sim
naturhouse
Wiadomości Miasto Koło XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kole

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kole

26-02-2014 09:32 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 1,672 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kole
Foto:
W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w sali sesyjnej ratusza miejskiego w Kole odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Koła.
W porządku obrad dzisiejszej sesji znajduje się kilka ciekawych projektów uchwał np. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Koła, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej.

Porządek obrad Sesji Rady przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2013.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło za 2013 rok .
9. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Koła.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 15).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 32).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kole przy ul. Wyszyńskiego 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 1).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kole przy ul. Wyszyńskiego 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 2).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kole przy ul. Wyszyńskiego 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 4).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 24 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 22) .
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 24 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (nr 41).
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 rok.
24. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Kole za rok 2013.
25. Sprawozdanie z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole za rok 2013.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
29. Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
30. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

fot. F&A Media
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!