sim
KHBC
Wiadomo軼i Biblioteka Oto jest Ko這... konkurs w PiMBP w Kole

Oto jest Ko這... konkurs w PiMBP w Kole

24-04-2017 13:57 | 毒鏚這: PiMBP w Kole | Wy鈍ietle artyku逝: 1,705 | Komentarzy: 0
Oto jest Ko這... konkurs w PiMBP w Kole
Foto:px | Miasto w deszczu
zacisze
Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udzia逝 w konkursie plastycznym "Oto jest Ko這".

Cele: popularyzacja technik plastycznych, sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowa, wzmacnianie i rozwijanie wra磧iwo軼i estetycznej poprzez prezentacj dokona m這dych twórców, kszta速owanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury, rozwój talentów plastycznych, umacnianie wi瞛i emocjonalnej z „ma陰 ojczyzn”.

Temat: Ty wiesz najlepiej czego brakuje w naszym mie軼ie! Teraz masz okazj przela swój pomys na papier i wygra nagrody. Przedstaw swoj artystyczn refleksj na temat miejsca, rzeczy, budynku, którego Twoim zdaniem brakuje w Kole.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas 1-3 szkó podstawowych; uczniowie klas 4-6 szkó podstawowych; uczniowie gimnazjów.

Warsztat: technika: rysunek (mo瞠 by wykonany oówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami ró積ego typu, w璕lem lub suchym pastelem) powinien by utrwalony, malarstwo, grafika (warsztatowa, komputerowa), collage; format: A4, A3 (prosimy nie oprawia rysunków, prosimy nie rolowa (zwija) rysunków).

Za這瞠nia organizacyjne:

• ka盥y uczestnik ma prawo do z這瞠nia w konkursie jednej pracy plastycznej nawi您uj帷ej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza si prac zbiorowych),

• praca musi by opisana: imi i nazwisko autora, klasa do której ucz瘰zcza; imi i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szko造/placówki; krótki opis tego co przedstawia praca,

• prace nie podlegaj zwrotowi, a zg這szenie prac do konkursu jest równoznaczne z przej軼iem maj徠kowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników b璠 wykorzystane wy陰cznie w celu wy這nienia zwyci瞛cy i przyznania nagrody,

• z chwil nades豉nia prace przechodz na w豉sno嗆 Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp豉tnego ich wykorzystania,

• Organizator nie zwraca prac bior帷ych udzia w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wys豉nych po terminie, jak równie z niego wy陰czonych,

• nades豉nie prac oznacza akceptacj warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja nale篡 do Komisji Konkursowej; 瘸dne odwo豉nia nie zostan uwzgl璠nione,

prace nale篡 dostarczy osobi軼ie lub przes豉 poczt, z dopiskiem „Oto jest Ko這” w terminie do 26 maja 2017r. na adres Organizatora - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Kolejowa 19; 62-600 Ko這; prace nades豉ne po terminie nie b璠 oceniane,

• Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za uszkodzenia powsta貫 podczas przesy趾i,

• o wy這nieniu zwyci瞛ców konkursu decyduje powo豉na w tym celu Komisja Konkursowa; Komisj powo逝je Organizator,

• Organizator okre郵a termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwo豉lna; odwo豉nia nie zostan uwzgl璠nione,

• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w ka盥ej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymaj nagrody ksi捫kowe; nagrody nie podlegaj zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieni篹ny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

• nagrodzeni laureaci zostan powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drog pocztow na adres szko造/placówki zg豉szaj帷ej prac,

• wr璚zenie nagród odb璠zie si w PiMBP w Kole; informacja o dok豉dnym terminie i miejscu wr璚zenia nagród zostanie poddana po rozstrzygni璚iu konkursu na stronie internetowej Organizatora,

• zwyci瘰kie prace opublikowane zostan na stronie internetowej Organizatora,

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowie niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarze maj帷ych wp造w na organizowanie konkursu.

• Kontakt: Anna Pietruszka; Filia dla Dzieci; tel. 63 21 78 005; e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl Organizator prosi o pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

Chcesz by na bie膨co? 奸ed nasz portal na facebooku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodaj帷 sw鎩 komentarz jednocze郾ie akceptujesz regulamin.
Pami皻aj, 瞠 dodaj帷 tre嗆 豉mi帷 prawo lub dobra osobiste - nara瘸sz si na odpowiedzialno嗆 karn.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomo軼i. B康 pierwszy!