sim
bricomarche
Wiadomości Miasto Koło XXXVII Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

27-08-2013 09:27 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 5,482 | Komentarzy: 3
XXXVII Sesja Rady Miejskiej
Foto:
zacisze
Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają miejscy radni, którzy w środę zbiorą się na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Sesja rady tradycyjnie odbędzie się w Ratuszu Miejskim o godz. 13.00.

Porządek obrad najbliższej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2012 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o..
8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2012 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2012 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2012 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Toruńskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło. (lokal nr 27).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło. (lokal nr 38).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło. (lokal nr 41).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 20 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 31 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło. (lokal nr 4).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło. (lokal nr 30).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. 3 Maja.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Norwida.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulic 3 Maja – Słowackiego. (działki nr 81/4, 60/1).
27. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulic 3 Maja – Słowackiego. (działki nr 82/4, 61/2).
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło. (rejon ul. Sienkiewicza).
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. (rejon ul. Piaski).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. (rejon ul. Kolejowej).
31. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej” z siedzibą w Kole.
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Miasta Koła na lata 2013-2025.
36. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej analizy skargi.
38. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
39. Wolne głosy i wnioski.
40. Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
41. Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
42. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Fot. F&A Media
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
paryz
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (3)
Al 29-08-2013 16:41
Droga Alu, wystarczy poszukać w necie "Służebność przesyłu – ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp."
| Zgłoś do usunięcia
Ala 29-08-2013 11:31
Nikt mi nie wyjaśni czy nikt nie wie?
| Zgłoś do usunięcia
Ala 28-08-2013 17:38
Co to znaczy "służebność przesyłu nieruchomości...."?
| Zgłoś do usunięcia