(38)
× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Częściowe zachmurzenie 9
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Stanowisko Komisji ws Uchwały dot. zgody na realizację inwestycji na oczyszczalni

Autor: 15 Kwiecień 2016 przeczytasz w ok. 5 min.
Stanowisko Komisji ws Uchwały dot. zgody na realizację inwestycji na oczyszczalni
©
(38) | Czytano:
17,406 razy | przeczytasz w ok. 5 min.

Po wcześniejszej informacji jaką przedstawiliśmy Państwu w sprawie wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz akceptacji planów taryfowych określonych w Studium Wykonalności przedstawiamy poniżej stanowisko wspólnych komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego odczytane na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kole.

R E K L A M A
38
Czytano:
17,406 razy
Udostępnij
Dzisiaj również ukaże się wywiad z Panem Burmistrzem, w którym odniesie się do wyników dzisiejszego głosowania.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kole


Pierwsza uchwała dotycząca przyjęcia do wiadomości działania MZWiK sp. z o.o. w Kole jako podmiotu realizującego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” została w dniu 30 marca br. odrzucona. Powodem tej decyzji był brak wyczerpującego uzasadnienia oraz załącznika w postaci planowanych taryf cen za ścieki. Na wniosek Pana Burmistrza zwołano Sesję Nadzwyczajną, którą poprzedziło spotkanie zorganizowane przez Włodarza Miasta w dniu 13 kwietnia br. Komisje z przykrością stwierdzają, iż organizator spotkania Pan Burmistrz S. Maciaszek nie uczestniczył w spotkaniu z Radnymi. Informacje przedstawili Pani Daria Skupin Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MZWiK, Pani Bogusława Szczecińska Sekretarz Urzędu Miasta oraz Pan Krzysztof Sobczak Prezes MZWiK Sp. z o.o. w Kole.

Pan Prezes Krzysztof Sobczak poinformował zebranych o złożeniu przez Spółkę wniosku o dofinansowanie „przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” i załączonych do wniosku dokumentach. Najwięcej pytań i uwag Radni zgłaszali do zakresu modernizacji i ogromnych nakładów finansowych, które wynoszą 43.430.126,00zł. netto. Uwagi zgłaszano do ceny za odbiór ścieków w wariancie inwestycyjnym. Załącznik nazwany kalkulacją według członków komisji jest tylko kartą informacyjną, a nie kalkulacją za odbiór 1m3 ścieków. Zarzucono, że do wniosku załączono opinię techniczną z 2011 roku, która na chwilę obecną jest nieaktualna. Należy opracować nową opinię, gdyż na przestrzeni tego okresu Spółka przeprowadzała ważne modernizacje ciągów technologicznych. Z uwagi na zbyt kosztowną przebudowę i modernizację zakładu oraz starą opinię z 2011r. Radni postanowili dokonać wizji lokalnej Zakładu, aby naocznie sprawdzić i przekonać się o potrzebie przebudowy i modernizacji w tak szerokim i bardzo kosztownym zakresie.

Dnia 14 kwietnia br. odbyło się posiedzenie połączonych komisji KGKiOŚ oraz KRGiZP. W obradach uczestniczyła większość Radnych całej RM na specjalne zaproszenie przybył również Pan Jacek Nowaczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wraz z współpracownikiem. Komisja odbyła również wizytację w MZWiK przy ul. Energetycznej. Wizytując Zakład Radni stwierdzili, że przedstawiony w opinii krytyczny stan komór w rzeczywistości nie potwierdził się. Komora połączeniowa, komora krat i pompownia główna są w dobrym stanie. Komisje zwróciły uwagę, że zakładana modernizacja nie rozwiązuje problemu z jakim boryka się Zakład, a mianowicie z zagospodarowaniem osadów pościekowych. W aspekcie ochrony środowiska i ekologii nowa inwestycja nie wniesie poprawy stanu obecnego. Bieżące wyniki wody na oczyszczalni mieszczą się w normach i są dalekie od ich wartości granicznych. Analizując ten projekt i otrzymane materiały informacyjne nie można doszukać się efektów ekologicznych ani ekonomicznych, które skłaniałyby do podjęcia tej decyzji. Za główny akcent uzasadnienia przebudowy
i modernizacji oczyszczalni podaje się, że istnieje możliwość pozyskania środków Unijnych w wysokości 27.686.705,33zł.tj 63,78% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Radni podzielają opinię w zakresie pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Obawy budzi natomiast problem zaciągnięcia kredytu przez Spółkę w wysokości 13.535.664,37zł., co bezpośrednio przełoży się na znaczący wzrost ceny 1m3 ścieków. Należy również pamiętać, że MZWiK ma jeszcze do spłacenia kredyt w wysokości ponad 5 mln. zł. za modernizacje Stacji Uzdatniania Wody. Razem daje to ponad 18,5 mln zł. plus koszty obsługi, natomiast wartość kapitałowa Zakładu szacowana jest na 14 mln. zł. Komisje mają również poważne wątpliwości czy w tej sytuacji Spółka ma zdolność kredytową oraz czy WFOŚ udzieli tak wysokiego kredytu. Następnym niewyjaśnionym problemem jest okres spłaty kredytu.

W zestawieniu podano okres 30 lat, a według uzyskanych informacji WFOŚ udziela kredyty na tego rodzaju inwestycje na okres maksymalny 10-15 lat, co powoduje, że podane ceny za 1m3 ścieków nie odzwierciedlają właściwego kosztu zaciągniętego kredytu.

Wobec tego stanu rzeczy Komisje wypracowały negatywne stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dziale 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz akceptacji planów taryfowych określonych w Studium Wykonalności. W głosowaniu jawnym nad w/w projektem uchwały żaden z Radnych nie opowiedział się za pozytywną opinią, pięć osób było przeciw i trzy wstrzymały się od głosu.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(-)Mariusz Budny

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
(-)Florian Olejniczak


Koło, dnia 15.04.2016r.

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (38)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani.
Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji!
do myślący. · 19 Kwiecień 2016
Wiesz co ? Dajcie obecnemu 8 lat to zobaczysz efekty. Skoro tyle osiągnięć wymieniłeś, to wymień jeszcze co zrobił w ciągu PIERWSZEGO ROKU ??? Napisz to chętnie zapoznamy się :)
januszpawlacz · 19 Kwiecień 2016
Co to za grozby? jakie pomowienia? ktos tu sie zrobil bardzo nerwowy ciekawe dlaczego? przedstawiam tylko moje wrazenie (jetem pewien ze nie tylko moje) jakie odnioslem czytajac komentaze a tu odrazu taki atak
do januszpawlacz · 18 Kwiecień 2016
pomówienia czasami kończą się w sądzie .... wiedziałeś ?
januszpawlacz · 18 Kwiecień 2016
widac cos jest na rzeczy jesli tak usilnie starasz sie zaprzeczyc
Marek · 18 Kwiecień 2016
INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła zostanie przeprowadzone w dniu 22 maja 2016 r. w godzinach od 7.00 do 21. 00. Głosując za odwołaniem Burmistrza Miasta Koła stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK”. Natomiast głosując przeciwko odwołaniu Burmistrza Miasta Koła, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu. Osoby uprawnione do udziału w referendum ujęte w spisie mogą głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum. Jedynie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu w obwodowej komisji do spraw referendum lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie gminy (miasta), w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 1 maja 2016 r. Osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba uprawniona do udziału w referendum składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 13 maja 2016 r. W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu w referendum pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kole, pod nr tel. (63) 27 22 311, (63) 27 20 810.
ulka · 18 Kwiecień 2016
Nam ktos płaci ? Ha,ha. Nie osmieszaj sie bardziej ? Bo mam znajomego ktory podpisal a nie idzie i co teraz powiesz ? Ja przez waszą glupote, osmieszanie burmistrza tez nie ide. Żalosne ! Ktoś gdzies dobrze napisal, po trupach do celu ??? Nam nikt nie musi placic i wiemy co zrobić, ZROZUMIAŁEŚ ?
januszpawlacz · 18 Kwiecień 2016
Te komentarze zniechecajace do pojscia na referendum to pisze ta sama osoba. Mało mu płaca bo slabo sie stara
aldona · 17 Kwiecień 2016
ja nie idę ! i nikt mnie nie przekona
staszek k · 17 Kwiecień 2016
my z rodziną też nie idziemy 22 maja wyjazd ..z koła
Do aa · 17 Kwiecień 2016
Brawo nareszcie ktoś widzi że to Rada -oczywiście nie cała jest do wymiany STOP LEŚNYM DZIADKOM I BABCIĄ.
do aa · 17 Kwiecień 2016
rozwaliłeś mnie .. ale w pozytywny sposób zapomniałeś dodać ale zrobie to za ciebie JA 22 MAJA NIĘ IDĘ DO URN
Marek · 17 Kwiecień 2016
jak już mówiłem rada miasta decyduje ! a burmistrz jest instytucją wykonawczą burmistrz naprawde jest OK dlatego 22maja nie idę do urny
myślacy · 17 Kwiecień 2016
Jako mieszkaniec miasta spytam: czy Twoim zdaniem (podam dla przykładu kilka inwestycji): basen, orliki, siłownia zewnętrzna przy sp1 i place zabaw, ratusz, domy na Asnyka, chodniki i tak dalej i tym podobne to jest NIC? Naprawdę NIC?
aa · 17 Kwiecień 2016
Teraz wszyscy krzyczycie tak dużo że burmistrz taki zły??? Niech każdy przeciwnik otwarcie powie dlaczego tak dużo krzyczy!!! Gdzie byliście przez ostatnie 8 lat i więcej nikt nie krzyczał ze tamten burmistrz był zły a dlaczego?? Ja wam powiem dlaczego, dlatego że wtedy były kliki każdy każdemu ręke umył i w nią napchał poprzedni burmistrz na wszystko pozwalał na kosmiczne nagrody ITD!!! W mieście nie działo się kompletnie NIC!!!! o NIC się nie starali !!! Do tej pory WSZYSCY ŻYLIŚMY W CIEMNOCIE!!! nikt nie wiedział co się dzieje na sesjach wszystko było tajne przez poufne a teraz macie wszystko pokazane i powiedziane!!! ktoś kiedyś z wami robił spotkania???? Też nie chyba że byliście w klice to się spotykaliście żeby nikt nie widział i nie słyszał!!!! BRAWO PANIE BURMISTRZU OBY TAK DALEJ NIECH PAN ROBI WSZĘDZIE PORZĄDKI I ROZWIJA NASZE MIASTO!!! Ja tylko proponowałbym ODWOŁAĆ RADNYCH!!!!
Mieszkaniec · 17 Kwiecień 2016
Zgadzam się z Panem Radnym Miłowskim brawo!!!!!!!
Do Marek · 17 Kwiecień 2016
Bredzisz.
Radni !! · 17 Kwiecień 2016
ŻĘNADA............
lalala · 16 Kwiecień 2016
Odwołać RADE MIASTA teraz widać kto jest za rozwojem miasta a kto za stagnacją.
Andrzej · 16 Kwiecień 2016
Rzeczywiście strach w oczach tego, co tak łatwo obrażał nas, mieszkańców Koła nazywając złodziejami, alfonsami teraz tanimi sprzedawczykami jest widoczny. Może bez pewnego znanego temu środowisku nazwiska, byłby bardziej szczegółowo przesłuchiwany, skoro tak wam pasuje ta retoryka 10 złotych...
Staszek · 16 Kwiecień 2016
@Świadomi Przepraszam was [no jeśli \"Świadomi\", to chyba taka forma właściwa, choć tak kiedyś tytułowani byli pezetpeerowscy towarzysze], ale chyba właśnie płacimy niemałe pieniądze, bo około siedem milionów rocznie MZWiK, to co oni robią? Pracują i inwestują. Straszyć to dzieci babą jagą. Pytań byłoby bardzo dużo... Jakoś dotąd to funkcjonowało. To teraz nagle jakaś katastrofa nam grozi? Gdyby nadal zakładem kierował były prezes, to by teraz go zamykali? Szedłby siedzieć? Taki jest głupi? To tym łatwiej teraz by Maciaszek miał, czemu go zwalniał wtedy? Mógł zaczekać, racja byłaby teraz burmistrza niewątpliwa? Chyba jest jednak inaczej niż mówicie. Obawy mogą dotyczyć tylko kolejnych działań właśnie prezesa, burmistrza, Rady Nadzorczej MZWiK, dalszych ich dążeń, by ten zakład SPRYWATYZOWAĆ. Bez ściemy. Koło naprawdę wiele razy PRYWATYZACJĘ przerabiało, więc tutaj ten scenariusz wygląda bardzo znajomo, tym samym BARDZO GROŹNIE.
Świadomi · 16 Kwiecień 2016
Wbijcie to sobie malkontenci do głów !!! RAdni, którzy zagłosowali przeciw, nie pomogli miastu - wręcz odwrotnie. Teraz, jak przyjdzie remontować oczyszczalnię, to nie będzie już środków unijnych. Spółka będzie mogła wziąć jedynie kredyt, i wtedy dopiero wzrosną ceny dla mieszkańców. To, że trzeba remontować 60 letniego technologicznego trupa to FAKT. Moża to było zrobić za pomocą dotacji i kredytu. Teraz pozostanie tylko kredyt.
Staszek · 16 Kwiecień 2016
Ty nie bądź taki chojrak, bo ja temu alfonsowi i złodziejowi, co to Kołem rządzi, dychę w twarz mogę rzucić za obrażanie ludzi. Niech mnie ściga nawet za ten wpis prokuratura, byle nie ta z Turku i dobrze wiesz dlaczego. Ci świadkowie jeśli nie wskażą osób im rzekomo płacących, to niech sami wtedy będą izolowani od normalnych mieszkańców. Może im **rwa kosmici dawali kasę? Pewnie jeszcze tak będą zeznawać?
Ela · 16 Kwiecień 2016
Pan Burmistrz powinien współpracować z Radą .
Marek · 16 Kwiecień 2016
bok ty na dobre tory niigdy nie wrócisz ! bok co robisz jak masz 10zł ? hahahahahah
bok · 16 Kwiecień 2016
z burmistrz powinien wrocic na tory pkp tam bedzie wiecek pozytku
Marek · 15 Kwiecień 2016
jak już mówiłem rada miasta decyduje ! a burmistrz jest naprawde OK dlatego 22maja nie idę do urny
Judex · 15 Kwiecień 2016
Chociaż jedna Pani Radna ustawi burmistrza do pionu a kwity ma mocne
10zł · 15 Kwiecień 2016
10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł 10zł STRACH BÓL CIERPIENIE PRZEGRANA PORAŻKA
jasiek · 15 Kwiecień 2016
Coraz mocniej kwiczy
konkret · 15 Kwiecień 2016
stanowczo nie idę na referendum
august · 15 Kwiecień 2016
ja popieram burmistrza dlatego nie idę do urn 22 maja biorę zanęte i na ryby
do ELŻBIETY · 15 Kwiecień 2016
BURMISTRZ to instytucja wykonawcza ! RADA MIASTA to instytucja zatwierdzająca więc coś ci się pomyliło !! jak pretensje to do RADY MIASTA ! ja nie mam pretensji do burmistrza ani do rady miasta !
Staszek · 15 Kwiecień 2016
Moi drodzy... Oczy mi wychodzą z orbit! Czytajcie, proszę, co chcecie publikować. Kto się Maciaszka wystraszył? Od lat wiadomo, kto ma jaki interes w RM. Żaden \"strach\", a jeśli nawet \"strach\", to o, że tak to określę \"pewne sprawy\".
Błędy · 15 Kwiecień 2016
ukarze? chyba ukaże.
Emi · 15 Kwiecień 2016
Dzięki Radni. Fantastycznie, że wzięliście na siebie ciężar zarządzania miastem. To jest mądra decyzja!!!
alika · 15 Kwiecień 2016
To są informacje nad którymi nie wolno nam przejść obojętnie. Stanowisko połączonych komisji- pełen profesjonalizm. Brawo państwo radni z tych komisji. Opinia krótka, rzeczowa. Widać zaangażowanie państwa, współpracę z ludżmi, którzy się na tym znają, rozsądek finansowy.
Elżbieta · 15 Kwiecień 2016
JA RÓWNIEŻ BIJĘ BRAWO RADNYM, ZDROWOROZSĄDKOWE PODEJŚCIE DO SPRAWY 1111 OBY TAK DALEJ I PANU BURMISTRZOWI ODECHCE SIĘ SZASTAĆ PIENIĘDZMI MIESZKAŃCÓW...RADNI NIE DAJCIE SIĘ OMAMIĆ , MACIASZEK SKOŃCZY KARIERĘ BURMISTRZA A KREDYTY NA DŁUGIE LATA POZOSTANĄ
Marek · 15 Kwiecień 2016
BRAVO , BRAVO PROFESJONALNE PODEJŚCIE PRZEZ RADNYCH , BRAVO ZAPAMIĘTAMY RADNYCH KTÓRZY GŁOSOWALI PRZECIW ZADŁUŻANIU MIASTA , KTÓRZY POMYŚLELI O MIESZKAŃCACH I ICH PORTFELACH , A TYCH KTÓRZY SIĘ PRZESTRASZYLI MACIASZKA ODSUNIEMY OD RADY JUŻ ZA DWA LATA - KARIEROWICZE . 22 MAJ REFERENDUM PODZIĘKUJMY TEMU PANU ZA TE 1.5 ROKU WOJNY MIEJSKIEJ
Wypadki
Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji na autostradzie A2
1 dzień temu 11,574 3

Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji na autostradzie A2

Polityka
19:00 - wywiad na żywo z Przewodniczącym Rady Miejskiej Koła
1 dzień temu 10,897 32

19:00 - wywiad na żywo z Przewodniczącym Rady Miejskiej Koła

Polityka
Będzie powtórka z głosowania nad kredytem dla MZEC! Zwołano sesję nadzwyczajną
1 dzień temu 21,911 72

Będzie powtórka z głosowania nad kredytem dla MZEC! Zwołano sesję nadzwyczajną

Gmina Grzegorzew
Grzegorzew: eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
1 dzień temu 3,891

Grzegorzew: eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Biblioteka
Laureaci konkursu plastycznego
1 dzień temu 1,067

Laureaci konkursu plastycznego "Motanka"

Miasto Koło
Niedziela Palmowa - początek Wielkiego Tygodnia
2 dni temu 852

Niedziela Palmowa - początek Wielkiego Tygodnia

1 dzień temu 308
R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz