziny temu 560
R E K L A M A
R E K L A M A
Lifestyle i życie społeczne
Duży Fiat skończył 55 lat
8 godziny temu 560