R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Podatki w Gminie i Mieście Kole. Porównanie stawek

19-04-2018 10:32 | Źródło: Redakcja e-kolo | Wyświetleń artykułu: 6,551 | Komentarzy: 12

Po wczorajszej informacji jaką przedstawiliśmy Państwu na temat możliwości współpracy gminy Koło i Miasta Koło oraz być może próby dokonania połączenia obu jednostek, postanowiliśmy zagłębić się w temat, który budzi najwięcej obaw wśród mieszkańców, szczególnie Gminy Koło, czyli podatki.
Foto:MN
R E K L A M A

Efekt jest ciekawy, ponieważ jeśli chodzi o podatki od gruntów i nieruchomości to w pięciu przypadkach podatki są większe na terenie gminy Koło niż w mieście Kole. Przykładowo podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w gminie Koło jest większy o 0,01 zł. Podatek od budynków mieszkalnych jest większy w mieście Kole o 0,04 zł.

Podatek rolny natomiast jest mniejszy w gminie Koło z uwagi na te, że gmina obniżyła cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z 52,49 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł.

Zachęcamy do analizy wysokości stawek podatków w gminach.

  PODATEK

  Miasto KOŁO

  Gmina KOŁO

  OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

  0,66 zł
  od 1 m2 powierzchni

  0,67 zł
  od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

  3,58 zł
  od 1 ha powierzchni

  4,63 zł
  od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku    publicznego

  0,23 zł 
  od 1m2 powierzchni

  0,14 zł
  od 1m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 

  2,98 zł
  od 1 m2 powierzchni

  3,04 zł
  od 1 m2 powierzchni

  OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Mieszkalnych

  0,54 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

  0,50 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  18,35 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

  17,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

  8,55 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

  10,80 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

  3,66 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

  4,45 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  6,12 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

  4,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

  2% ich wartości

  2% ich wartości

  PODATEK ROLNY

 

 

Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

 131,23 zł
  za 1ha

  125,00 zł
  za 1ha

Podatek dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym

  262,45 zł  
  za 1ha

  250,00 zł
  za 1ha

 

Źródło opracowania:

  1. Uchwała Nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r.
  2. Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2017 r.
R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (12) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA